Trang chủ » Top 10+ chương trình ngữ văn 11 đầy đủ nhất

Top 10+ chương trình ngữ văn 11 đầy đủ nhất

Top 10+ chương trình ngữ văn 11 đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về chương trình ngữ văn 11 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video chương trình ngữ văn 11
phan-phoi-chuong-trinh-mon-ngu-van-lop-11.jpg

Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 11 – Cơ bản

LỚP 11

Cả năm: 37 tuần (123 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (51 tiết)

Học kì I:

Tuần 1:

Tiết 1 đến tiết 4

– Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác); – Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân; – Bài viết số 1.

Tuần 2:

Tiết 5 đến tiết 8

– Tự tình II (Hồ Xuân Hương); – Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến); – Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận; – Thao tác lập luận phân tích.

Tuần 3:

Tiết 9 đến tiết 12

– Thương vợ (Trần Tế Xương); – Đọc thêm: Khóc Dương Khuê (Nguyễn Khuyến), Vịnh khoa thi hương (Trần Tế Xương); – Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp).

Tuần 4:

Tiết 13 đến tiết 16

– Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ); – Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát); – Luyện tập thao tác lập luận phân tích.

Tuần 5:

Tiết 17 đến tiết 20

– Lẽ ghét thương (trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu); – Đọc thêm: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu), Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh); – Trả bài viết số 1; – Bài viết số 2: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà).

Tuần 6:

Tiết 21 đến tiết 24

– Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu); – Thực hành về thành ngữ, điển cố.

Tuần 7:

Tiết 25 đến tiết 28

– Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm); – Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trư¬ờng Tộ); – Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng.

Tuần 8:

Tiết 29 đến tiết 32

– Ôn tập văn học trung đại Việt Nam; – Trả bài viết số 2; – Thao tác lập luận so sánh.

Tuần 9:

Tiết 33 đến tiết 36

– Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945; – Bài viết số 3 (Nghị luận văn học).

Tuần 10:

Tiết 37 đến tiết 40

– Hai đứa trẻ (Thạch Lam); – Ngữ cảnh.

Tuần 11:

Tiết 41 đến tiết 44

– Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân); – Luyện tập thao tác lập luận so sánh; – Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh.

Tuần 12:

Tiết 45 đến tiết 48

Xem thêm: Top 20+ đánh người là hành vi xâm phạm tới quyền chi tiết nhất

– Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng); – Phong cách ngôn ngữ báo chí; – Trả bài viết số 3.

Tuần 13:

Tiết 49 đến tiết 52

– Một số thể loại văn học: Thơ, truyện; – Chí Phèo (Nam Cao); – Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp).

Tuần 14:

Tiết 53 đến tiết 56

– Chí Phèo (tiếp); – Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu; – Bản tin.

Tuần 15:

Tiết 57 đến tiết 60

– Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích – Hồ Biểu Chánh); Vi hành (Nguyễn ái Quốc); Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan); – Luyện tập viết bản tin; – Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Tuần 16:

Tiết 61 đến tiết 63

– Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Trích Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng);

Tuần 17:

Tiết 64 đến tiết 66

– Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia); – Thực hành một số kiểu câu trong văn bản.

Tuần 18:

Tiết 67 đến tiết 69

– Ôn tập Văn học; – Bài viết số 4.

Tuần 19:

Tiết 70 đến tiết 72

– Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn; – Trả bài viết số 4.

Học kì II

Tuần 20:

Tiết 73 đến tiết 74

– Lưu biệt khi xuất dư¬ơng (Phan Bội Châu); – Nghĩa của câu.

Tuần 21:

Tiết 75 đến tiết 76

– Bài viết số 5: Nghị luận xã hội. – Hầu trời (Tản Đà);

Tuần 22:

Tiết 77 đến tiết 78

– Vội vàng (Xuân Diệu); – Nghĩa của câu (tiếp).

Tuần 23:

Tiết 79 đến tiết 81

– Tràng giang (Huy Cận); – Thao tác lập luận bác bỏ. – Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ;

Tuần 24:

Tiết 82 đến tiết 84

– Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử); – Trả bài số 5. – Bài viết số 6 ở nhà: Nghị luận văn học, học sinh làm ở nhà.

