Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 171. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 171. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 110 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Bài 1 trang 110 VBT Toán 4 Tập 2: T

ìm a và b rồi viết vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 171. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

 

Bài 2 trang 110 VBT Toán 4 Tập 2:

Tìm x và y:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 171. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

 

Bài 3 trang 110 VBT Toán 4 Tập 2:

Đoàn vận động viên có 370 người, trong đó số nữ bằng 2/3 số nam. Hỏi đoàn đó có bao nhiêu vận động viên nam, có bao nhiêu vận động viên nữ?

Lời giải:

Tóm tắt

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 171. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

3 + 2 = 5 (phần)

Số vận động viên nam là:

370 : 5 × 3 = 222(người)

Số vận động viên nữ là:

370 – 222 = 148 (người)

Đáp số: 222 vận động viên nam

148 vận động viên nữ

 

Bài 4 trang 111 VBT Toán 4 Tập 2:

Tỉ số của hai số 3 : 7. Tìm hai số đó, biết rằng nếu số bé tăng 76 đơn vị thì được số lớn

Lời giải:

Tóm tắt

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 171. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài giải

Theo sơ đồ, số phần bằng nhau:

Số lớn là: 76 : 4 × 7 = 133

Số bé là: 133 – 76 = 57

Đáp số: số bé là 57

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top