Trang chủ » Trả lời câu hỏi: Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Trả lời câu hỏi: Bài 29. Cấu trúc các loại virut

Trả lời câu hỏi Sinh 10 Bài 29 trang 117:

– Em hãy giải thích tại sao virus phân lập được không phải là chủng B?

– Em có đồng ý với ý kiến cho rằng virus là thể vô sinh?

– Theo em có nuôi virus trên môi trường nhân tạo như nuôi vi khuẩn được không?

– Em hãy so sánh sự khác biệt giữa virus và vi khuẩn bằng cách điền vào chữ có hoặc không vào bảng dưới đây?

Tính chất

Virut

Vi khuẩn

   
   
   
   
   

Trả lời:

– Chủng virus phân lập được là chủng A bởi vì virus lai mang thông tin di truyền (ARN) của chủng A.

– Virus ký sinh nội bào bắt buộc, trong tế bào vật chủ thì chúng là thể hữu sinh, ngoài tế bào chúng là thể vô sinh

– Không thể nuôi virus như nuôi vi khuẩn vì chúng ký sinh bắt buộc, chỉ nhân lên khi kí sinh trong tế bào sống.

Tính chất

Virut

Vi khuẩn

Có cấu tạo tế bào

Không

Chỉ chứa ADN hoặc ARN

Không

Chứa cả ADN và ARN

Không

Chứa riboxom

Không

Sinh sản độc lập

Không

Câu 1 trang 118 Sinh học 10: Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.

Trả lời:

– Capsit là vỏ prôtêin bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic.

– Capsôme: vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị prôtêin.

– Nuclêôcapsit: gồm phức hợp axit nuclêic và vỏ capsit.

– Vỏ ngoài: vỏ bao bọc bên ngoài vỏ capsit.

Câu 2 trang 118 Sinh học 10: Nêu ba đặc điểm cơ bản của virut.

Trả lời:

Virut gồm 3 tính chất cơ bản sau:

– Virut có cấu tạo đơn giản gồm axit nuclêic bao quanh bởi vỏ prôtêin, chỉ chứa một loại axit nucleic ADN hoặc ARN.

– Có kích thước siêu nhỏ, chỉ quan sát được chúng dưới kính hiển vi điện tử.

– Kí sinh nội bào bắt buộc.

Câu 3 trang 118 Sinh học 10: Dựa theo hình 29.3, nếu trộn axit nuclêic của chủng B với một nửa prôtêin của chủng A và một nửa prôtêin của chủng B thì chủng lại sẽ có dạng như thế nào? Nếu nhiễm chủng lai vào cây thuốc lá để gây bệnh, sau đó phân lập virut thì sẽ được chủng A hay chủng B. Từ đó, có thể rút ra kết luận gì?

Trả lời:

– Khi trộn axit nuclêic của chủng B với một nửa là prôtêin capsit của chủng A và một nửa chủng B sẽ được virut lai mang axit nuclêic của chủng B và vỏ prôtêin vừa là của chủng A vừa là của chủng B (xen nhau). Sau khi nhiễm vào cây thuốc lá, virut nhân lên sẽ là chủng B.

– Kết luận: mọi tính trạng của virut đều do hệ gen của virut quyết định.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top