Trang chủ » Top 10+ ab 2 ab 2 chi tiết nhất

Top 10+ ab 2 ab 2 chi tiết nhất

Top 10+ ab 2 ab 2 chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về ab 2 ab 2 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Những hằng đẳng thức đáng nhớ chắc không còn xa lạ gì với các bạn . Hôm nay Kiến sẽ nói kỹ hơn về 7 hằng đẳng thức quan trọng : bình phương của một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu của hai bình phương, lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu, tổng hai lập phương và cuối cùng là hiệu hai lập phương. Các bạn cùng tham khảo nhé.

A. 7 hằng đẳng thức đáng nhớ

1. Bình phương của một tổng

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: ( A + B )2 = A2 + 2AB + B2.

Ví dụ:

a) Tính ( a + 3 )2. b) Viết biểu thức x2+ 4x + 4 dưới dạng bình phương của một tổng.

Hướng dẫn:

a) Ta có: ( a + 3 )2= a2+ 2.a.3 + 32 = a2 + 6a + 9. b) Ta có x2+ 4x + 4 = x2+ 2.x.2 + 22 = ( x + 2 )2.

2. Bình phương của một hiệu

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: ( A – B )2 = A2 – 2AB + B2.

hang-dang-thuc-dang-nho-01

3. Hiệu hai bình phương

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: A2 – B2 = ( A – B )( A + B ).

hang-dang-thuc-dang-nho-02

4. Lập phương của một tổng

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: ( A + B )3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3.

hang-dang-thuc-dang-nho-03

5. Lập phương của một hiệu.

Xem thêm: Top 19 cấu trúc shall we

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: ( A – B )3 = A3 – 3A2B + 3AB2 – B3.

Ví dụ :

a) Tính ( 2x – 1 )3. b) Viết biểu thức x3- 3x2y + 3xy2- y3 dưới dạng lập phương của một hiệu.

Hướng dẫn:

a) Ta có: ( 2x – 1 )3

= ( 2x )3 – 3.( 2x )2.1 + 3( 2x ).12 – 13

= 8×3 – 12×2 + 6x – 1

b) Ta có : x3- 3x2y + 3xy2- y3

= ( x )3 – 3.x2.y + 3.x. y2 – y3

= ( x – y )3

6. Tổng hai lập phương

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: A3 + B3 = ( A + B )( A2 – AB + B2 ).

Chú ý: Ta quy ước A2 – AB + B2 là bình phương thiếu của hiệu A – B.

Ví dụ:

a) Tính 33+ 43. b) Viết biểu thức ( x + 1 )( x2- x + 1 ) dưới dạng tổng hai lập phương.

Hướng dẫn:

a) Ta có: 33+ 43= ( 3 + 4 )( 32 – 3.4 + 42 ) = 7.13 = 91. b) Ta có: ( x + 1 )( x2- x + 1 ) = x3+ 13 = x3 + 1.

7. Hiệu hai lập phương

Xem thêm: Top 11 chế độ dòng chảy sông ngòi nước ta thất thường

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có: A3 – B3 = ( A – B )( A2 + AB + B2 ).

Chú ý: Ta quy ước A2 + AB + B2 là bình phương thiếu của tổng A + B.

Ví dụ:

a) Tính 63- 43. b) Viết biểu thức ( x – 2y )( x2+ 2xy + 4y2) dưới dạng hiệu hai lập phương

Hướng dẫn:

a) Ta có: 63- 43= ( 6 – 4 )( 62 + 6.4 + 42 ) = 2.76 = 152. b) Ta có : ( x – 2y )( x2+ 2xy + 4y2) = ( x )3 – ( 2y )3 = x3 – 8y3.

B. Bài tập tự luyện về hằng đẳng thức

Bài 1.Tìm x biết

a) ( x – 3 )( x2+ 3x + 9 ) + x( x + 2 )( 2 – x ) = 0. b) ( x + 1 )3- ( x – 1 )3- 6( x – 1 )2 = – 10.

Hướng dẫn:

a) Áp dụng các hằng đẳng thức ( a – b )( a2+ ab + b2) = a3 – b3.

( a – b )( a + b ) = a2 – b2.

