Trang chủ » Em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hổ Chí Minh

Em hãy viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hổ Chí Minh

Mẫu đơn 1:

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỔ CHÍ MINH
 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2018
 
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
 
Kính gửi: – Ban phụ trách ĐỘI Trường Tiểu học Hòa Bình.
 
– Ban chỉ huy Liên đội.
 
Em tên là: Hổ Thị Vân Anh.
 
Sinh ngày 29 tháng 8 năm 2006.
 
Học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Hòa Bình.
 
Sau khi được học và tìm hiểu về Đội, em nhận thấy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức để giúp em học tập và phấn đấu trở thành một người trò giỏi, một đứa con ngoan có ích cho Tổ quốc. Em cũng rất thích
trên vai của mình được đeo chiếc khăn quàng đỏ thắm.
 
Em làm đơn này xin vào Đội và hứa:
 
– Sẽ thực hiện tốt điều lệ của Đội.
 
– Phấn đấu trở thành người đội viên gương mẫu.
 
– Thực hiện tốt 5 điều Bác Hổ dạy.
 
Người làm đơn Hồ Thị Vân Anh 
 
Bài làm 2
 
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
 
Đồng Nai, ngày 19 tháng 2 năm 2018
 
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
 
Kính gửi:
 
– Ban phụ trách Đội Trường Tiểu học Lam Sơn.
 
– Ban phụ trách Liên đội.
 
Em tên là: Vũ Quốc Thắng Sinh ngày 5 tháng 9 năm 2006
 
Học sinh lớp 3G Trường Tiểu học Lam Sơn, thành phố Biên Hốa, tỉnh Đổng Nai.
 
Em làm đơn này để được xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vì em nhận thấy: Đội là tổ chức tốt nhất để giúp em phấn đấu trở thành những người có ích cho xã hội.
 
Em xin hứa:
 
– Tuân thủ các Điều lệ của Đội.
 
– Giữ gìn danh dự Đội.
 
– Thực hiện tốt những điều dạy của Bác.
 
Em xin trân trọng cảm ơn.
 
Người làm đơn Vũ Quốc Thắng 
 
 
Mẫu đơn 3:
 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 2 năm 2018
 
ĐƠN XIN VÀO ĐỘI
 
Kính gửi: – Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên
 
               – Ban chỉ huy Liên đội
 
Em tên là: Phạm Nguyễn Anh Thư
 
Sinh ngày: 12 tháng 4 năm 2009
 
Học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Hàn Hải Nguyên.
 
Từ lâu em đã mơ ước đứng vào hàng ngũ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, được mang trên vai là chiếc khăn quàng đỏ thắm. Thời gian qua, em đã hiểu rõ Điều lệ Đội, hiểu được Đội là tổ chức rất tốt để giúp em tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Vì vậy, em viết đơn này đề nghị ban chỉ huy Liên đội xét cho em được vào Đội, được thực hiện nguyện vọng của mình.
 
Được vào Đội, em xin hứa sẽ thực hiện tốt điều lệ Đội, cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành một đội viên tốt.
 
Em xin trân trọng cảm ơn.
 
Người làm đơn
 
Thư
 
Phạm Thư
 
Mẫu đơn 4:
 
Đội Thiếu Niên Tiền phong Hồ Chí Minh
 
Trường Tiểu học An Hoà .
 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm…
 
ĐƠN XIN GIA NHẬP ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
 
Kính gửi: Ban Chỉ huy Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trường Tiểu học An Hoà.
 
Em tên là: Hoàng Anh
 
Sinh ngày: 08/4/2010.
 
Nam (nữ): nam.
 
Nơi sinh: Quận 10 – TP. Hồ Chí Minh.
 
Học sinh lớp 3/15 trường Tiểu học Cùi Bắp.
 
Qua tìm hiểu lịch sử và điều lệ, em nhận thấy Đội là một tổ chức tốt sẽ giúp em rèn luyện học tập và sinh hoạt để trở thành con ngoan, trò giỏi và sau này trở thành một công dân tốt. Hoạt động Đội giúp em trở thành học sinh có năng lực tốt, hoạt bát. Vì vậy, em viết đơn này xin được Hội đồng Đội xét duyệt, kết nạp em vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của trường. Em xin hứa cố gắng học tập, rèn luyện để xứng đáng là đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
 
Người làm đơn
 
Hoàng Anh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top