Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23: Nghệ thuật

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23: Nghệ thuật

Tuần 23. Nghệ thuật


Tập đọc: Nhà ảo thuật


Kể chuyện: Nhà ảo thuật


Chính tả (Nghe – viết): Nghe nhạc


Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ


Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào


Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc


Chính tả (Nghe – viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam


Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top