Trang chủ » Top 20+ 2x 1 3 27 đầy đủ nhất

Top 20+ 2x 1 3 27 đầy đủ nhất

Top 20+ 2x 1 3 27 đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về 2x 1 3 27 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video 2x 1 3 27

1 Giải 64×3-270 | Ứng dụng giải toán Microsoft Math

 • Tác giả: mathsolver.microsoft.com
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 4.82 (866 vote)
 • Tóm tắt: Các chủ đề · x=frac{3}{4}. x=43. Theo Định lý thừa số, x-k là thừa số của đa thức với mỗi nghiệm k. · 16x^{2}+12x+9=0. 16×2+12x+9=0 · x=frac{-12±sqrt{12^{2}-4 

2 Simplify: (2x-1)327 Tiger Algebra Solver

 • Tác giả: tiger-algebra.com
 • Ngày đăng: 04/01/2022
 • Đánh giá: 4.62 (395 vote)
 • Tóm tắt: Tiger Algebra Solver – (2x-1)^3=27 Free Solver Simplifier that shows steps. Helps you solve your homework assignments”

3 Tìm x biết (2.x1)327 – Trịnh Thị Phương Anh

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 4.39 (582 vote)
 • Tóm tắt: · Tìm x biết (2.x+1)^3=27 · Câu trả lời (10) · Các câu hỏi mới 

4 Tìm số hữu tỉ x biết (2x – 1)3 -27

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 4.36 (583 vote)
 • Tóm tắt: Tìm số hữu tỉ x biết (2x − 1)3 = −27 2 x – 1 3 = – 27. A. x = -1. B. x = 0. C. x = 1. D. x = 2. Trả Lời. Hỏi chi tiết

5 ✅ 53 Đề thi toán lớp 6 học kì 1 (Có đáp án) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

✅ 53 Đề thi toán lớp 6 học kì 1 (Có đáp án) ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
 • Tác giả: giasutamtaiduc.com
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 4.04 (470 vote)
 • Tóm tắt: 27 – 1 = 25 + 108 – 1 = 132. Bài 2. a) 7x . 49 = 750. 7x . 72 = 750. 7x = 750 : 72. 7x = 748. x = 48. b) (2x – 1)3 = 125. (2x – 1)3 = 53. 2x – 1 = 5
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

Xem thêm: Top 10 thiên nhiên vùng núi đông bắc mang sắc thái

6 Giải x 3^(2x-1)=27 – Mathway

 • Tác giả: mathway.com
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 3.89 (205 vote)
 • Tóm tắt: Tạo các biểu thức tương ứng trong phương trình mà tất cả đều có cơ số bằng nhau. 32x 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

7 Tìm x biết: (2x-1)3/327/2x-1 câu hỏi 1466573 –

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 09/04/2022
 • Đánh giá: 3.67 (553 vote)
 • Tóm tắt: Tìm x biết: (2x-1)^3/3=27/2x-1. Hỏi chi tiết; report Báo vi phạm. Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5* nếu câu trả lời hữu ích nhé!
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

8 Tìm nghiệm của phương trình ((((3(2x – 6))))((27)) (( ((1)(3)

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 09/03/2022
 • Đánh giá: 3.49 (210 vote)
 • Tóm tắt: Tìm nghiệm của phương trình ((((3^(2x – 6))))((27)) = (( ((1)(3)) )^x). )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

9 (2x-1)3 bằng -27 – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 3.27 (529 vote)
 • Tóm tắt: (2x-1)^3 bằng -27. … 18 tháng 9 2016 lúc 18:54. (2x-1)^3=-27; -27=(-3)^3. nên 2x-1=-3. 2x =-2. x =-1. Đúng 0. Bình luận (0). Nguyen Thi Mai
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

10 bài này có ai làm dc ko( 2×1)mũ 3 27 – DocumenTV

 • Tác giả: documen.tv
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 3.09 (329 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: Giải thích các bước giải: `(2x+1)^3=27`. `=>(2x+1)^3=3^3`. `=>2x+1=3`. `=>2x=2`. `=>x=1`
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

Xem thêm: Top 20 ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm

11 Tìm x , biết ( 2x – 1 )3 27 câu hỏi 3364551 –

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.91 (162 vote)
 • Tóm tắt: Tìm x , biết ( 2x – 1 )^3 = 27 câu hỏi 3364551 – hoctapsgk.com Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

