Trang chủ » Top 20+ bài 5 hóa 10 chi tiết nhất

Top 20+ bài 5 hóa 10 chi tiết nhất

Top 20+ bài 5 hóa 10 chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về bài 5 hóa 10 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video bài 5 hóa 10

[Bài 5 Hóa học 10]: vận dụng giải Giải bài 1,2 trang 27; bài 3,4,5,6 trang 28 SGK hóa 10: Cấu hình electron của nguyên tử.

I. CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ

Cấu hình electron nsuyên tử biểu diễn sự phân bô’ electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau.

Người ta quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử như sau :

– Số thứ tự lớp electron được ghi bằng chữ số (1, 2, 3…)-

– Phân lớp được ghi bằng các chữ cái thường (s, p, d, f).

– Số electron trong một phân lớp được ghi bằng sô’ ở phía trên bên phải của phân lớp (s2, p6,…)

Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA ELECTRON NGOÀI CÙNG.

– Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, lớp electron ngoài cùng có nhiều nhất là 8 electron.

– Các nguyên tử có 8 electron ở lớp electron ngoài cùng (ns2np6) và nguyên tử heli (1 s2) không tham gia vào các phản ứng hoá học (trừ trong một số điều kiện đặc biệt) vì cấu hình electron của các nguyên tử này rất bền. Đó là các nguyên tử của nguyên tố khí hiếm. Trong tự nhiên, phân tử khí hiếm chỉ có một nguyên tử.

Xem thêm: Top 10+ bẽo nhẽo nghĩa là gì đầy đủ nhất

– Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron ở lớp ngoài cùng dễ nhường electron là nguyên tử của các nguyên tố kim loại (trừ H, He và B).

– Các nguyên từ có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng dễ nhận electron thường là nguyên tử của nguyên tố phi kim.

– Các nguyên từ có 4 electron ngoài cùng có thể là nguyên tủ của nguyên tố kim loại hoặc phi kim (xem bảng tuần hoàn).

Như vậy, khi biết cấu hình electron của nguyên tử có thể dự đoán được loại nguyên tố.

Giải bài tập: Cấu hình electron của nguyên tử – Sách giáo khoa trang 27,28 Hóa lớp 10 bài 5.

Bài 1: Nguyên tố có z = 11 thuộc loại nguyên tố :

A. s B. p C.d D.f

Chọn đáp án đúng.

A đúng.

Nguyên tố Z=11, ta có cấu hình electron của nguyên tố đó như sau: 1s22s22p63s1 . Vậy nguyên tố đã cho là s. Đáp án đúng là A.

Bài 2: Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) :

A. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5 ; B. 1 s2 2s1 2p6 3s2 3p6 ;

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ; D. 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

Chọn đáp án đúng.

Đáp án đúng là C: Nguyên tử lưu huỳnh có Z=16 có cấu hình là: 1s22s22p63s23p4 ⇒

Bài 3: Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là 1s22s22p63s23p1. Vậy :

Xem thêm: Top 12 bài 72 thể tích của một hình

A. Lớp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron ;

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron ;

C. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron ;

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron.

Tìm câu sai.

Câu D là sai.

Bài 4 trang 28 hóa 10 chương 1: Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13.

a) Xác định nguyên tử khối.

b) Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố đó.

(Cho biết : các nguyên tô cỏ sô hiệu nguyên tử từ 2 đến 82 trong N bảng tuần hoàn thì 1 ≤ N/Z ≤ 1,5)

Hướng dẫn: a) Tổng số hạt proton, nowtron, electron trong 1 nguyên tử của nguyên tố đã cho là 13. Mà số proton bằng số electron nên ta có phương trình sau:

2Z + N =13

Mặt khác từ nguyên tố số 2 đến 82 trong bảng tuần ta có :

 • Z ≤ N; mà N =13 – 2Z ⇒ Z ≤ 13 – 2Z ⇒ Z ≤ 4,333 (1)
 • N ≤ 1,5Z ⇒ 13-2Z ≤ 1,5Z ⇒ 3,5Z ≥ 13 ⇒ Z ≥ 3,7 (2)

Từ (1) và (2) và vì Z nguyên dương 3,7 ≤ Z ≤ 4,333 . vậy Z =4

Suy ra số nơtron: N =13 – 2Z = 13 -2.4 = 5

Xem thêm: Top 20+ vở bài tập tiếng việt lớp 5 trang 3 chi tiết nhất

Vậy nguyên tử khối cần tìm theo yêu cầu bài toán là 4+5=9.

b) Viết cấu hình electron: Z=4 có cấu hính là 1s22s2. Đây là nguyên tố s

Bài 5: Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử lần lượt bằng 3, 6, 9, 18 ?

Giải bài 5: Số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có số hiệu nguyên tử bằng 3, 6, 9, 18 lần lượt là 1, 4, 7, 8. Do các nguyên tử có cấu hình electron như sau :

z = 3 : 1s2 2s1 ; z = 6 : 1s2 2s2 2p2 ;

z = 9 : 1s2 2s2 2p5 ; z = 18 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Bài 6 trang 28 hóa học 10: Viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên tử có số proton là :

a) 1, 3; b)8, 16; c) 7, 9.

