Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 20: Bảo vệ Tổ quốc

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 20: Bảo vệ Tổ quốc

Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc


Tập đọc: Ở lại với chiến khu


Kể chuyện: Ở lại với chiến khu


Chính tả (Nghe – viết): Ở lại với chiến khu


Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy


Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh


Chính tả (Nghe – viết): Trên đường mòn Hồ Chí Minh


Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top