Trang chủ » Trả lời câu hỏi Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Trả lời câu hỏi Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 1: 
 
Đề bài: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật.
 
Lời giải chi tiết
 
–  Giống nhau:
 
+ Sinh sản vô tính ở thực vật và động vật đều có cơ sở tế bào học là nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm ) vì vậy các cá thể mới được tạo ra giống nhau và giống hệt cơ thể gốc về mặt di truyền.
 
+ Không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái (không có sự tổ hợp lại vật chất di truyền.
 
–  Khác nhau:        
 
 – Không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể con sinh ra giống hệt nhau và giống hệt mẹ về di truyền.
 
– Cơ thể mới được tạo ra bằng hình thức nguyên phân.
 
* Khác nhau:
 
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao?
 
Lời giải chi tiết
 
Động vật sinh sản vô tính tạo ra các thế hệ con cháu giống hệt nhau và giống hệt mẹ về mặt di truyền, không có sự thay đổi nào về di truyền giúp chúng thích nghi với điều kiện môi trường khác môi trường ban đầu, vì vậy khi điều kiện sống thay đổi chúng không có khả năng thích ứng, dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.
 
Lời giải chi tiết
 
Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể:
 
      – Sinh sản vô tính: tạo ra cơ thể mới mà không qua thụ tinh.
 
      – Tái sinh: tái tạo lại những cơ quan, bộ phận cơ thể đã mất mà không tạo được cơ thể mới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top