Trang chủ » Báo cáo Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Báo cáo Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

Với mỗi loài động vật được xem, cần lưu ý những điểm sau:
 
     – Mô tả quá trình phân chia tế bào và hình thành các cơ quan diễn ra ở giai đoạn phôi thai của loài động vật.
 
     – Sự sinh trưởng và phát triển của động vật sau khi sinh hoặc sau khi trứng nở diễn ra như thế nào?
 
     – Chỉ ra giai đoạn nào là sinh trưởng, giai đoạn nào là phát triển trong vòng đời của loài động vật.
 
     – Quá trình sinh trưởng và phát triển của loài động vật đó là không qua biến thái, qua biến thái không hoàn toàn hay qua biến thái hoàn toàn? Chỉ ra dẫn chứng chứng minh? (Đặc điểm con non so với con trưởng thành như thế nào?)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top