Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30: Ngôi nhà chung

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30: Ngôi nhà chung

Tuần 30. Ngôi nhà chung


Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua


Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua


Chính tả (Nghe – viết): Liên hợp quốc


Tập đọc: Một mái nhà chung


Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?


Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích


Chính tả (Nhớ – viết): Một mái nhà chung


Tập làm văn: Viết thư

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top