Trang chủ » Top 20+ công dân 11 bài 3

Top 20+ công dân 11 bài 3

Top 20+ công dân 11 bài 3

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về công dân 11 bài 3 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video công dân 11 bài 3

– Nội dung khái quát:

Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa đó.

– Biểu hiện: Trong sản xuất và trong lưu thông

 • Trong sản xuất: quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất hàng hóa đó phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.
 • Trong lưu thông: việc trao đổi hàng hóa phải dựa theo nguyên tắc ngang giá.
 • Đối với một hàng hóa, giá cả của một hàng hóa có thể bán cao hoặc thấp so với giá trị của nó nhưng bao giờ ũng phải xoay quanh trục giá trị hàng hóa.
 • Đối với tổng hàng hóa trên toàn xã hội, quy luật giá trị yêu cầu: tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình sản xuất.

a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

Là sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác theo hướng từ nơi có lãi ít hoặc không lãi sang nơi lãi nhiều thông qua biến động.

b. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên.

Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay ngề của người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa.

c. Phân hóa giàu – nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa

 • Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi , có trình độ, kiến thức cao, trang bị kĩ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. Nhờ đó giàu lên nhanh chóng, có điều kiện mua sắm thêm tư liệu sản xuất, đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất kinh doanh.
 • Những người không có điều kiện thuận lợi làm ăn kém cỏi gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị thua lỗ dẫn tới phá sản trở thành nghèo khó.

a. Về phía nhà nước

 • Xây dựng và phát triển mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
 • Điều tiết thị trường, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.

b. Về phía công dân

 • Phấn đấu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận.
 • Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu.
 • Đổi mới kĩ thuật – công nghệ, hợp lí sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa.

Xem thêm: Top 24 english is very useful language đầy đủ nhất

Câu 1: Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

Gợi ý trả lời

 • Nội dung của quy luật giá trị là sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.
 • Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao độngcá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra từng hàng hóa đó; và tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất tổng hàng hóa phải phù hợp với tổng thời gian lao động xã hội cần thiết của tổng hàng hóa đó.
 • Trong lưu thông, trên thị trường việc trao đổi hàng hóa cũng phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hội cần thiết. Nói cách khác, phải dựa theo nguyên tắc ngang giá. Điều đó có nghĩa là thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa A và hàng hóa B bằng nhau thì chúng được trao đổi với nhau.

Câu 2: Em có nhận xét gì về việc thực hiện yêu cầu của quy luật giá trị của 3 người sản xuất (1, 2, 3) trong biểu đồ sau đây?

Thời gian lao động xã hội cần thiết (của một hàng hóa A)

Gợi ý trả lời

Nhận xét: Ba người sản xuất có thời gian lao động cá biệt khác nhau trong đó:

 • Người thứ nhất thực hiện đúng yêu cầu của quy luật giá trị nên không những bù đắp được chi phí sản xuất mà còn có lợi nhuận.
 • Người thứ hai thực hiện tốt quy luật giá trị nên thu được lợi nhuận nhiều hơn người thứ nhất vì thời gian lao động cá biệt ít hơn người thứ nhất nhưng lại bán theo thời gian lao động xã hội cần thiết.
 • Người thứ ba thời gian lao động cá biệt vượt quá thời gian lao động xã hội cần thiết, vi phạm quy luật giá trị nên bị thua lỗ.

Câu 3: Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cho ví dụ để minh họa?

Gợi ý trả lời

 • Quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua giá cả trên thị trường.
 • Có thể hiểu điều tiết sản xuất và lưu thông là sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác; phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, từ mặt hàng này sang mặt hàng khác theo hướng từ nơi lãi ít hoặc không có lãi sang nơi có lãi nhiều hơn thông qua sự biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường.

Ví dụ:Theo trào lưu thời trang, những mẫu quần áo thời trang mới nhất sẽ được nhập về nước, đầu tiên sẽ đến với người dân thành thị – nơi có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn. Cho đến khi những loại quần áo đó đã trở nên lỗi thời, nó được chuyển về bán cho người dân nông thôn.

Câu 4: Tại sao quy luật giá trị lại có tác động kích thích lực lượng sản xuất phát triển và làm cho năng suất lao động tăng lên?

