Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 1 (trang 162 SGK Đại số 11): Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau :

a. y = 7 + x – x2 tại xo = 1

b. y = x3 – 2x + 1 tại xo = 2.

Lời giải:

Giải bài 1 trang 162 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 2 (trang 163 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

Bài 2 trang 163 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 3 (trang 163 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :

Bài 3 trang 163 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

 
Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 4 (trang 163 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm của các hàm số sau:

Bài 4 trang 163 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập SGK toán lớp 11. Chương 5. Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm

Bài 5 (trang 163 SGK Đại số 11): Cho y=x3-3x2+2. Tìm x để:

 

a. y' > 0

b. y' < 3

Lời giải:

Giải bài 5 trang 163 sgk Đại Số 11 | Để học tốt Toán 11

 

 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top