Trang chủ » Top 20+ cho phản ứng so2 cl2 h2o

Top 20+ cho phản ứng so2 cl2 h2o

Top 20+ cho phản ứng so2 cl2 h2o

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về cho phản ứng so2 cl2 h2o mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 được VnDoc biên soạn gửi tới bạn đọc nội dung thí nghiệm khi sục khí SO2 vào dung dịch nước Clo, dưới đây là nội dung chi tiết phương trình phản ứng SO2 ra H2SO4. Mời các bạn tham khảo.

Mục lục

1. Phương trình phản ứng SO2 tác dụng nước Clo

2. Điều kiện phản ứng xảy ra phản ứng SO2 Cl2

Nhiệt độ thường

3. Hiện tượng sau phản ứng SO2 Cl2

Nước Clo từ từ mất màu vàng nhạt

4. Tính chất hóa học của SO2

Là chất khí không màu, nặng hơn không khí, mùi hắc, độc, tan và tác dụng được với nước.

SO2 là oxit axit

4.1. Lưu huỳnh đioxit tác dụng với nước

SO2 + H2O ⇋ H2SO3

4.2. Lưu huỳnh đioxit Tác dụng với dung dịch bazơ

(có thể tạo thành 2 loại muối sunfit và hiđrosunfit)

SO2 + NaOH → NaHSO3

SO2 + 2NaOH → Na­2SO3 + H2O

4.3. Lưu huỳnh đioxit Tác dụng với oxit bazơ → muối

SO2 + CaO → CaSO3

SO2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

(do S trong SO2 có mức oxi hóa trung gian +4)

4.4. Lưu huỳnh đioxit là chất oxi hóa

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

4.5. Lưu huỳnh đioxit là chất khử

2SO2 + O2 ⇋ 2SO3 (V2O5, 4500C)

Cl2 + SO2 + 2H2O → H2SO4 + 2HCl

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Nhỏ từng giọt dung dịch SO2 vào nước Clo. Sau phản ứng thấy hiện tượng gì

A. Không có hiện tượng gì

B. Nước clo từ từ mất màu vàng nhạt

C. Dung dịch có màu vàng

Xem thêm: Top 10+ hoang mạc sahara nằm ở khu vực đầy đủ nhất

D. Dung dịch sau phản ứng làm quỳ hóa xanh

Câu 2. Cho phương trình phản ứng sau SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4

Cl2 đóng vai trò gì trên phản ứng trên.

A. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử.

B. Cl2 là chất oxi hóa, SO2 là chất khử.

C. Cl2 là chất khử, SO2 là chất oxi hóa.

D. SO2 là chất khử, H2O là chất oxi hóa.

Câu 3. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. Vai trò của lưu huỳnh đioxit là

A. oxi hóa

B. vừa oxi hóa, vừa khử

C. khử

D. Không oxi hóa khử

Câu 4. Cho 4,48 lít khí SO2 (đktc) tác dụng với 300ml dd NaOH 1M. Tính khối lượng muối thu được?

A. 18,9 gam

B. 9,45 gam

C. 14,18 gam

D. 28,35 gam

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về clo?

A. Tan trong nước tạo thành nước clo có màu vàng nhạt

B. Chỉ thể hiện tính oxi hóa

C. Tác dụng với hiđro tạo thành hỗn hợp nổ

Xem thêm: Top 10 tính chất nào sau đây không phải của kim loại

D. Là chất khí màu vàng lục, mùi xốc, độc

Câu 6. Nhận định nào sau đây là không chính xác về HCl:

A. Hidroclorua là chất khí không màu, mùi xốc, tan tốt trong nước.

B. Hidroclorua làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ.

C. Axit clohidric hoà tan được nhiều kim loại như sắt, nhôm, đồng.

D. Axit clohidric có cả tính oxi hoá lẫn tính khử.

Câu 7. Đổ dung dịch AgNO3 lần lượt vào 4 dung dịch: NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy:

A. Cả 4 dung dịch đều tạo kết tủa.

B. Có 3 dung dịch tạo ra kết tủa và 1 dung dịch không tạo kết tủa.

C. Có 2 dung dịch tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo kết tủa.

D. Có 1 dung dịch tạo ra kết tủa và 3 dung dịch không tạo ra kết tủa.

Câu 8. SO2 là một trong những khí gây ô nhiễm môi trường là do

A. SO2 là chất có mùi hắc, nặng hơn không khí.

B. SO2 vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

C. SO2 là khí độc, tan trong nước mưa tạo thành axit gây ra sự ăn mòn kim loại.

D. SO2 là một oxit axit.

Câu 9. SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử vì trong phân tử SO2

A. S có mức oxi hóa trung gian.

B. S có mức oxi hóa cao nhất.

C. S có mức oxi hóa thấp nhất.

D. S còn có một đôi electron tự do.

Xem thêm: Top 10+ người ta thường dùng đầy đủ nhất

Câu 10. Điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm, chúng ta tiến hành như sau:

A. cho lưu huỳnh cháy trong không khí.

B. đốt cháy hoàn toàn khí H2S trong không khí.

C. cho dung dịch Na2SO3 tác dụng với H2SO4.

D. cho Na2SO3 tinh thể tác dụng với H2SO4 đặc, nóng.

Câu 11. Nhận định nào sau đây là sai?