Gợi ý trả lời

Xem thêm: Top 12 xà phòng hóa hoàn toàn 22 2 gam hỗn hợp

Hàng hóa được sản xuất ra trong những điều kiện khác nhau, có giá trị cá biệt khác nhau, nhưng trên thị trường hàng hóa lại được trao đổi mua bán theo giá trị xã hội của hàng hóa. Trong điều kiện đó, người sản xuất, kinh doanh muốn không bị phá sản, đứng vững và chiến thắng trên thương trường để thu được nhiều lợi nhuận, họ phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, nâng cao tay nghề của người lao động; hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm,… làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa. Việc cải tiến kĩ thuật lúc đầu còn lẻ tẻ, về sau mang tính phổ biến trong xã hội. Kết quả là làm cho kĩ thuật, lực lượng sản xuất và năng suất lao động xã hội được nâng cao.

Câu 5: Có ý kiến cho rằng, năng suất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một hàng hóa tăng lên. Điều đó đúng hay sai? Tại sao?

Gợi ý trả lời

Ý kiến cho rằng năng suất lao động tăng lên làm cho lượng giá trị của một hàng hóa tăng lên là sai.

Vì khi năng suất lao động tăng tức là trong cùng một khoảng thời gian thì người lao đông tạo ra một số lượng hàng hóa lớn hơn trước, khiến số lượng hàng hóa tăng lên và lượng giá trị hàng hóa giảm xuống và lợi nhuận theo đó tăng lên (nếu giá cả hàng hóa đó trên thị trường không đổi).

Câu 6: Tại sao quy luật giá trị lại có tác động phân hóa người sản xuất thành giàu – nghèo?

Gợi ý trả lời

Quy luật giá trị tác động phân hóa người sản xuất thành giàu – nghèo vì:

Trong nền sản xuất hàng hóa, điều kiện sản xuất của từng người không hoàn toàn giống nhau; khả năng đổi mới kĩ thuật, công nghê và hợp lí hóa sản xuất khác nhau; tính năng động và khả năng nắm bắt nhu cầu của thị trường khác nhau, nên giá trị cá biệt của từng người khác nhau, nhưng quy luật giá trị lại đối xử như nhau, nghĩa là không có ngoại lệ đối với họ.

Vì vậy không tránh khỏi tình trạng một số người có giá trị hàng hóa cá biệt thấp hoặc bằng so với giá trị xã hội của hàng hóa nên có lãi, mua sắm thêm tư liệu sản xuất, đổi mới kĩ thuật, mở rộng sản xuất. Ngược lại, nhiều người sản xuất khác, do điều kiện sản xuất không thuận lợi, năng lực quản lí sản xuất, kinh doanh kém, gặp rủi ro nên họ bị thua lỗ, dẫn đến phá sản. Hiện tượng này dẫn đến sự phân hóa giàu – nghèo.

Xem thêm: Top 11 five dollars all i have on me chi tiết nhất

Như vậy, sự tác động của quy luật giá trị thông qua sự chọn lọc tự nhiên, một mặt đã làm cho một số người sản xuất, kinh doanh giỏi trở nên giàu có, qua đó thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển từ thấp lên cao. Mặt khác, những người sản xuất, kinh doanh kém sẽ thua lỗ, phá sản và trở thành nghèo, dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội.

Câu 7: Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết sản xuất của quy luật giá trị trong các cơ sở sản xuất mà em biết được.

Câu 8: Hãy nêu giải pháp vận dụng tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị trong các cửa hàng mà em quan sát được.

Gợi ý trả lời

Ví dụ: người bán vải đang bán mặt hàng vải, nhưng khi trên thị trường mặt hàng vải bán quá chậm, giá thấp mà mặt hàng may sẵn lại bán nhanh hơn, giá cao hơn; để ko bị ứ đọng, không lỗ vốn và thu được lợi nhuận, vận dụng các tác động điều tiết lưu thông của quy luật giá trị, ngưới bán vải tìm cách chuyển đổi từ kinh doanh mặt hàng vải sang kinh doanh mặt hàng may sẵn một cách thích ứng

Câu 9: Hãy nêu ví dụ về sự vận dụng tác động kích thích lực lượng sản xuất và năng suất lao động tăng lên của quy luật giá trị ở một cơ sở sản xuất mà em biết.

Gợi ý trả lời

Trong một khu phố có rất nhiều quán cà phê. Để cạnh tranh được với các quán khác, chủ cửa hàng phải đầu tư vào các khâu như vệ sinh an toàn thực phẩm, không gian quán, chất lượng đồ uống, các yếu tố độc đáo mới lạ,… để thu hút khách đến quán của mình. Ví dụ: Cà phê mèo, cà phê ô tô mô hình,…

Câu 10: Theo em, Nhà nước cần có chủ trương gì để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động phân hóa giàu – nghèo của quy luật giá trị?

Gợi ý trả lời

Nhà nước thông qua việc ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách kinh tế, chính sách xã hội và bằng thực lực kinh tế của mình để điều tiết thị trường nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế sự phân hóa giàu nghèo và những tiêu cực xã hội khác, thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông hàng hóa, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân.

