Trang chủ » Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34: Bầu trời và mặt đất

Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34: Bầu trời và mặt đất

Tuần 34. Bầu trời và mặt đất


Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng


Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng


Chính tả (Nghe – viết): Thì thầm


Tập đọc: Mưa


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên


Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ


Chính tả (Nghe – viết): Dòng suối thức


Tập làm văn: Nghe – kể: Vươn tới các vì sao

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top