Trang chủ » Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 172 SGK Toán 5

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5, Luyện tập trang 172 SGK Toán 5

Câu 1: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài. Người ta dùng các viên gạch hình vuông cạnh 4dm để lát nền nhà đó, giá tiền mỗi viên gạch là 20 000 đồng. Hỏi lát cả nền nhà thì hết bao nhiêu tiền mua gạch? (Diện tích phần mạch vữa không đáng kế).

HƯỚNG DẪN GIẢI

Chiều rộng nền nhà là:

Giải bài tập trang 172 SGK Toán 5

Diện tích nền nhà là: 8 x 6 = 48 (m2)

48m2 = 4800dm2.

Diện tích một viên gạch là: 4 x 4 =16 (dm2)

Số viên gạch để lát cả  nền nhà là: 4800 : 16 = 300 (viên gạch)

Lát gạch cả nền nhà thì tốn hết: 20000 x 300 = 6000000 (đồng)

Đáp số: 6000000 đồng.

Câu 2: Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

576mcũng là diện tích của thửa ruộng hình thang.

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là: 36 x 2 = 72 (m)

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 – 10) : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 – 31 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ; b) 41m, 31m.

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có kích thước như hình dưới đây:

Hướng dẫn cách giải bài tập SGK toán lớp 5,  Luyện tập trang 172 SGK Toán 5

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích hình tam giác EDM.

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

(84 + 28) x 2 = 224 (cm)

b) Diện tích hình thang EBCD là:

Giải bài tập trang 172 SGK Toán 5

c) Ta có BM = MC = 28 : 2 = 14 (cm)

Diện tích hình tam giác EBM là:

Giải bài tập trang 172 SGK Toán 5

Diện tích tam giác DMC là:

Giải bài tập trang 172 SGK Toán 5

Diện tích hình tam giác EDM là: 1568 – (196 + 588) = 784 (cm2)

Đáp số: a) 224cm; b) 1568cm2; c) 784cm2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top