Trang chủ » Top 9 cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau chính xác nhất

Top 9 cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau chính xác nhất

Top 9 cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

2 Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ? A. C2H5OH , CH3OCH3 Trắc nghiệm môn

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 4.67 (590 vote)
 • Tóm tắt: · Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ? A. C2H5OH , CH3OCH3. B. CH3OCH3 , CH3CHO. C 

Xem thêm: Top 10+ this is wedding party

3 Cặp chất nào sau là đồng phân của nhau? | – Học online chất lượng cao

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 4.46 (247 vote)
 • Tóm tắt: · Câu hỏi: Cặp chất nào sau là đồng phân của nhau? A. HCOOCH3 và CH3COOH. B. C4H4 và C2H2. C. CH3NH2 và C2H5NH2

4 Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ? – Tra Cứu Địa Chỉ

 • Tác giả: tracuudichvu.com
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 4.31 (534 vote)
 • Tóm tắt: · Các chất có cấu tạo khác nhau nhưng có cùng CTPT gọi là đồng phân của nhau. → C2H5OH , CH3OCH3 là đồng phân của nhau. Câu hỏi trắc nghiệm. Cặp 

Xem thêm: Top 10 tính chất nào sau đây không phải của kim loại

5 Cặp chất nào trong 4 cặp chất sau đây là đồng phân của nhau ?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 4.12 (425 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ? A. C2H5OH, CH3OCH3. B. CH3OCH3, CH3CHO. C. CH3OH, C2H5OH. D. CH3CH2Cl, CH3CH2OH. Lời giải tham khảo:

6 Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau? |

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 08/27/2022
 • Đánh giá: 3.79 (274 vote)
 • Tóm tắt: Đồng phân là những chất khác nhau có cùng công thức phân tử: CH2=CH-CH2OH (C3H6O) và CH3-CH2-CHO (C3H6O) là đồng phân của nhau vì có cùng công thức phân tử 

Xem thêm: Top 10+ toán lớp 3 trang 150 chính xác nhất

7 Cặp chất nào sau là đồng phân của nhau? CH3OCH3 và C2H5OH

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 3.61 (292 vote)
 • Tóm tắt: Chọn đáp án A. Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây ! 30 đề thi THPT Quốc gia môn Hóa 

8 Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 01/22/2022
 • Đánh giá: 3.4 (230 vote)
 • Tóm tắt: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ? ; A. C2H5OH và CH3OCH2CH3. ; B. CH3OCH3 và CH3CHO. ; C. CH3CH2CHO và CH3CHOHCH3. ; D. CH2=CHCH2OH và CH3CH2CHO

9 [LỜI GIẢI] Trong những cặp chất sau đây cặp chất nào là đồng phân của nhau ? – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 3.39 (214 vote)
 • Tóm tắt: Trong những cặp chất sau đây, cặp chất nào là đồng phân của nhau ? A. CH3OH, C2H5OH. B. C2H5OH, CH3-O-CH3. C. C2H5OH, CH3CHO. D. C4H4, C6H6
Xem thêm
Scroll to Top