A. S vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

B. Hg phản ứng với S ngay nhiệt độ thường.

C. Ở nhiệt độ thích hợp, S tác dụng với hầu hết các phi kim và thể hiện tính oxi hóa.

D. Ở nhiệt độ cao, S tác dụng với nhiều kim loại và thể hiện tính oxi hoá.

Câu 12. Lưu huỳnh tác dụng với axit sunfuric đặc, nóng: S + 2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O. Trong phản ứng này, tỉ lệ số nguyên tử lưu huỳnh bị khử : số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hóa là

A. 1 : 2

B. 1 : 3

C. 3 : 1

D. 2 : 1

Câu 13. Sục khí SO2 vào cốc đựng nước cất cho quỳ tím vào dung dịch thu được quỳ tím sẽA. chuyển màu đỏ.

B. chuyển màu xanh.

C. không chuyển màu.

D. mất màu.

…………………………..

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình liên quan

 • SO2 + Na2O → Na2SO3
 • SO2 + KOH → K2SO3 + H2O
 • SO2 + H2S → S + H2O
 • SO2 + NaH → H2S + Na2SO4
 • SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4

Trên đây VnDoc đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Top 21 cho phản ứng so2 cl2 h2o tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Câu 3: Trong phản ứng hóa học sau Cl2 SO2 H2O → HCl H2SO4 , SO2 đóng vai trò gì ? A . Chỉ là chất oxi hóa B . Chỉ là chất khử. C.Vừa chất oxi hóa, vừa là chất khử. D. không phải chất oxi hóa, không phải chất khử

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 4.92 (856 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3: Trong phản ứng hóa học sau Cl2+ SO2+ H2O → HCl + H2SO4 , SO2 đóng vai trò gì ? A . Chỉ là chất oxi hóa B . Chỉ là chất khử.

Cho phản ứng hóa học H2S 4Cl2 4H2O → H2SO4 8HCl vai trò của clo trong phản ứng là

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 4.69 (528 vote)
 • Tóm tắt: Cho các chất sau: O2(1), HCl(2), H2S(3), H2SO4 đặc(4), SO2(5). Số chất có khả năng làm mất … Cho phản ứng: KMnO4 + HCl (đặc) →t° KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

Cho phản ứng: SO2 Cl2 2H2O → 2HCl H2SO4. Clo là chất:

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 4.39 (361 vote)
 • Tóm tắt: ID 407214. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. Clo là chất: A. vừa oxi hóa, vừa khử. B. oxi hóa. C. khử. D. Không oxi hóa khử.

Trong phản ứng sau: Cl2 2H2O SO2 → H2SO4 2HCl, thì :

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 4.1 (547 vote)
 • Tóm tắt: Trong phản ứng sau: Cl2 + 2H2O + SO2 → H2SO4 + 2HCl, thì :

Hóa 10 – Oxi-lưu huỳnh | Cộng đồng Học sinh Việt Nam

 • Tác giả: diendan.hocmai.vn
 • Ngày đăng: 07/08/2022
 • Đánh giá: 3.87 (210 vote)
 • Tóm tắt: … thể tham gia phản ứng: (1) SO2 + 2Mg 2MgO + S; (2) SO2+ Br2 + H2O 2HBr + H2SO4. … Câu 2: Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O 2HCl + H2SO4.

Xem thêm: Top 17 mùa hoa sấu lớp 3

Top 15 So2cl2h2oh2so4hcl Clo Là Chất hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 3.75 (235 vote)
 • Tóm tắt: Điều kiện phản ứng xảy ra phản ứng SO2 Cl2. Nhiệt độ thường. 3. Hiện tượng sau phản ứng SO2 Cl2. Nước Clo từ từ mất màu vàng nhạt. 4. Tính chất hóa học của …

Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau : SO2 Br2 H2O H2SO4 HBr (1) SO2 H2S S H2O (2)

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 06/12/2022
 • Đánh giá: 3.51 (356 vote)
 • Tóm tắt: Kết luận gì có thể rút ra từ 2 phản ứng sau : SO2 + Br2 + H2O H2SO4 + HBr (1) SO2 + H2S S + H2O (2) A SO2 là chất khử mạnh. B SO2 vừa có tính khử, …

Tất cả phương trình điều chế từ Cl2H2OSO2 ra H2SO4HCl

 • Tác giả: phuongtrinhhoahoc.com
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 3.31 (300 vote)
 • Tóm tắt: Phương trình hoá học có chứa chất tham gia Cl2 H2O SO2 và chất sản phẩm H2SO4 HCl … Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

SO2 Cl2 H2O → HCl H2SO4

 • Tác giả: hanoi1000.vn
 • Ngày đăng: 09/07/2022
 • Đánh giá: 3.1 (513 vote)
 • Tóm tắt: SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 được Hanoi1000 biên soạn gửi tới bạn đọc nội dung thí … Cho phương trình phản ứng sau SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4.

