Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32: Ngôi nhà chung

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32: Ngôi nhà chung

Tuần 32. Ngôi nhà chung


Tập đọc: Người đi săn và con vượn


Kể chuyện: Người đi săn và con vượn


Chính tả (Nghe – viết): Ngôi nhà chung


Tập đọc: Mè hoa lượn sóng


Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?


Tập đọc: Cuốn sổ tay


Chính tả (Nghe – viết): Hạt mưa


Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top