Trang chủ » Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 9 tập 2

Giải sách bài tập toán Đại Số – Hình học lớp 9 tập 2

ĐẠI SỐ – TOÁN LỚP 9 TẬP 2

CHƯƠNG III: HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn


Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế


Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số


Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình


Bài tập ôn chương III – Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


CHƯƠNG IV. HÀM SỐ BẬC HAI. PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.

Bài 1. Hàm số bậc hai (a ≠ 0)


Bài 2. Đồ thị của hàm số bậc hai.


Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn


Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai


Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn


Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng


Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai


Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Bài tập ôn chương IV – Hàm số bậc hai. Phương trình bậc hai một ẩn.


HÌNH HỌC – TOÁN LỚP 9 TẬP 2

CHƯƠNG III: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung


Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây


Bài 3: Góc nội tiếp


Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung


Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.


Bài 6: Cung chứa góc


Bài 7: Tứ giác nội tiếp


Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp


Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn


Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn


Bài tập ôn chương III – Góc với đường tròn


CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

Bài 1: Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ


Bài 2: Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt


Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu


Bài tập ôn chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top