Cho phản ứng: SO2 Cl2 2H2O → 2HCl H2SO4. Clo là chất

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 2.95 (74 vote)
 • Tóm tắt: Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. Clo là chất.

Xem thêm: Top 8 rita is studying english and math this semester

Đề thi chọn học sinh giỏi bậc THPT vùng duyên hải và đồng bằng bắc bộ lần thứ VI năm học: 2012 – 2013 môn: Hóa học lớp: 10

 • Tác giả: thuviendethi.com
 • Ngày đăng: 08/23/2022
 • Đánh giá: 2.8 (118 vote)
 • Tóm tắt: Câu 5: (Cân bằng hóa học trong pha khí) Cho phản ứng: SO2Cl2 ® SO2 + Cl2 … NH3 : 0,150M; KOH : 0,005M CN- + H2O Û HCN + OH- = 10-4,65 (1) NH3 + H2O Û NH + …

Cho phản ứng SO2 + Cl2 + 2H2O 2HCl + H2SO4 Vai trò của lưu

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 01/09/2022
 • Đánh giá: 2.69 (126 vote)
 • Tóm tắt: Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4. Vai trò của lưu huỳnh đioxit làA. oxi hóaB. vừa oxi hóa, vừa khửC. khửD. Không oxi hóa khử.

SO2 Cl2 H2O → HCl H2SO4

 • Tác giả: thptsoctrang.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 2.59 (155 vote)
 • Tóm tắt: SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 được THPT Sóc Trăng biên soạn gửi tới bạn … Cho phương trình phản ứng sau SO2 + Cl2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây THPT Sóc Trăng đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, THPT Sóc Trăng xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh …

Tìm kiếm phương trình hóa học nhanh nhất

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 2.52 (137 vote)
 • Tóm tắt: Cách thực hiện: cho clo tác dụng với dung dịch SO2. Tính khối lượng. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ và chia sẻ nhé!

Câu 85. Cho phản ứng: SO2 Br2 H2O HBr H2SO4 Trong phản ứng trên, vai trò của Br2 A. là chất oxi hóa B

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 04/13/2022
 • Đánh giá: 2.34 (147 vote)
 • Tóm tắt: Câu 85. Cho phản ứng: SO2 + Br2 + H2O HBr + H2SO4 Trong phản ứng trên, vai trò của Br2 A. là chất oxi hóa B.

Xem thêm: Top 10+ looking down at the coral reef đầy đủ nhất

Cho phản ứng sau: Cl2 2H2O SO2 → 2HCl H2SO4. Vai trò của Cl2 trong phản ứng trên là

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 2.28 (149 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Cho phản ứng sau: Cl2 + 2H2O + SO2 → 2HCl + H2SO4. Vai trò của Cl2 trong phản ứng trên là. A. chất khử. B. chất oxi hóa. C. môi trường.

Cho phản ứng sau: Cl2 + 2H2O + SO2 → 2HCl + H2SO4 Vai trò của

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 2.13 (50 vote)
 • Tóm tắt: Cho phản ứng sau: Cl2 + 2H2O + SO2 → 2HCl + H2SO4 Vai trò của Cl2 trong phản ứng trên là:

Bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 02/15/2022
 • Đánh giá: 2.13 (77 vote)
 • Tóm tắt: Câu 3: Trong phản ứng hóa học sau Cl2+ SO2+ H2O → HCl + H2SO4 , SO2 đóng vai trò gì ? A . Chỉ là chất oxi hóa B … Cho phản ứng H2S +Cl2+H2O➜HCl + H2SO4.

SO2 Cl2 H2O → HCl H2SO4

 • Tác giả: thptlethanhton.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 2.08 (181 vote)
 • Tóm tắt: Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. Đáp án B. Câu 3. Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây THPT Lê Thánh Tôn đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4. Để có kết quả cao hơn trong học tập, THPT Lê Thánh Tôn xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết …

(DOC) Bai tập 1 st5 | Khánh Nguyễn – Academia.edu

 • Tác giả: academia.edu
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 1.85 (176 vote)
 • Tóm tắt: 6 Cho phản ứng sau: Cr(H2O)63+(aq) + SCN (aq) Cr(H2O)5SCN2+(aq) + … 8 Cho phản ứng sau: SO2Cl2(g) SO2(g) + Cl2(g) Ở 320oC hằng số tốc độ phản ứng …

Cho phản ứng: SO2 Cl2 2H2O →   2HCl H2SO4. Vai trò của lưu huỳnh đioxit là

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 1.73 (121 vote)
 • Tóm tắt: Cho phản ứng: KMnO4 + HCl (đặc) t°→ → t ° KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. Hệ số cân bằng phản ứng là các số tối giản. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử là:.
Xem thêm
Scroll to Top