Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16: Thành thị và nông thôn

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16: Thành thị và nông thôn

Tuần 16. Thành thị và nông thôn


Tập đọc: Đôi bạn


Kể chuyện: Đôi bạn


Chính tả (Nghe – viết): Đôi bạn


Tập đọc: Về quê ngoại


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn


Tập đọc: Ba điều ước


Chính tả (Nhớ – viết): Về quê ngoại


Tập làm văn: Nghe – kể: Kéo cây lúa lên

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top