Những nguyên tố nào là kim loại ? Là phi kim ? Vì sao ?

Đáp án bài 6: Hạt nhân nguyên tử cho biết số proton (nghĩa là cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân) nên theo yêu cầu của đề bài ta có thế viết cấu hình electron của nguyên tử các cặp nguyên tố như sau :

a) z = 1 : 1s1 ; z = 3 : 1s2 2S1 ;

b) z = 8 : 1s2 2s2 2p4 ; z = 16 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ;

c) z = 7 : 1s2 2s2 2p3 ; z = 9 : 1s2 2s2 2p5.

Nguyên tố kim loại có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng, nên nguyên tố có z = 3 là kim loại, còn nguyên tố z = 1 là H giống kim loại nhưng không phải là kim loại.

Nguyên tố phi kim có 5, 6, 7 electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tô có z = 8, z = 16, z = 7, z = 9 là phi kim.

Top 22 bài 5 hóa 10 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

HÓA HỌC LỚP 10 (Bài 5) – CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ – P1

 • Tác giả: sgkphattriennangluc.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 4.84 (698 vote)
 • Tóm tắt: Xem ngay video HÓA HỌC LỚP 10 (Bài 5) – CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ – P1.

Bài giảng Hóa học lớp 10 – Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

 • Tác giả: baigiangdientu.org
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 4.68 (580 vote)
 • Tóm tắt: Bài giảng Hóa học lớp 10 – Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử: Tóm tắt kiến thức bài 4: Cấu Tạo Vỏ Nguyên Tử Thứ tự lớp: n = 1 2 3 4 5 6 7 Tên lớp: …

Bài 5 Trang 54 – Sách giáo khoa Hóa học 10

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 4.48 (355 vote)
 • Tóm tắt: … VIIA nên có 7e ở lớp ngoài cùng, ta chọn Z = 9. Vậy: N = 28 18 = 10 A = Z. … Bài 5 Trang 54 – Sách giáo khoa Hóa học 10. a. Ta có: Z + N + E = 28.

Lý thuyết Hóa 10: Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 4.28 (342 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp Lý thuyết Hóa 10: Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử | Giải Hóa 10 hay nhất, giúp các bạn nắm vững nội dung, kiến thức qua đó có thể giải các bài …

Giải bài tập Hóa 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 3.93 (338 vote)
 • Tóm tắt: 5. CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ A. Lí THUYẺT THỨ Tự CÁC MỨC NĂNG LƯỢNG TRONG NGUYÊN TỬ Các electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bàn lần lượt chiếm …

Xem thêm: Top 24 tại sao nói dòng điện có mang năng lượng

Hoá học 10 Bài 5: Cấu hình electron

Hoá học 10 Bài 5: Cấu hình electron
 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 3.78 (340 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung bài học giúp học sinh nắm bắt sự sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các nguyên tố như thế nào? Cách viết.

Giải bài 5 hóa học 10: Cấu hình electron nguyên tử

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 3.57 (432 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài 5 hóa học 10: Cấu hình electron nguyên tử · Trong lớp vỏ các electron có các mức năng lượng khác nhau tùy vào vị trí so với hạt nhân. Sự sắp xếp …

Hướng dẫn giải Bài tập 5 (trang 48, Hóa lớp 10, Bộ Chân trời sáng

 • Tác giả: colearn.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 3.23 (207 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải Bài 5 (trang 48, Hóa lớp 10, Bộ Chân trời sáng tạo). Cho bảng số liệu sau: Cho bảng số liệu sau (ảnh 1).

Giải Hoá 10 Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Giải Hoá 10 Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 3.11 (459 vote)
 • Tóm tắt: Hoidap.vietjack.com trân trọng giới thiệu: lời giải bài tập Hoá lớp 10 Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học sách Chân trời sáng tạo hay nhất, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các dấu chấm hỏi trong bảng tuần hoàn ở hình 5.1 (cụ thể 10 dấu chấm hỏi) là các dự đoán của Mendeleev về các nguyên tố mới (gồm 10 nguyên tố). Trong đó có 3 nguyên tố (sau này chính là Sc; Ga và Ge) được ông miêu tả khá tỉ mỉ về tính chất vật lí …

Giáo án Hóa học 10 cơ bản – Tiết 9, Bài 5: Cấu hình Electron của nguyên tử

 • Tác giả: giaoanmau.com
 • Ngày đăng: 09/30/2022
 • Đánh giá: 2.91 (200 vote)
 • Tóm tắt: Giáo án Hóa học 10 cơ bản – Tiết 9, Bài 5: Cấu hình Electron của nguyên tử. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: – HS biết …

Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 09/02/2022
 • Đánh giá: 2.77 (97 vote)
 • Tóm tắt: Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. Xem lời giải · Bài 5 trang 28 sgk hoá học 10. Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài …

