Trang chủ » Em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học lớp 3

Em hãy viết một lá đơn xin nghỉ học lớp 3

Mẫu đơn 1:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

                                                                                                                                                                                                                         TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3B trường Tiểu học Hòa Bình.

Em tên là: Nguyễn Văn Hòa Học sinh lớp 3B.

Em làm đơn này xin phép cô cho em được nghỉ buổi học hôm nay.

Lí do nghỉ học: Em bị cảm sốt

Em xin hứa sẽ chép bài và làm bài đẩy đủ.

Ý kiến của gia đình học sinh: Kính xin phép cô cho cháu được Nguyễn Văn Hòa nghỉ học để đi khám bệnh.

                                                                                                                                                                                                                                                       Học sinh

                                                                                                                                                                                                                                                Nguyễn Văn Hòa

Mẫu đơn 2:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gữi: Cô giáo chủ nhiệm

Các thầy, cô giáo bộ môn Trường Tiểu học Thị trấn Văn Điển

Em tên là: Nguyễn Hà Phương – Học sinh lớp: 3D

Hôm qua, trên đường đi học về em bị chó cắn vào chân. Bố mẹ em đã đưa em đi khám và tiêm thuốc. Hôm nay, vì chân vẫn còn đau nên em chưa thể đến trường được. Vì vậy, em viết đơn này mong các thầy cô xem xét cho em được nghỉ buổi học hôm nay. Em xin hứa sẽ chép bài đầy đủ khi đến lớp.

 
Mẫu đơn 3:
 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                                                                                  …, ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3D Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh

Em tên là: Trần Thủy Tiên

Học sinh lớp: 3D Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh. Em làm đơn này xin phép cô nghỉ buổi học ngày thứ sáu 10 tháng 09 năm 2021.

Lí do nghỉ học: Mẹ bệnh đột xuất, nhà neo người, em ở nhà chăm mẹ.

Em xin hứa: Chép bài và học bài đầy đủ.

                                                                                                                                                                                                                                     Ý kiến của gia đình học sinh.

 
Mẫu đơn 4: dành cho phụ huynh xin phép cho con
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi:    – Ban Giám hiệu trường………………………………………………………………………
 
                    – Giáo viên chủ nhiệm lớp……………………………………………………………………
 
Tôi tên là:……………………………………………………………………………………………………………
 
Phụ huynh em:……………………………………………………… Lớp……… Năm học……………….
 
Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh:………………………
 
…………………………………………………………… được phép nghỉ học.
 
Thời gian nghỉ: Từ ngày…………………………. đến………………………….
 
Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………
 
………………………………………………………………………………………………………………………….
 
………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:
 
1 ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
2 ……………………………………………………………………………………………………………………….
 
3 ……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Thời gian xin được học lại:………………………………………………………………….
 
Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.
 
Trân trọng cảm ơn
 
……….., ngày…….tháng……năm…….
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                Người viết đơn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top