Tuần 25:

Tiết 85 đến tiết 87

Xem thêm: Top 15 test yourself a english 11

– Chiều tối (Hồ Chí Minh); – Từ ấy (Tố Hữu); – Đọc thêm: Lai Tân (Hồ Chí Minh), Nhớ đồng (Tố Hữu), Tương tư¬ (Nguyễn Bính), Chiều xuân (Anh Thơ).

Tuần 26:

Tiết 88 đến tiết 90

– Đặc điểm loại hình của tiếng Việt; – Tiểu sử tóm tắt.

Tuần 27:

Tiết 91 đến tiết 93

– Tôi yêu em (Pu-skin); – Đọc thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go); – Trả bài viết số 6.

Tuần 28:

Tiết 94 đến tiết 96

– Người trong bao (Sê-khốp); – Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt.

Tuần 29:

Tiết 97 đến tiết 99

– Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Trích Những ng¬ười khốn khổ của V. Huy-gô); – Thao tác lập luận bình luận.

Tuần 30:

Tiết 100 đến tiết 102

– Về luân lí xã hội ở n¬ước ta (Phan Châu Trinh); – Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ – nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh). – Luyện tập thao tác lập luận bình luận.

Tuần 31:

Tiết 103 đến tiết 105

– Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác (ăng-ghen); – Phong cách ngôn ngữ chính luận.

Tuần 32:

Tiết 106 đến tiết 108

– Một thời đại trong thi ca (trích Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân); – Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp).

Tuần 33:

Tiết 109 đến tiết 111

– Một số thể loại văn học: Kịch, văn nghị luận; – Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Tuần 34:

Tiết 112 đến tiết 114

– Ôn tập Văn học; – Tóm tắt văn bản nghị luận.

Tuần 35:

Tiết 115 đến tiết 117

– Ôn tập Tiếng Việt; – Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận;

Tuần 36:

Tiết 118 đến tiết 120

– Ôn tập phần Làm văn; – Bài viết số 7.

Tuần 37:

Tiết 121 đến tiết 123

– Trả bài viết số 7. – Hướng dẫn học tập trong hè.

Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 11 – Nâng cao

Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết)

Xem thêm: Top 17 in vietnamese schools english mathematics and literature are three

Học kì I

Tuần 1: Tiết 1 đến tiết 4 – Vào phủ chúa Trịnh (trích); – Đọc thêm: Cha tôi; – Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân; – Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài văn nghị luận xã hội.

Tuần 2: Tiết 5 đến tiết 8 – Lẽ ghét thương (trích); – Đọc thêm: Chạy giặc; – Luyện tập về ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân; – Bài viết số 1.

Tuần 3: Tiết 9 đến tiết 12 – Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc; – Tác gia Nguyễn Đình Chiểu; – Luyện tập về hiện t¬ượng tách từ.

Tuần 4: Tiết 13 đến tiết 16 – Tự tình II; – Bài ca ngắn đi trên bãi cát; – Trả bài viết số 1; – Bài viết số 2: Nghị luận xã hội (học sinh làm ở nhà).

Tuần 5: Tiết 17 đến tiết 20 – Câu cá mùa thu; – Tiến sĩ giấy; – Đọc thêm: Khóc Dương Khuê; – Luyện tập về trường từ vựng và từ trái nghĩa.

Tuần 6:Tiết 21 đến tiết 24 Tác gia Nguyễn Khuyến; – Thương vợ; – Đọc thêm: Vịnh khoa thi hương; – Thao tác lập luận phân tích; – Luyện tập thao tác lập luận phân tích (về xã hội).

Tuần 7: Tiết 25 đến tiết 28 – Bài ca ngất ngưởng; – Đọc thêm: Bài ca phong cảnh Hương Sơn; – Luyện tập thao tác lập luận phân tích (về tác phẩm thơ); – Trả bài viết số 2.

Tuần 8: Tiết 29 đến tiết 32 – Chiếu cầu hiền; – Đọc thêm: Xin lập khoa luật, Đổng Mẫu (trích); – Ôn tập văn học trung đại Việt Nam; – Ngữ cảnh.

Tuần 9: Tiết 33 đến tiết 36 – Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945; – Bài viết số 3 (Nghị luận văn học).

Tuần 10: Tiết 37 đến tiết 40 – Hai đứa trẻ; – Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng; – Ngữ cảnh (tiếp theo); – Luyện tập thao tác lập luận phân tích (về tác phẩm văn xuôi).