Top 26 công dân 11 bài 3 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

SGK GDCD 11 – Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 4.82 (826 vote)
 • Tóm tắt: SGK GDCD 11 – Bài 3. … Vận dụng quy luật giá trị Nội dung và tác động của quy luật giá trị được Nhà nước và công dân vận dụng như thế nào ở nước ta ? a) …

Bài giảng Giáo dục công dân GDCD 11

 • Tác giả: cuuduongthancong.com
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 4.78 (404 vote)
 • Tóm tắt: Bài 3 GDCD lớp 11 trường THPT Ỷ La.html Bài giảng Giáo dục công dân GDCD 11.

Tải Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1) – Giáo án điện tử môn GDCD lớp 11

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 4.34 (493 vote)
 • Tóm tắt: Tải Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1) – Giáo án điện tử môn GDCD lớp 11.

Công dân cần vận dụng quy luật giá trị như thế nào?

 • Tác giả: hoatieu.vn
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 4.1 (566 vote)
 • Tóm tắt: Công dân cần có cái nhìn bao quát về thị trường và vận dụng. … GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy công dân cần linh hoạt vận dụng tốt những tác động của quy luật giá trị qua những vấn đề trên là có thể cải tiến quy trình sản xuất và nâng cao lợi nhuận kinh doanh. Những khía cạnh này cũng cần sự nắm bắt linh hoạt về những thông tin của …

Trắc nghiệm công dân 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (P2)

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 3.99 (201 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 11 – Giải GDCD 11 – Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm công dân 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (P2).

Giáo dục công dân lớp 11 – Bài tập trắc nghiệm GDCD 11 có đáp

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 3.64 (251 vote)
 • Tóm tắt: Học tốt môn Giáo dục công dân lớp 11 với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm phương pháp giải nhanh với đủ các mức độ từ …

Xem thêm: Top 20+ hệ quả của nguyên tắc bổ sung chính xác nhất

Soạn Giáo Dục Công Dân 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Soạn Giáo Dục Công Dân 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 3.54 (491 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập SGK Bài 3 GDCD 11 trang 34, 35. Câu 1 (trang 34 SGK Giáo dục công dân 11). Nội dung của quy luật giá trị được biểu hiện như thế nào trong …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Trong nền sản xuất hàng hóa, điều kiện sản xuất của từng người không hoàn toàn giống nhau; khả năng đổi mới kĩ thuật, công nghê và hợp lí hóa sản xuất khác nhau; tính năng động và khả năng nắm bắt nhu cầu của thị trường khác nhau, nên giá trị cá …

Lý thuyết bài 3 GDCD 11: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 3.26 (253 vote)
 • Tóm tắt: Về phía công dân. Phấn đấu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận. Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi , có trình độ, kiến thức cao, trang bị kĩ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. Nhờ đó giàu lên nhanh chóng, có điều kiện mua sắm thêm tư liệu sản xuất, đổi …

GDCD 11: Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

GDCD 11: Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
 • Tác giả: hubm.edu.vn
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 3.06 (276 vote)
 • Tóm tắt: Mọi người. b. Cho các công dân. – Phấn đấu giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận phải tìm mọi cách cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay nghề người lao động, hợp lý hoá sản xuất, thực hành tiết kiệm … Cá biệt hoá của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hoá và …

Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 2.99 (113 vote)
 • Tóm tắt: Giải Giáo Dục Công Dân Lớp 11 · Sách Giáo Viên Giáo Dục Công Dân Lớp 11. Bài 1 trang 34 GDCD 11: Nội dung của quy …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra từng hàng hóa đó; và tổng thời gian lao động …

GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 2.74 (91 vote)
 • Tóm tắt: GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa | Hay nhất Giải bài tập Giáo dục công dân 11 – Hệ thống giải bài tập Giáo dục công dân …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi , có trình độ, kiến thức cao, trang bị kĩ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội cần thiết. Nhờ đó giàu lên nhanh chóng, có điều kiện mua sắm thêm tư liệu sản xuất, …

Giải GDCD 11 bài 3 Giải GDCD 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 • Tác giả: khoahoc.com.vn
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.75 (174 vote)
 • Tóm tắt: Giải giáo dục công dân 11 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn GDCD 11 với phần đáp án rõ ràng, đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải bài 3 GDCD 11 – Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa được KhoaHoc đăng tải chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó trong quá trình học tập môn GDCD 11. Giải …

Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 – Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá (Tiết 1)