Khi đó ta có ( x – 3 )( x2 + 3x + 9 ) + x( x + 2 )( 2 – x ) = 0.

⇔ x3 – 33 + x( 22 – x2 ) = 0 ⇔ x3 – 27 + x( 4 – x2 ) = 0

⇔ x3 – x3 + 4x – 27 = 0

⇔ 4x – 27 = 0

Vậy x= image6 5.

Xem thêm: Top 20+ các thiết bị nào sau đây là thiết bị vào chi tiết nhất

b) Áp dụng hằng đẳng thức ( a – b )3= a3- 3a2b + 3ab2 – b3

( a + b )3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

( a – b )2 = a2 – 2ab + b2

Khi đó ta có: ( x + 1 )3 – ( x – 1 )3 – 6( x – 1 )2 = – 10.

⇔ ( x3 + 3×2 + 3x + 1 ) – ( x3 – 3×2 + 3x – 1 ) – 6( x2 – 2x + 1 ) = – 10

⇔ 6×2 + 2 – 6×2 + 12x – 6 = – 10

⇔ 12x = – 6

Vậy x= image5 3

Bài 2: Rút gọn biểu thức A = (x + 2y ).(x – 2y) – (x – 2y)2

 1. 2×2+ 4xy B. – 8y2+ 4xy
 2. – 8y2 D. – 6y2+ 2xy

Hướng dẫn

Ta có: A = (x + 2y ). (x – 2y) – (x – 2y)2

A = x2 – (2y)2 – [x2 – 2.x.2y +(2y)2 ]

A = x2 – 4y2 – x2 + 4xy – 4y22

A = -8y2 + 4xy

 • Hãy nhớ nó nhé

hang-dang-thuc-dang-nho-04

Những hằng đẳng thức đáng nhớ trên rất quan trọng tủ kiến thức của chúng ta . Thế nên các bạn hãy nghiên cứu và ghi nhớ nó nhé. Những đẳng thức đó giúp chúng ta xử lý các bài toán dễ và khó một cách dễ dàng, các bạn nên làm đi làm lại để bản thân có thể vận dụng tốt hơn. Chúc các bạn thành công và chăm chỉ trên con đường học tập. Hẹn các bạn ở những bài tiếp theo

Top 16 ab 2 ab 2 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Tứ diện (ABCD ) có (AB 2,CD 2căn 2 ,góc (ABC) góc (DAB) (900) ) và góc giữa (AD,BC ) bằng ((450) ). Khi đó, bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện là:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2022
 • Đánh giá: 4.82 (710 vote)
 • Tóm tắt: Tứ diện (ABCD ) có (AB = 2,CD = 2căn 2 ,góc (ABC) = góc (DAB) = (90^0) ) và góc giữa (AD,BC ) bằng ((45^0) ). Khi đó, bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện …

Rút gọn biểu thức sau: a.) (a+b)2-(a-b)2 b.) (a+b)3-(a-b)3 … – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 11/19/2021
 • Đánh giá: 4.64 (396 vote)
 • Tóm tắt: Rút gọn biểu thức sau: a.) (a+b)2-(a-b)2 b.) (a+b)3-(a-b)3-2b3 c.) (x+y+z)2-2(x+y+z)(x+y)+(x+y)2.

Cho các số thực dương a,b thỏa mãn log ab 2. Giá trị của log ab( a

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 4.48 (470 vote)
 • Tóm tắt: Cho các số thực dương (a, , ,b ) thỏa mãn ({ log _a}b = 2. ) Giá trị của ( log {_{ab}} left( {{a^2}} right) ) bằng:

Phân Tích Nhân Tử a^2b-ab^2 – Mathway

 • Tác giả: mathway.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 4.37 (421 vote)
 • Tóm tắt: Phân Tích Nhân Tử a^2b-ab^2. a2b−ab2 a 2 b – a b 2. Step 1. Đưa ab a b ra ngoài a2b−ab2 a 2 b – a b 2 . Nhấp để xem thêm các bước.

Xem thêm: Top 8 trong pascal câu lệnh nào sau đây được viết đúng

A2 b2 = ( ab )2 | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 4.07 (252 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: Đúng | a2 b2 = ( a b )2 | a2 b2 = a2 b2 | Đúng.

