Trang chủ » Giải bài tập Luyện tập trang 4 SGK Toán 3

Giải bài tập Luyện tập trang 4 SGK Toán 3

Câu 1: Đặt tính rồi tính:
 
a) 324 + 405 =
761 + 128 = 
25  + 721 =
 
b) 645 – 302 =
666 – 333 =
485 – 72 =
 
Trả lời:
 
Giải bài tập Luyện tập trang 4 SGK Toán 3
 
Câu 2: Tìm x:
 
a) x – 125 = 334
 
b) x + 125 = 266.
 
Trả lời:
 
a)  x – 125 = 334 
     x  = 344 + 125
     x =  469
 
b) x + 125 = 266
    x = 266 – 125                 
    x  = 141
 
Câu 3: Một đội đồng diễn thể dục gồm 285 người, trong đó có 140 nam. Hỏi đội đồng diễn thể dục đó có bao nhiêu nữ?
 
Trả lời:
 
Số nữ trong đội đồng diễn là:
 
285 – 140 = 145 ( người).
 
Đáp số: 145 người.
 
Câu 4: Xếp 4 hình tam giác thành hình con cá ( xem hình vẽ)
 
Giải bài tập Luyện tập trang 4 SGK Toán 3
Trả lời:
Giải bài tập Luyện tập trang 4 SGK Toán 3

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top