 • Tác giả: baigiangmau.com
 • Ngày đăng: 02/03/2022
 • Đánh giá: 2.63 (130 vote)
 • Tóm tắt: Bài giảng Giáo dục công dân lớp 11 – Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá (Tiết 1). Tại sao trong nền sản xuất hàng hoá lại có hiện …

Xem thêm: Top 20+ tại sao xương người già giòn và dễ gãy

Lấy ví dụ về sự tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

 Lấy ví dụ về sự tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 2.51 (103 vote)
 • Tóm tắt: … động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa – Trọn bộ lời giải bài tập Giáo dục công dân lớp 11 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập GDCD 11.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Điều tiết sản xuất và lưu thông là sự phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác theo hướng từ nơi lãi ít hoặc không có lãi sang nơi có lãi nhiều hơn ví dụ như: Do mũ vải hiện nay trên …

Giải GDCD 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 • Tác giả: soanvan.net
 • Ngày đăng: 03/09/2022
 • Đánh giá: 2.39 (151 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 11 – Giải môn Giáo dục công dân lớp 11 – Hướng dẫn giải, tóm tắt nội dung bài học và làm bài tập bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông …

Bài tập trắc nghiệm Giáo dục công dân 11

 • Tác giả: chamhoc.edu.vn
 • Ngày đăng: 12/09/2021
 • Đánh giá: 2.39 (99 vote)
 • Tóm tắt: Mục lục Bài tập trắc nghiệm GDCD 11 · Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế · Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường · Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất …

GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 2.2 (109 vote)
 • Tóm tắt: Về phía công dân: Điều chỉnh, dịch chuyển cơ cấu sản xuất mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu khách hàng trong nước và trên thế …

Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1)

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 05/24/2022
 • Đánh giá: 2.12 (121 vote)
 • Tóm tắt: Tài liệu và phương tiện dạy học. SGK, SGV GDCD 11; Bài tập và câu hỏi tình huống GDCD 11,; SGK KTCT Mác-Lênin. III. Tiến trình …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giáo án Giáo dục công dân lớp 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiết 1) được TimDapAnsưu tầm và giới thiệu để có thể chuẩn bị giáo án và bài giảng hiệu quả, giúp quý thầy cô tiết kiệm thời gian và công sức làm việc. …

Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 3

 • Tác giả: thpttrinhhoaiduc.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 1.99 (118 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Sơ đồ tư duy GDCD 11 bài 3. … thúc đẩy phát triển sản xuất và lưu thông, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. b. Về phía công dân.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận phải tìm cách cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động, nâng cao tay ngề của người lao động, hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã …

Xem thêm: Top 10+ x 2 3x 0 chính xác nhất

Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 26 27 sgk GDCD 11

 • Tác giả: giaibaisgk.com
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 1.96 (150 vote)
 • Tóm tắt: … 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 26 27 sgk GDCD 11 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn giáo dục công dân 11, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn soạn Bài 2. Hàng hóa – tiền tệ – thị trường sgk GDCD 11. Nội dung bài Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 26 27 sgk GDCD 11 bao gồm đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập có trong SGK để giúp các em học tốt môn giáo dục công …

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 1.83 (53 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập SGK GDCD 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Giải bài tập môn giáo dục công dân lớp 11.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong nền sản xuất hàng hóa, điều kiện sản xuất của từng người không hoàn toàn giống nhau; khả năng đổi mới kĩ thuật, công nghệ và hợp lí hóa sản xuất khác nhau; tính năng động và khả năng nắm bắt nhu cầu của thị trường khác nhau, nên giá trị cá …

Bài 3. Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 04/06/2022
 • Đánh giá: 1.73 (58 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp Lý thuyết GDCD 11:Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá … Soạn GDCD 11 Bài 3 ngắn nhất trang 27, 28,. … Về phía công dân.

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3 (có đáp án): Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (phần 1)

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 1.61 (102 vote)
 • Tóm tắt: Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục công dân lớp 11 chọn lọc, có đáp án hay khác: Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông …

Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 11 – Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 • Tác giả: bookgiaokhoa.com
 • Ngày đăng: 03/21/2022
 • Đánh giá: 1.46 (151 vote)
 • Tóm tắt: Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân Lớp 11 – Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa – Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online PDF …

Giải Giáo dục công dân 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 08/09/2022
 • Đánh giá: 1.45 (146 vote)
 • Tóm tắt: Giải Giáo dục công dân 11 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa · Câu hỏi và bài tập (trang 34, 35 SGK GDCD 11) · Câu 1 …

Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 1.37 (158 vote)
 • Tóm tắt: Và để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đến với bài học “quy luật giá trị trong sản xuất … Trắc nghiệm công dân 11 bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu …
Xem thêm
Scroll to Top