Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 175. Tự kiểm tra

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 175. Tự kiểm tra

Hướng dẫn giải bài tập trang 117, 118, 119 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4tập 2

Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bài 1 trang 117 VBT Toán 4 Tập 2:

Giá trị của chữ số 8 trong số 985 672 là:

A. 8       B. 800            C. 8000           D. 80 000

Lời giải:

Đáp án đúng: D. 80 000

Bài 2 trang 117 VBT Toán 4 Tập 2:

Đã tô đậm 3/5 hình tròn nào?

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 175. Tự kiểm tra

Lời giải:

Chọn A

Bài 3 trang 118 VBT Toán 4 Tập 2:

Cho phép cộng: Giải vở bài tập Toán 4. Cách tính nào đúng?

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 175. Tự kiểm tra

Lời giải:

Đáp án đúng: Chọn C

Bài 4 trang 118 VBT Toán 4 Tập 2:

Phân số 5/6 bằng phân số nào dưới đây?

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 175. Tự kiểm tra

Lời giải:

Đáp án đúng: Chọn B

Bài 5 trang 118 VBT Toán 4 Tập 2:

Một phòng học hình chữ nhật có chiều rộng khoảng:

A. 5dm          B. 50m

C. 5mm         D. 5m

Lời giải:

Đáp án đúng: D. 5m

Phần 2: Tính

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 175. Tự kiểm tra

Lời giải:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 175. Tự kiểm tra

Phần 3: Giải bài Toán trang 119 VBT Toán 4 Tập 2:

Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 64m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.

Lời giải:

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật có:

Nửa chu vi: 64m

Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài

Diện tích:…m2?

Bài giải

Theo bài toán tổng số phần bằng nhau:

3 + 5 = 8 (phần)

Chiều dài mảnh đất là:

64 : 8 × 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 64 – 40 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất là:

40 × 24 = 960 (m2)Đáp số: 960 (m2)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top