Trang chủ » Top 20+ các chất mà phân tử không phân cực là

Top 20+ các chất mà phân tử không phân cực là

Top 20+ các chất mà phân tử không phân cực là

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Các chất mà phân tử không phân cực là mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều không bị phân cực? A. HCl, CO2, CH4 B. Cl2, CO2, C2H2 C. NH3, Br2, C2H4 D. HBr, C2H2, CH4

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 4.82 (859 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án đúng là: B. Các chất mà phân tử đều không bị phân cực là: Cl2, CO2, C2H2. Chú ý: Trong phân tử CO2, liên kết giữa C và O phân cực 

2 Các chất mà phân tử không phân cực là:

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 4.69 (337 vote)
 • Tóm tắt: ID 544367. Các chất mà phân tử không phân cực là: A. NH3, Br2, C2H4. B. HBr, CO2, CH4. C. Cl2, CO2, C2H2. D. HCl, C2H2, Br2

3 Các chất mà phân tử không phân cực là HBr,CO2,CH4

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 09/23/2022
 • Đánh giá: 4.5 (486 vote)
 • Tóm tắt: Các chất mà phân tử không phân cực là. … Tổng số electron trên các phân lớp p của nguyên tử nguyên tố Y là 7. – Số hạt mang điện trong nguyên tử nguyên tố 

4 Các chất mà phân tử không phân cực là B. O2, CO2, C2H2 Trắc nghiệm môn Hóa học

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 4.28 (499 vote)
 • Tóm tắt: · Các chất mà phân tử không phân cực là B. O2, CO2, C2H2 Trắc nghiệm môn Hóa học Lớp 10

5 Đây nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 4.11 (201 vote)
 • Tóm tắt: · A. Nội dung chính. B. H2O, HCl, H2S; Đáp án B A sai vì liên kết trong phân tử O2 là liên kết CHT không phân cực 

6 Bài 13. Liên kết cộng hóa trị – Củng cố kiến thức

 • Tác giả: suretest.vn
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 3.85 (345 vote)
 • Tóm tắt: Trong phân tử H2, mỗi nguyên tử H có 2e, giống cấu hình electron bền vững của … Trạng thái: các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là:

Xem thêm: Top 20+ hạt giống bảo quản cần có mấy tiêu chuẩn đầy đủ nhất

7 Các chất mà phân tử không phân cực là:

 • Tác giả: kienrobo.kienguru.vn
 • Ngày đăng: 06/03/2022
 • Đánh giá: 3.68 (306 vote)
 • Tóm tắt: Các chất mà phân tử không phân cực là: Các chất mà phân tử không phân cực là: HBr, CO2, CH4. Cl2, CO2, C2H2. NH3, Br2, C2H4. HCl, C2H2, Br2. R. Roboctvx101

8 Định nghĩa và ví dụ về phân tử không phân cực

 • Tác giả: vi.eferrit.com
 • Ngày đăng: 12/15/2021
 • Đánh giá: 3.52 (522 vote)
 • Tóm tắt: Hầu hết các hợp chất cacbon là không cực. Một ngoại lệ đáng chú ý là carbon monoxide, CO. Carbon monoxide là một phân tử tuyến tính, nhưng sự khác biệt âm điện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn có thể dự đoán liệu một phân tử sẽ là cực hay không phân cực bằng cách nhìn vào loại liên kết hóa học được hình thành giữa các nguyên tử của các nguyên tố. Nếu có sự khác biệt đáng kể giữa các giá trị âm điện của các nguyên tử, các electron sẽ …

9 Các chất mà phân tử không phân cực là H2O, CO2, CH4 O2

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 3.2 (421 vote)
 • Tóm tắt: Các chất mà phân tử không phân cực làA. H2O, CO2, CH4B. O2, CO2, C2H2C. NH3, Cl2, C2H4D. HBr, C2H6, I2
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn có thể dự đoán liệu một phân tử sẽ là cực hay không phân cực bằng cách nhìn vào loại liên kết hóa học được hình thành giữa các nguyên tử của các nguyên tố. Nếu có sự khác biệt đáng kể giữa các giá trị âm điện của các nguyên tử, các electron sẽ …

10 Liên kết cộng hóa trị là gì?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 3.05 (209 vote)
 • Tóm tắt: · Một liên kết hóa trị không cực được tạo ra khi những nguyên tử chia … Các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là chất rắn 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các giá trị của lực điện tử của chúng càng gần thì sức hút của chúng càng mạnh. Điều này xảy ra trong những phân tử khí, còn được gọi là các yếu tố diatomic. Liên kết phân tử không cực có khái niệm tương tự với liên kết phân tử có cực. Nguyên tử có …

