Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 108, 109 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Bài 1 trang 108 VBT Toán 4 Tập 2:

Tìm x và y rồi viết vào ô trống:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 170. Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài 2 trang 108 VBT Toán 4 Tập 2:

Một trường học có 1025 học sinh, trong đó số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 147 bạn. Tính số học sinh nam, số học sinh nữ của trường đó.

Lời giải:

Hai lần số học sinh nữ là:

1025 – 147 = 878 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

878 : 2 = 439 (học sinh)

Số học sinh nam là:

439 + 147 = 586 (học sinh)

Đáp số: 439 học sinh nữ

586 học sinh nam

Bài 3 trang 109 VBT Toán 4 Tập 2:

Số trung bình cộng của hai số bằng 262. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 226. Tìm hai số?

Lời giải:

Tổng hai số là:

262 ×2 = 524

Hai lần số thứ nhất là:

524 + 226 = 750

Số thứ nhất là: 750 : 2 = 375

Số thứ hai là 375 – 226 = 149

Đáp số: Số thứ nhất là: 375

Số thứ hai là: 149

Bài 4 trang 109 VBT Toán 4 Tập 2:

Số trung bình cộng hai số bằng 1000. Nếu số thứ hai giảm đi 468 đơn vị thì được số thứ nhất. Tìm hai số đó?

Lời giải

Tổng hai số là:

1000 × 2 = 2000

Hai lần số thứ nhất là:

2000 – 468 = 1532

Số thứ nhất là: 1532 : 2 = 766

Số thứ hai là: 766 + 468 = 1234

Đáp số: Số thứ nhất là: 766

Số thứ hai là: 1234

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top