Tuần 11: Tiết 41 đến tiết 44 – Chữ người tử tù; – Đọc thêm: Vi hành; – Thao tác lập luận so sánh; – Luyện tập thao tác lập luận so sánh.

Tuần 12: Tiết 45 đến tiết 48 – Hạnh phúc của một tang gia (trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng); – Đọc thêm: Nghệ thuật băm thịt gà (Trích Việc làng của Ngô Tất Tố); – Phong cách ngôn ngữ báo chí; – Luyện tập kết hợp các thao tác lập luận.

Tuần 13: Tiết 49 đến tiết 52 – Chí Phèo; – Đọc thêm: Tinh thần thể dục; – Đọc tiểu thuyết và truyện ngắn; – Trả bài viết số 3.

Tuần 14: Tiết 53 đến tiết 56 – Đời thừa ; – Tác gia văn học Nam Cao; – Luyện tập về phong cách ngôn ngữ báo chí.

Tuần 15: Tiết 57 đến tiết 60 – Vĩnh biệt Cửu trùng đài (trích Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng); – Luyện tập về tách câu; – Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Tuần 16: Tiết 61 đến tiết 63 – Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia); – Đọc kịch bản văn học;

Tuần 17: Tiết 64 đến tiết 66 – Ôn tập Làm văn. – Ôn tập Văn học; – Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Tuần 18: Tiết 67 đến tiết 69 – Bài viết số 4 (kiểm tra học kì I); – Luyện tập từ Hán Việt.

Tuần 19: Tiết 70 đến tiết 72 – Bản tin; – Luyện viết bản tin; – Trả bài viết số 4.

Học kì II

Tuần 20: Tiết 73 đến tiết 75 – Lưu biệt khi xuất dương; – Hầu trời;

Tuần 21: Tiết 76 đến tiết 78 – Đọc thơ; – Thao tác lập luận bác bỏ. – Nghĩa của câu;

Tuần 22: Tiết 79 đến tiết 81 – Bài viết số 5 (Nghị luận văn học). – Vội vàng;

Tuần 23: Tiết 82 đến tiết 84 – Tác gia Xuân Diệu; – Đọc thêm: Đây mùa thu tới, Thơ duyên; – Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ.

Tuần 24: Tiết 85 đến tiết 88 – Đây thôn Vĩ Dạ; – Tràng giang; – Luyện tập nghĩa của câu.

Tuần 25: Tiết 89 đến tiết 92 – Tương tư; – Đọc thêm: Tống biệt hành; Chiều xuân; – Kiểm tra Văn học 1 tiết; – Trả bài viết số 5; – Bài viết số 6: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà).

Tuần 26: Tiết 93 đến tiết 96 – Nhật kí trong tù; – Chiều tối – Lai Tân; – Đọc thêm: Giải đi sớm; – Luyện tập thay đổi trật tự các thành phần của cụm từ và các thành phần của câu; – Thao tác lập luận bình luận.

Tuần 27: Tiết 97 đến tiết 100 – Từ ấy; – Đọc thêm: Nhớ đồng; – Luyện tập câu nghi vấn tu từ; – Luyện tập thao tác lập luận bình luận.

Tuần 28: Tiết 101 đến tiết 104 – Về luân lí xã hội ở nư¬ớc ta (trích); – Một thời đại trong thi ca (trích); – Trả bài viết số 6.

Tuần 29: Tiết 105 đến tiết 108 – Đọc văn nghị luận; – Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ- nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức; – Phong cách ngôn ngữ chính luận; – Tóm tắt văn bản nghị luận.

Tuần 30: Tiết 109 đến tiết 112 – Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác; – Trả bài kiểm tra Văn học; – Bài viết số 7 (Nghị luận xã hội).

Tuần 31: Tiết 113 đến tiết 116 – Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích); – Luyện tập phong cách ngôn ngữ chính luận; – Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận.

Tuần 32: Tiết 117 đến tiết 120 – Đám tang lão Gô-ri-ô; – Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận; – Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý cho bài nghị lụân văn học.

Tuần 33: Tiết 121 đến tiết 124 – Người trong bao; – Luyện nói: thảo luận, tranh luận; – Trả bài viết số 7.

Tuần 34: Tiết 125 đến tiết 128 – Tôi yêu em; – Đọc thêm: Bài thơ số 28; – Ôn tập Làm văn (học kì II); – Tiểu sử tóm tắt.

