Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19: Bảo vệ Tổ quốc

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19: Bảo vệ Tổ quốc

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc


Tập đọc: Hai Bà Trưng


Kể chuyện: Hai Bà Trưng


Chính tả (Nghe – viết): Hai Bà Trưng


Tập đọc: Bộ đội về làng


Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời


Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua "Noi gương chú bộ đội"


Chính tả (Nghe – viết): Trần Bình Trọng


Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top