Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29: Thể thao

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29: Thể thao

Tuần 29. Thể thao


Tập đọc: Buổi học thể dục


Kể chuyện: Buổi học thể dục


Chính tả (Nghe – viết): Buổi học thể dục


Tập đọc: Bé thành phi công


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy


Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục


Chính tả (Nghe – viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục


Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top