Tuần 35: Tiết 129 đến tiết 132 – Ôn tập Văn học (học kì II); – Đặc điểm loại hình của tiếng Việt; – Bài viết số 8 (kiểm tra học kì II).

Tuần 36: Tiết 133 đến tiết 136 – Tổng kết phương pháp đọc-hiểu văn bản văn học; – Đặc điểm loại hình của tiếng Việt (tiếp); – Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt.

Tuần 37: Tiết 137 đến tiết 140 – Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam; – Tổng kết Làm văn; – Trả bài viết số 8.

 • Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 10
 • Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 12

Top 18 chương trình ngữ văn 11 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Phân Phối Chương Trình Ngữ Văn Lớp 11 – 123doc

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 4.68 (437 vote)
 • Tóm tắt: Trang chủ; Giáo án – Bài giảng; Tư liệu khác. Phân phối chương trình Ngữ văn lớp 11 3 19,543 61 Amedeo Avogadro Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm Thêm vào …

Tác giả, Tác phẩm Ngữ văn lớp 11 – Nội dung tác phẩm, Dàn ý phân

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 4.42 (268 vote)
 • Tóm tắt: Tác giả tác phẩm Ngữ Văn 11 Học kì 1 · Vào phủ Chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) (Lê Hữu Trác) · Tự tình 2 (Hồ Xuân Hương) · Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Ông là người toàn tài. Bên cạnh việc dùi mài kinh sử thi đỗ làm quan, thời trẻ ông từng học binh thư theo nghề võ lập được ít nhiều công trạng trong phủ chúa Trịnh. Nhưng cuối cùng ông gắn bó với nghề thầy thuốc bởi theo ông ngoài việc luyện câu …

Chương trình: HT 11 môn Ngữ Văn – Hocmai

 • Tác giả: hocmai.vn
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Đánh giá: 4.38 (401 vote)
 • Tóm tắt: Hoc tốt Ngữ văn 11 là chương trình tập trung vào việc xây dựng kiến thức nền tảng môn Ngữ văn cho học sinh lớp 11, giúp học sinh nắm chắc lý thuyết theo …

Ôn tập phần tập làm văn trong chương trình ngữ văn 11 kì 2

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 4.01 (249 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 11 – Soạn văn 11 tập 2 – Hiện tại đang là thời gian chuẩn bị bước vào kì thi học kì. Bài Đề cương ôn tập phần tập làm văn trong Ngữ Văn 11 học kì II sẽ …

Xem thêm: Top 19 vở bài tập toán lớp 4 bài 42

Chuyên đề 5: Ôn tập chương trình Ngữ văn lớp 11

 • Tác giả: hoc247.vn
 • Ngày đăng: 08/25/2022
 • Đánh giá: 3.86 (345 vote)
 • Tóm tắt: Trong cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Ngữ văn, nội dung chương trình 11 chiếm khoảng 15-20% tổng số điểm. Việc trang bị cho mình một nền tảng kiến thức …

Ngữ Văn Lớp 11 – Chương trình – Hoc.tv

 • Tác giả: hoc.tv
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 3.71 (582 vote)
 • Tóm tắt: Chương trình Lớp 11 · Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự) · Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân · Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội.

Soạn văn các tác phẩm văn học lớp 11

 • Tác giả: hoctot.net.vn
 • Ngày đăng: 06/18/2022
 • Đánh giá: 3.48 (342 vote)
 • Tóm tắt: Chi tiết soạn văn 11 tất cả các tác phẩm có trong chương trình học ngữ văn lớp 11 để các bạn tham khảo khi làm bài tập, soạn bài, …

Ngữ văn lớp 11 tập 1 – VnDoc.com

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 3.23 (328 vote)
 • Tóm tắt: Ngữ văn 11 là một trong những môn học quan trọng trong chương trình học lớp 11. Với môn học này, các em học sinh sẽ phải làm các bài soạn bài hay soạn văn, …

Phân phối chương trình môn Ngữ văn 11 cơ bản

 • Tác giả: lop11.com
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 3.05 (585 vote)
 • Tóm tắt: Phân phối chương trình môn Ngữ văn 11 cơ bản · ã Vào phủ chúa Trịnh – Lê Hữu Trác · ã Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân · ã Bài viết số 1 (nghị luận xã hội) · ã …

Xem thêm: Top 17 hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số

Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 11

 • Tác giả: giaoanmau.com
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 2.97 (78 vote)
 • Tóm tắt: Phân phối chương trình môn Ngữ văn lớp 11 … File đính kèm: doc Phan5 phoi chuong trinh ngu van 11.doc. Giáo án liên quan.

