Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28: Thể thao

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28: Thể thao

Tuần 28. Thể thao


Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng


Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng


Chính tả (Nghe – viết): Cuộc chạy đua trong rừng


Tập đọc: Cùng vui chơi


Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?


Tập đọc: Tin thể thao


Chính tả (Nhớ – viết): Tin thể thao


Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top