Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15: Anh em một nhà

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15: Anh em một nhà

Tuần 15. Anh em một nhà


Tập đọc: Hũ bạc của người cha


Kể chuyện: Hũ bạc của người cha


Chính tả (Nghe – viết): Hũ bạc của người cha


Tập đọc: Nhà bố ở


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc


Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên


Chính tả (Nghe – viết): Nhà rông ở Tây Nguyên


Tập làm văn: Nghe – kể: Giấu cày

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top