Học Tốt Ngữ Văn 11 Tập 1 + 2 (chương Trình Chuẩn) – Chuvanbien.vn

 • Tác giả: chuvanbien.vn
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 2.86 (123 vote)
 • Tóm tắt: Trang chủ · Ngữ Văn; Học Tốt Ngữ Văn 11 Tập 1 + 2 (chương Trình Chuẩn). hoc-tot-ngu-van-11-tap-1–2. Học Tốt Ngữ Văn 11 Tập 1 + 2 (chương Trình Chuẩn).

7 CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN LỚP 11 mới nhất

 • Tác giả: sgkphattriennangluc.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 2.62 (181 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi kết thúc chương trình nền tảng ở môn ngữ văn lớp 10, các em học sinh lại bắt đầu chạy đua với một cuộc hành trình mới. Bước vào lớp 11, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Bác bỏ: Đây là phương pháp đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng khoa học để phủ nhận, bác bỏ ý kiến, quan điểm thiếu chính xác. Từ đó nêu được ý kiến, quan điểm của mình để thuyết phục người nghe. Từ đó, giúp bài văn nghị luận thêm sâu sắc, giàu tính …

Phân phối chương trình Môn Ngữ Văn- Lớp 11 (chuẩn)

 • Tác giả: lop10.com
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 2.53 (101 vote)
 • Tóm tắt: 1-2 Vào phủ chúa Trịnh (trích) 3 Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân 4 Bài viết số 1 5 Tự tình II 6 Câu cá mùa thu 7 Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị …

Xem thêm: Top 10+ i have never eaten this kind of food before đầy đủ nhất

Chương trình Ngữ Văn lớp 11 mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Tác giả: hoc360.net
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 2.54 (120 vote)
 • Tóm tắt: Chương trình Ngữ Văn lớp 11 mới. I/ Yêu cầu cần đạt. ĐỌC ĐỌC HIỂU Văn bản văn học. Đọc hiểu nội dung – Phân tích được các chi tiết tiêu biểu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Liên hệ, so sánh, kết nối – Vận dụng được những hiểu biết về tác giả Nguyễn Du để đọc hiểu một số tác phẩm của tác giả này. – So sánh được hai văn bản văn học viết cùng đề tài ở các giai đoạn khác nhau; liên tưởng, mở rộng vấn đề để hiểu sâu hơn văn …

Các tác phẩm trọng tâm trong chương trình ngữ văn 11 kì 2

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 2.33 (51 vote)
 • Tóm tắt: Hiện tại đang là thời gian chuẩn bị bước vào kì thi học kì. Bài Đề cương ôn tập các tác phẩm trọng tâm chương trình Ngữ Văn 11 học kì II sẽ tổng kết hết …

Phân phối chương trình Ngữ văn lớp 11

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 2.37 (169 vote)
 • Tóm tắt: … 118 Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận 34 119 , 120 Ôn tập Văn học 34,35. PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 11 (CTC) HỌC KỲ 1 TIẾT.

Hệ thống kiến thức Ngữ văn lớp 11

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 01/02/2022
 • Đánh giá: 2.27 (190 vote)
 • Tóm tắt: – Nghệ thuật xây dựng nhân vật đạt đến trình độ cao. – Sử dụng thành công thủ pháp nghệ thuật đối lập, tương phản. – Kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiện đại và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Mạch tâm tư như dòng chảy đứt nối của một niềm thiết tha gắn bó với đời, thiết tha sống đến khắc khoải của nhân vật trữ tình.( Từ ao ước đắm say – hoài vọng phấp phỏng – mơ tưởng, hoài nghi và càng về sau càng có phần âm u sầu muộn. Nhưng cốt lõi …

Phân Tích 42 Bài Văn Trong Chương Trình Ngữ Văn 11

 • Tác giả: bookgiaokhoa.com
 • Ngày đăng: 06/29/2022
 • Đánh giá: 2.04 (62 vote)
 • Tóm tắt: Phân Tích 42 Bài Văn Trong Chương Trình Ngữ Văn 11 – Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online PDF – Sách Giáo Khoa Lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Xem thêm
Scroll to Top