Rút gọn biểu thức sau:  (a b) 2  – (a – b) 2

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 3.93 (278 vote)
 • Tóm tắt: verified. Giải bởi Vietjack. (a + b)2 – (a – b)2. = [(a + b) – (a – b)].[(a + b) + (a – b)]. (Áp dụng HĐT (3) với A = a + b; B = a – b).

Tam giác ABC có AB 2, AC 1 và A600. Tính độ dài cạnh BC?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 3.68 (380 vote)
 • Tóm tắt: Tam giác ABC có AB = 2, AC = 1 và A^=600. Tính độ dài cạnh BC?

(5(a-b)^3+2(a-b)^2)÷(b-a)^2 – hoidapvietjack.com

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 3.29 (509 vote)
 • Tóm tắt: (5(a-b)^3+2(a-b)^2)÷(b-a)^2. Trả Lời. Hỏi chi tiết. Trả lời trong APP VIETJACK …Xem câu hỏi chi tiết. Quảng cáo …

Xem thêm: Top 10 soạn nỗi thương mình

Trong hình vẽ bên dưới, cho AB 2, AH 32. Tích vô hướng AB→.AC→ bằng                          

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 3.11 (271 vote)
 • Tóm tắt: Trong hình vẽ bên dưới, cho AB = 2, AH = 32. Tích vô hướng →AB.→AC bằng. A. -3. B. 3. C. 4. D. 5. Đáp án và lời giải. Đáp án:B. Lời giải: Ta có: →AB.

Simplification or other simple results

 • Tác giả: tiger-algebra.com
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 2.89 (79 vote)
 • Tóm tắt: Equations : Tiger Algebra gives you not only the answers, but also the complete step by step method for solving your equations (ab2)2(ab)2 so that you …

CÔNG TY TNHH NHẬT TIẾN HƯNG

 • Tác giả: giaynham.com.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 2.83 (167 vote)
 • Tóm tắt: Chuyên cung cấp keo AB 2 thành phần, keo AB loại tốt. Cam kết chất lượng, giá tốt, giao hàng tận nơi. Liên hệ để được tư vấn thêm và báo giá.

Keo AB 2 thành phần – tinthanhphat

 • Tác giả: tinthanhphat.com
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 2.68 (169 vote)
 • Tóm tắt: Keo AB 2 thành phần. 0 Bình luận. Liên hệ. Dòng sản phẩm: Số lượng sản phẩm trong kho: … Keo Titebond II. Liên hệ .. keo Jowat. Thêm vào giỏ. Thêm so sánh

Xem thêm: Top 9 phát biểu nào sau đây đúng về rom

tìm các chữ số a và b sao cho a-b2 và ab chia hết cho 2 nhx ko chia hết cho 5

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 2.57 (53 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: a-b=2 và ab chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5. ab∈{2;4;6;8;10;12;14;…} nhưng không chia hết cho 2 thì ab∈{2;4;6;8;12;14;16 …

Rút gọn các biểu thức sau A (ab)2-(a-b)2

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 2.42 (52 vote)
 • Tóm tắt: Rút gọn các biểu thức sau A = (a+b)^2-(a-b)^2 – Tuyển chọn giải bài tập Toán lớp 8 hay, ngắn nhất bám sát chương trình sách giáo khoa Toán 8 để giúp bạn học …

Cho tam giác ABC. Biết AB 2, BC 3 và ABC60°. Chu vi và diện tích tam giác ABC lần lượt là:

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 2.45 (84 vote)
 • Tóm tắt: Cho tam giác ABC. Biết AB = 2, BC = 3 và ABC^=60°. Chu vi và diện tích tam giác ABC lần lượt là:

Rút gọn biểu thức sau :(a+b)2 – (a-b)2 – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 11/04/2022
 • Đánh giá: 2.24 (109 vote)
 • Tóm tắt: (a+b)2-(a-b)2. =a2+2ab+b2+ (-a+b)2. =a2+2ab+b2+a2-2ab+b2. =2a2+2b2. Đúng 0. Bình luận (0). Các câu hỏi tương tự. Pham Trong Bach. 22 tháng 7 2017 lúc 5:20.
Scroll to Top