Trang chủ » Top 10+ cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài chi tiết nhất

Top 10+ cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài chi tiết nhất

Top 10+ cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tổng số 399 cây trong đó có. |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 4.98 (887 vote)
 • Tóm tắt: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tổng số 399 cây trong đó có 99 cây lúa hạt tròn

2 Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100 phần trăm lúa hạt dài

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 4.78 (365 vote)
 • Tóm tắt: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi 

3 Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dà

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 07/01/2022
 • Đánh giá: 4.58 (519 vote)
 • Tóm tắt: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi 

4 Cho Lúa Thân Cao, Hạt Tròn Lai Với Lúa Thân Cao, Hạt Dài Thu được 50% Thân Cao, Hạt Dài : 50% Thân Cao, Hạt Tròn. Biết Rằng Thân Cao Trội Hoàn Toàn So – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 4.31 (484 vote)
 • Tóm tắt: lúa thân cao, hạt tròn lai với lúa thân cao, hạt dài thu được 50% thân cao, hạt dài : 50% thân cao, hạt … + P: thân cao x thân cao cho F1 100% thân cao

Xem thêm: Top 16 vệ sinh đồng ruộng có tác dụng gì

5 Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ:

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 4.14 (202 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải: Quy ước: A: Hạt tròn, a: hạt dài: P: AA x aa F1: Aa F2: 1AA : 2Aa : 1aa. Hạt dài F2: 1/ 

6 Xác suất ( giải thích kĩ giùm nha ) | Cộng đồng Học sinh Việt Nam – HOCMAI Forum

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 06/14/2022
 • Đánh giá: 3.79 (224 vote)
 • Tóm tắt: · Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí

7 Hỏi đáp 24/7 – Giải bài tập cùng Thủ Khoa |

 • Tác giả: zuni.vn
 • Ngày đăng: 05/30/2022
 • Đánh giá: 3.61 (348 vote)
 • Tóm tắt: cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. cho F1 tự thụ được F2 có tổng số 381 cây trong đó có 90 cây lúa hạt tròn. trong số lúa hạt dài ở 

8 Cho lai lúa hạt dài và lúa hạt tròn, F1 thu được toàn là lúa hạt tròn. Cho lúa hạt tròn của F1 tự thụ phấn, hãy xác định. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 3.41 (204 vote)
 • Tóm tắt: Cho lai lúa hạt dài và lúa hạt tròn, F1 thu được toàn là lúa hạt tròn. Cho lúa hạt tròn của F1 tự thụ phấn, hãy xác định kiểu gen và kiểu hình F2 (biện luận 

Xem thêm: Top 19 ba can t speak english well chi tiết nhất

9 Cho lúa hạt tròn lại với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1. | – Học online chất lượng cao

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 3.21 (395 vote)
 • Tóm tắt: · Cho lúa hạt tròn lại với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2 tính theo lý thuyết thì số 

10 Cầu 22: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F 1 100% lúa hạt dài. Cho F 1 tự thụ phấn được F 2. Trong số lúa hạt dài ở F 2, tính theo lí thuyết thì số câ

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Đánh giá: 3.15 (309 vote)
 • Tóm tắt: Cầu 22: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F 1 100% lúa hạt dài. Cho F 1 tự thụ phấn được F 2. Trong số lúa hạt dài ở F 2, 

11 Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100 phần trăm lúa hạt dài

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Đánh giá: 2.8 (144 vote)
 • Tóm tắt: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi 

12 Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F 1 100% lúa hạt dài. Cho F 1 tự thụ phấn

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 2.89 (113 vote)
 • Tóm tắt: · Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F 1 100% lúa hạt dài. Cho F 1 tự thụ phấn được F 2. Trong số lúa hạt dài F 2, tính theo lí thuyết thì 

Xem thêm: Top 18 một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng

13 Câu 32: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài chiếm tỉ lệ

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày đăng: 12/30/2021
 • Đánh giá: 2.68 (124 vote)
 • Tóm tắt: Câu 32: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt 

14 Cho lúa hạt tròn lai với hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Trong số lúa

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 2.49 (131 vote)
 • Tóm tắt: Cho lúa hạt tròn lai với hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. … tính theo lý thuyết thì số cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3, có sự phân tính chiếm tỷ lệ:

15 Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F {1} 100% lúa hạt dài. – Tra Cứu Địa Chỉ

 • Tác giả: tracuudichvu.com
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 2.56 (122 vote)
 • Tóm tắt: · cây hạt dài khi tự thụ phấn cho F3 toàn lúa hạt dài phải có kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 1/3. Câu hỏi trắc nghiệm. Cho lúa hạt tròn lai 

16 Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 2.4 (78 vote)
 • Tóm tắt: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt dài khi 

17 Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 2.28 (64 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Cho lúa hạt tròn lai với lúa hạt dài, F1 100% lúa hạt dài. Cho F1 tự thụ phấn được F2. Trong số lúa hạt dài F2, tính theo lí thuyết thì số cây hạt 
Scroll to Top