Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24: Nghệ thuật

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24: Nghệ thuật

Tuần 24. Nghệ thuật


Tập đọc: Đối đáp với vua


Kể chuyện: Đối đáp với vua


Chính tả (Nghe – viết): Đối đáp với vua


Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng… tây!


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy


Tập đọc: Tiếng đàn


Chính tả (Nghe – viết): Tiếng đàn


Tập làm văn: Nghe – kể: Người bán quạt may mắn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top