Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26: Lễ hội

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26: Lễ hội

Tuần 26. Lễ hội


Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử


Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử


Chính tả (Nghe – viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử


Tập đọc: Đi hội chùa Hương


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy


Tập đọc: Rước đèn ông sao


Chính tả (Nghe – viết): Rước đèn ông sao


Tập làm văn: Kể về một ngày hội


Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top