12 Tìm x biết (2x-1)327tìm x, y, z biết: (left(2x-1right)327) (dfrac{x}{2}dfrac{b}{3}dfrac{z}{4}) và xy 112

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 2.78 (190 vote)
 • Tóm tắt: Tìm x biết (2x-1)^3=27tìm x, y, z biết: (left(2x-1right)^3=27) (dfrac{x}{2}=dfrac{b}{3}=dfrac{z}{4}) và xy = 112
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

13 [LỜI GIẢI] Nghiệm của phương trình 32x 1 27 là – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 2.61 (122 vote)
 • Tóm tắt: Nghiệm của phương trình ({3^{2x + 1}} = 27) là
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

14 Tìm X: 1. (x-2) Mũ 2 1 2. (x1/2) Mũ 2 1/4 3. (3x-1) Mũ 3 -8/27 4. (2×3 )mũ 2 9/121 5.(2x-1)mũ 3 27 – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.68 (50 vote)
 • Tóm tắt: tìm x: 1. (x-2) mũ 2 = 1 2. (x+1/2) mũ 2 = 1/4 3. (3x-1) mũ 3 = -8/27 4. (2x+3 )mũ 2 = 9/121 5.(2x-1)mũ 3 =27
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

15 Tập nghiệm của bất phương trình ({{3}{2x-1}}>27) là: |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 07/05/2022
 • Đánh giá: 2.42 (133 vote)
 • Tóm tắt: Tập nghiệm của bất phương trình ({{3}^{2x-1}}>27) là: Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

Xem thêm: Top 8 x 3 6x 2 11x 6 đầy đủ nhất

16 Phương trình 272x-3(1/3)x22 có tập nghiệm là

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 2.34 (52 vote)
 • Tóm tắt: Tập nghiệm của bất phương trình ({3^{{x^2} – 2x}} < 27) là: A. (left( { – infty ; – 1} right))
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

17 Toán Lớp 6: (2×1)3813÷273 Giúp mình nhé – Ánh Sáng Soi Đường

 • Tác giả: anhsangsoiduong.vn
 • Ngày đăng: 06/04/2022
 • Đánh giá: 2.21 (182 vote)
 • Tóm tắt: ( 2x + 1)^3 = 81^3 : 27^3. ( 2x + 1)^3 = ( 81 : 27)^3. ( 2x + 1)^3 = 3^3. => 2x + 1 = 3. 2x = 3 – 1. 2x = 2. x = 2 : 2. x=1. Vậy x = 1. #caty09
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

18 Toán lớp 3 chuyên đề tìm X cần lưu ý

 • Tác giả: vuihoc.vn
 • Ngày đăng: 09/21/2022
 • Đánh giá: 2.2 (50 vote)
 • Tóm tắt: · Bài giải. Bài 1. a) X x 7 = 784 : 2. X x 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

19 Tìm số hữu tỉ x biết (2x – 1)3 -27 | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 04/08/2022
 • Đánh giá: 2.14 (87 vote)
 • Tóm tắt: Tìm số hữu tỉ x biết 2x – 13 = -27 A. x = -1 B. x = 0 C. x = 1 D. x = 2
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

20 Phương trình 27 mũ 2 x – 3 1/3 mũ x bình cộng 2 có tập nghiệm là

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 2.07 (156 vote)
 • Tóm tắt: Tập nghiệm của bất phương trình 3×2−2x<27 là. A.−∞;−1. Nội dung chính Show
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …

21 Tìm x∈Q, biết: (2x−1)(3)27

 • Tác giả: kienrobo.kienguru.vn
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 1.96 (93 vote)
 • Tóm tắt: Tìm x∈Q, biết: (2x−1)^(3)=27;
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 5 (1 điểm): Nhân dịp năm học mới, bạn Phúc đến nhà sách mua 20 quyển tập và một số cây bút bi. Biết giá một quyển tập là 11 500 đồng và mỗi cây bút có giá là 7 000 đồng. Bạn Phúc đã trả cho nhà sách tổng cộng hết 265 000 đồng. Hỏi bạn Phúc đã …
Scroll to Top