Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1

Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Bài 1. Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số


Bài 2. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)


Bài 3. Luyện tập


Bài 4. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)


Bài 5. Luyện tập


Bài 6. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)


Bài 7. Luyện tập


Bài 8. Ôn tập các bảng nhân


Bài 9. Ôn tập các bảng chia


Bài 10. Luyện tập


Bài 11. Ôn tập về hình học


Bài 12. Ôn tập về giải toán


Bài 13. Xem đồng hồ


Bài 14. Xem đồng hồ (tiếp theo)


Bài 15. Luyện tập


Bài 16. Luyện tập chung


Tự kiểm tra


2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Bài 17. Bảng nhân 6


Bài 18. Luyện tập


Bài 19. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)


Bài 20. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)


Bài 21. Luyện tập


Bài 22. Bảng chia 6


Bài 23. Luyện tập


Bài 24. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số


Bài 25. Luyện tập


Bài 26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số


Bài 27. Luyện tập


Bài 28. Phép chia hết và phép chia có dư


Bài 29. Luyện tập


Bài 30. Bảng nhân 7


Bài 31. Luyện tập


Bài 32. Gấp một số lên nhiều lần


Bài 33. Luyện tập


Bài 34. Bảng chia 7


Bài 35. Luyện tập


Bài 36. Giảm đi một số lần


Bài 37. Luyện tập


Bài 38. Tìm số chia


Bài 39. Luyện tập


Bài 40. Góc vuông, góc không vuông


Bài 41. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke


Bài 42. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét


Bài 43. Bảng đơn vị đo độ dài


Bài 44. Luyện tập


Bài 45. Thực hành đo độ dài


Bài 46. Thực hành đo độ dài (tiếp theo)


Bài 47. Luyện tập chung


Tự kiểm tra


Bài 48. Bài toán giải bằng hai phép tính


Bài 49. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)


Bài 50. Luyện tập


Bài 51. Bảng nhân 8


Bài 52. Luyện tập


Bài 53. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số


Bài 54. Luyện tập


Bài 55. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé


Bài 56. Luyện tập


Bài 57. Bảng chia 8


Bài 58. Luyện tập


Bài 59. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn


Bài 60. Luyện tập


Bài 61. Bảng nhân 9


Bài 62. Luyện tập


Bài 63. Gam


Bài 64. Luyện tập


Bài 65. Bảng chia 9


Bài 66. Luyện tập


Bài 67. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số


Bài 68. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)


Bài 69. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số


Bài 70. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)


Bài 71. Giới thiệu bảng nhân


Bài 72. Giới thiệu bảng chia


Bài 73. Luyện tập


Bài 74. Luyện tập chung


Bài 75. Làm quen với biểu thức


Bài 76. Tính giá trị của biểu thức


Bài 77. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)


Bài 78. Luyện tập


Bài 79. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)


Bài 80. Luyện tập


Bài 81. Luyện tập chung


Bài 82. Hình chữ nhật


Bài 83. Hình vuông


Bài 84. Chu vi hình chữ nhật


Bài 85. Chu vi hình vuông


Bài 86. Luyện tập


Bài 87. Luyện tập chung


Tự kiểm tra

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top