11 Các chất mà phân tử không phân cực là gì?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 2.84 (132 vote)
 • Tóm tắt: Các chất mà phân tử không phân cực là gì? A. HBr, CO2, CH4. B 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các giá trị của lực điện tử của chúng càng gần thì sức hút của chúng càng mạnh. Điều này xảy ra trong những phân tử khí, còn được gọi là các yếu tố diatomic. Liên kết phân tử không cực có khái niệm tương tự với liên kết phân tử có cực. Nguyên tử có …

12 Dãy gồm các chất mà phân tử không phân cực là A. HBr, CO2, CH4

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 2.71 (130 vote)
 • Tóm tắt: Dãy gồm các chất mà phân tử không phân cực là. … Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo-của các phân tử H 2O, NH 3 (không cần chú ý đến cấu trúc 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các giá trị của lực điện tử của chúng càng gần thì sức hút của chúng càng mạnh. Điều này xảy ra trong những phân tử khí, còn được gọi là các yếu tố diatomic. Liên kết phân tử không cực có khái niệm tương tự với liên kết phân tử có cực. Nguyên tử có …

Xem thêm: Top 8 chùm ánh sáng laze không được ứng dụng chi tiết nhất

13 Sự khác biệt giữa các phân tử cực và không phân cực – strephonsays

 • Tác giả: vi.strephonsays.com
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 2.69 (75 vote)
 • Tóm tắt: Liên kết được hình thành bằng cách chia sẻ một cặp electron giữa hai nguyên tử được gọi là Bond Covalent Bond. Các nguyên tử khác nhau cho thấy sự hấp dẫn đối 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các giá trị của lực điện tử của chúng càng gần thì sức hút của chúng càng mạnh. Điều này xảy ra trong những phân tử khí, còn được gọi là các yếu tố diatomic. Liên kết phân tử không cực có khái niệm tương tự với liên kết phân tử có cực. Nguyên tử có …

14 Các chất mà phân tử không phân cực là

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 2.49 (143 vote)
 • Tóm tắt: Các chất mà phân tử không phân cực là: … Số oxi hoá của nguyên tố nitơ trong các hợp chất : NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2,N2O lần lượt là :
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các giá trị của lực điện tử của chúng càng gần thì sức hút của chúng càng mạnh. Điều này xảy ra trong những phân tử khí, còn được gọi là các yếu tố diatomic. Liên kết phân tử không cực có khái niệm tương tự với liên kết phân tử có cực. Nguyên tử có …

15 Các chất mà phân tử không phân cực là gì?

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 08/24/2022
 • Đánh giá: 2.46 (182 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải. A sai vì HBr là phân tử có cực. C sai vì NH3 là phân tử có cực. D sai vì HCl là phân tử có cực. B đúng vì (Cl – Cl,,,;,,,O = C = O, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các giá trị của lực điện tử của chúng càng gần thì sức hút của chúng càng mạnh. Điều này xảy ra trong những phân tử khí, còn được gọi là các yếu tố diatomic. Liên kết phân tử không cực có khái niệm tương tự với liên kết phân tử có cực. Nguyên tử có …

16 Liên kết cộng hóa trị là gì? Một số bài tập ứng dụng và lời giải

Liên kết cộng hóa trị là gì? Một số bài tập ứng dụng và lời giải
 • Tác giả: vietchem.com.vn
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 2.32 (134 vote)
 • Tóm tắt: · Một số tính chất của liên kết phân tử: LKCHT không dẫn đến sử hình thành của các e mới mà chỉ có thể trao đổi với nhau; Là các liên kết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng được tìm thấy trong nhiều hóa học, ví dụ như các gốc và đại phân tử. Thuật ngữ này được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1939, mặc dù từ năm 1919 Irving Langmuir đã đưa ra khái niệm “cộng hóa trị” để mô tả sống lượng electron được chia sẻ từ các …

17 [LỜI GIẢI] Các chất mà phân tử không phân cực là:  – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 2.36 (88 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải của Tự Học 365. Giải chi tiết: 1 phân tử k phân cực khi đó là đơn chất hoặc tạp chất nhưng có cấu tạo đối xứng. => Cl2, CO2, C2H2
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng được tìm thấy trong nhiều hóa học, ví dụ như các gốc và đại phân tử. Thuật ngữ này được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1939, mặc dù từ năm 1919 Irving Langmuir đã đưa ra khái niệm “cộng hóa trị” để mô tả sống lượng electron được chia sẻ từ các …

