Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25: Lễ hội

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25: Lễ hội

Tuần 25. Lễ hội


Tập đọc: Hội vật


Kể chuyện: Hội vật


Chính tả (Nghe – viết): Hội vật


Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên


Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao


Tập đọc: Ngày hội rừng xanh


Chính tả (Nghe – viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên


Tập làm văn : Kể về lễ hội

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top