Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 172 . Luyện tập chung

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 172 . Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 111, 112 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Bài 1 trang 111 VBT Toán 4 Tập 2: Số dân của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2011 – Wikipedia) được cho trong bảng sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 172 . Luyện tập chung

Tên của các tình có số dân theo thứ tự từ ít đến nhiều (trong bảng trên) là:

Lời giải:

Nình Thuận; Hà Giang; Quảng Bình; Cà Mau

Bài 2 trang 112 VBT Toán 4 Tập 2:

Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 172 . Luyện tập chung

Lời giải:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 172 . Luyện tập chung

Bài 3 trang 112 VBT Toán 4 Tập 2:

Tìm x:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 172 . Luyện tập chung

Lời giải

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 172 . Luyện tập chung

Bài 4 trang 112 VBT Toán 4 Tập 2:

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết tổng của ba số đó là 198.

Lời giải:

Số trung bình cộng của 3 số là: 198 : 3 = 66

Theo đề bài tìm 3 số tự nhiên liên tiếp mà tổng của chúng bằng 198. Vậy ba số đó là: 65; 66; 67

Bài 5 trang 113 VBT Toán 4 Tập 2:

Một lớp học có 33 học sinh, trong đó có số học sinh tai bằng 4/7 số học sinh gái. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh trai?

Lời giải:

Tóm tắt

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 172 . Luyện tập chung

Bài giải

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau ta có:

7 + 4 = 11 (phần)

Số học sinh nam là: 33 : 11 × 4 = 12 (học sinh)

Đáp số: 12 học sinh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top