18 Các chất mà phân tử không phân cực là:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 2.13 (113 vote)
 • Tóm tắt: Các chất mà phân tử không phân cực là: Câu 43139 Thông hiểu. Các chất mà phân tử không phân cực là: a. HBr, CO2, CH4. b. Cl2, CO2, C2H2. c. NH3, Br2, C2H4
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng được tìm thấy trong nhiều hóa học, ví dụ như các gốc và đại phân tử. Thuật ngữ này được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1939, mặc dù từ năm 1919 Irving Langmuir đã đưa ra khái niệm “cộng hóa trị” để mô tả sống lượng electron được chia sẻ từ các …

Xem thêm: Top 21 ở tây nguyên cao su được trồng chính xác nhất

19 Giải Sách Bài Tập Hóa Học 10 – Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 2.14 (65 vote)
 • Tóm tắt: Bài 13.7 trang 33 Sách bài tập Hóa học 10: Dãy gồm các chất mà phân tử không phân cực là. A. HBr, CO2, CH4 B. NH3, Br2, C2H4. C. HCl, C2H2, Br2 D. Cl2, CO2, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở điều kiện thường, hiđro, oxi, clo, khí cacbonic ở trạng thái khí ; nước, etanol (rượu etylic) ở trạng thái lỏng ; băng phiến, iot, đường ở trạng thái rắn. Các chất có cực như etanol, đường…. dễ tan trong dung môi nước (có cực) ; các chất không cực …

20 Hỏi đáp 24/7 – Giải bài tập cùng Thủ Khoa |

 • Tác giả: zuni.vn
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 1.92 (58 vote)
 • Tóm tắt: cho em hỏi chất thế nào thì được gọi là phân cực và không phân cực?theo e biết … Các phân tử có cấu trúc đều (thẳng hàng, tam giác đều, tứ diện đều) thì 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở điều kiện thường, hiđro, oxi, clo, khí cacbonic ở trạng thái khí ; nước, etanol (rượu etylic) ở trạng thái lỏng ; băng phiến, iot, đường ở trạng thái rắn. Các chất có cực như etanol, đường…. dễ tan trong dung môi nước (có cực) ; các chất không cực …

21 Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 3 – Đề số 2 – Hóa học 10

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 1.95 (59 vote)
 • Tóm tắt: B. Cộng hóa trị không cực. C. Cộng hóa trị có cực. D. Ion. Câu 2: Các chất mà phân tử không phân cực là: A. HBr, CO2, CH4. B. Cl2, CO2, C2H2
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ + 1} mathop Olimits^{ – 2} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ – 1} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ + 5} mathop {{O_3}}limits^{ – 2} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop …

22 Câu hỏi dãy nào sau đây gồm các chất mà phân tử đều chỉ có liên

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 1.76 (85 vote)
 • Tóm tắt: A loại vì liên kết trong N2 là liên kết cộng hóa trị không phân cực. B loại vì liên kết trong Cl2 là liên kết cộng hóa trị không phân cực. C loại vì liên kết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ + 1} mathop Olimits^{ – 2} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ – 1} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ + 5} mathop {{O_3}}limits^{ – 2} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop …

23 Các chất mà phân tử không phân cực là HBr,CO2,CH4 | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 1.62 (139 vote)
 • Tóm tắt: Các chất mà phân tử không phân cực là A. HBr, CO2, CH4 B. Cl2, CO2. C2H2 C. NH3, Br2, C2H4 D. HCl, Br2, C2H2
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ + 1} mathop Olimits^{ – 2} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ – 1} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ + 5} mathop {{O_3}}limits^{ – 2} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop …

24 Nhóm các chất mà phân tử không phân cực là [đã giải] – Học Hóa Online

 • Tác giả: hoctap.dvtienich.com
 • Ngày đăng: 08/13/2022
 • Đánh giá: 1.51 (65 vote)
 • Tóm tắt: · Nhóm các chất mà phân tử không phân cực là: A. HCl, C2H2, Br2. B. NH3, Br2, C2H4. C. Cl2, CO2, C2H2. D. HBr, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: (mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ + 1} mathop Olimits^{ – 2} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ – 1} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop {Cl}limits^{ + 5} mathop {{O_3}}limits^{ – 2} ,mathop Klimits^{ + 1} mathop …
Scroll to Top