Xem thêm: Top 16 đô thị ở nước ta hiện nay chính xác nhất

Soạn Hóa học 10 nâng cao Bài 5: Luyện tập (Chính xác nhất)

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 2.74 (158 vote)
 • Tóm tắt: Giải SGK Hóa 10 nâng cao Bài 5: Luyện tập (Chi tiết) có lời giải bài tập hay, chính xác trong sách giáo khoa Hóa lớp 10 nâng cao. Có file tải pdf miễn phí.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Biết rằng nguyên tố argon có ba đồng vị khác nhau, ứng với số khối 36; 38 và A. Phần trăm số nguyên tử của các đồng vị tương ứng lần lượt bằng: 0, 34%; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố argon, biết nguyên tử khối trung …

Giải SGK Hóa học 10 Bài 5 (Kết nối tri thức): Cấu tạo của bảng tuần

Giải SGK Hóa học 10 Bài 5 (Kết nối tri thức): Cấu tạo của bảng tuần
 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 02/15/2022
 • Đánh giá: 2.52 (70 vote)
 • Tóm tắt: Giải SGK Hóa học 10 Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học | Giải Hóa 10 Kết nối tri thức – Trọn bộ lời giải bài tập Hóa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 6 trang 33 Hóa học 10: Nguyên tố phosphorus có Z = 15, có trong thành phần của một loại phân bón , diêm, pháo hoa; nguyên tố calcium có Z = 20, đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể, đặc biệt là xương và răng. Xác định vị trí của 2 nguyên …

Bài 5 trang 76 sgk Hóa 10, Một nguyên tử có cấu hình electron

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 03/30/2022
 • Đánh giá: 2.54 (82 vote)
 • Tóm tắt: Luyện tập: Liên kết hóa học – Bài 5 trang 76 sgk hóa học 10. Một nguyên tử có cấu hình electron. Quảng cáo – Advertisements. 5. Một nguyên tử có cấu hình …

Hóa học 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

Hóa học 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử
 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 2.35 (174 vote)
 • Tóm tắt: Hóa học 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử được VnDoc biên soạn gửi tới các bạn học sinh là nội dung bài cấu hình electron nguyên tử, giúp các bạn năm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây VnDoc đã giới thiệu Hóa học 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, …

Tóm tắt và giải hóa lớp 10 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử

 Tóm tắt và giải hóa lớp 10 bài 5: Cấu hình electron nguyên tử
 • Tác giả: cap123.tuhoconline.net
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 2.34 (192 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là bài tóm tắt và giải hóa lớp 10 bài 5 mà bạn có thể tham khảo để học hóa tốt và nắm vững kiến thức trước khi đến lớp.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Các nguyên tử có 8 electron ở lớp electron ngoài cùng (ns2np6) và nguyên tử heli (1 s2) không tham gia vào các phản ứng hoá học (trừ trong một số điều kiện đặc biệt) vì cấu hình electron của các nguyên tử này rất bền. Đó là các nguyên tử của …

Xem thêm: Top 16 the use of computers aids in teaching

Giáo án Hóa học 10 – Tiết 9 Bài 5: Cấu hình electron của nguyên tử

 • Tác giả: lop10.com
 • Ngày đăng: 05/31/2022
 • Đánh giá: 2.24 (166 vote)
 • Tóm tắt: Tiết 9: Bài 5: CẤU HÌNH ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ I.MỤC TIÊU CỦA BÀI 1.Về kiến thức: Học sinh biết: Quy luật sắp xếp các electron trong vỏ nguyên tử của các …

Giải Hóa 10 Bài 5 ( Cánh diều): Lớp, phân lớp và cấu hình electron

 Giải Hóa 10 Bài 5 ( Cánh diều): Lớp, phân lớp và cấu hình electron
 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 2.1 (140 vote)
 • Tóm tắt: Nguyên tử Cl nhận 1 electron để trở thành ion Cl-, electron này xếp vào AO thuộc phân lớp 3p của Cl. AO đó là AO chứa 1 electron. Xem thêm lời giải bài tập Hóa …

Giải Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 5: Cấu hình electron

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 03/15/2022
 • Đánh giá: 1.9 (95 vote)
 • Tóm tắt: Bài 4 (trang 28 SGK Hóa 10): Tổng số hạt proton, notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. a) Xác định nguyên tử khối. b) Viết cấu hình …

Trắc nghiệm Hóa 10 bài 5: Cấu hình electron

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 1.81 (92 vote)
 • Tóm tắt: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm Hóa 10 bài 5 gồm các câu hỏi về cấu hình electron giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức về Hóa học.

Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 1.85 (74 vote)
 • Tóm tắt: Bài 5 trang 87 SGK Hóa học 10. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá – khử ? Giải thích.

Hóa 10 Bài 5: Cấu hình electron

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 1.68 (178 vote)
 • Tóm tắt: Hóa 10 Bài 5: Cấu hình electron | Giải bài tập Hóa học lớp 10 chi tiết, dễ hiểu – Lời giải bài tập Hóa 10 chi tiết, dễ hiểu giúp bạn làm bài tập Hóa học lớp …
Scroll to Top