Trang chủ » Top 12 could you me a favor chi tiết nhất

Top 12 could you me a favor chi tiết nhất

Top 12 could you me a favor chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Could you me a favor mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video Could you me a favor

1 Could you . me a favor? If you’re going out, could you get me some milk? |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 4.91 (938 vote)
 • Tóm tắt: Could you ……… me a favor? If you’re going out, could you get me some milk?Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý

2 Mother: Could you do me a favor? – Kate: | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 11/12/2021
 • Đánh giá: 4.65 (600 vote)
 • Tóm tắt: Mother: “Could you do me a favor?” – Kate: “______.” A. No, thanks. I’m fine B. Yes, that’s kind of you C. Yes, sure D. Yes, thank you

3 7. Could You-.me A Favor , Please? A. Get B. Take C. Go D. Do 8 Could You Give Me A Bandage , Please ?-. A. I Don&039t Think So B. Sure.Here Y – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 4.47 (388 vote)
 • Tóm tắt: 7. Could you…..me a favor , please? a. get b. take c. go d. do 8 Could you give me a bandage , please ?…… a. I don’t think so b. Sure.Here you are c

Xem thêm: Top 9 ngành vận tải biển của nhật bản phát triển mạnh

4 Could you . me a favor? If you’re going out, could you get me some milk?

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 4.24 (257 vote)
 • Tóm tắt: Could you ……… me a favor? If you’re going out, could you get me some milk?Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam

5 Will you ……… me a favor? A. make B. do C. give D. call

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 11/06/2021
 • Đánh giá: 4.12 (461 vote)
 • Tóm tắt: do sb a favor = give sb a hand giúp ai 1 tay, cho ai 1 ân huệ => đáp án B. Vote (0) Phản hồi (0) 3 năm trước. user-avatar. Các câu hỏi liên quan. What did 

6 ANSWE 10. – &quotCould you do me a favor, please?&quot A. Let me help you. C. No, Thanks. I&x27m fine B. Yes, go ahead! 10. 11. Find the word which has a different st

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 3.87 (573 vote)
 • Tóm tắt: · ANSWE 10. – “Could you do me a favor, please?” A. Let me help you. C. No, Thanks. I’m fine B. Yes, go ahead! 10. 11

Xem thêm: Top 22 trong các chất sau chất nào là amin bậc 3

7 [LỜI GIẢI] – Could you do me a favor please? – – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 10/02/2022
 • Đánh giá: 3.68 (490 vote)
 • Tóm tắt: Could you do me a favor, please?” – “______” … Let me help you. B. Yes, go ahead! C. No, Thanks. I’m fine. D. Sure. What can I do for you?

8 Do a favor nghĩa là gì?

 • Tác giả: zaidap.com
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Đánh giá: 3.46 (306 vote)
 • Tóm tắt: Do someone a favor nghĩa là ưu tiên cho ai, dành sự quan tâm hơn cho ai đó. Ví dụ: Would you please do me a favor and take this letter to the post office?

9 Could you do me a favor, please?

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 3.25 (282 vote)
 • Tóm tắt: · Could you do me a favor, please?” … A. Let me help you. B. Yes, go ahead! C. No, Thanks. I’m fine. D. Sure. What can I do for you?

Xem thêm: Top 8 skill 2 unit 4 lop 8 đầy đủ nhất

10 DO (SOMEONE) A FAVOR – Cách Nhờ Sự Giúp đỡ Trong Tiếng Anh

DO (SOMEONE) A FAVOR - Cách Nhờ Sự Giúp đỡ Trong Tiếng Anh
 • Tác giả: axcelavietnam.com
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 3.04 (428 vote)
 • Tóm tắt: · Could I ask you to do me a favor? I was wondering if I could ask you to do me a favor? Nghe mát lòng mát dạ, ai mà nỡ từ chối giúp 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hơn 10 năm phát triển trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp và người đi làm. Tính đến nay, Axcela Vietnam đã có hơn 1300 học viên thành công, 215 doanh nghiệp triển khai chương trình học tiếng Anh của Axcela Vietnam và có đến 94% trên …

11 Could you please do me a favor? – English example sentence – Tatoeba

 • Tác giả: tatoeba.org
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 2.89 (181 vote)
 • Tóm tắt: Could you please do me a favor? added by Shoyren, October 26, 2010. ➜ #526293 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hơn 10 năm phát triển trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp và người đi làm. Tính đến nay, Axcela Vietnam đã có hơn 1300 học viên thành công, 215 doanh nghiệp triển khai chương trình học tiếng Anh của Axcela Vietnam và có đến 94% trên …

12 italki – Which one is right &x27Can you do me a favor&x27 or &x27can you give me a favor&x27? I want to know which one is

 • Tác giả: italki.com
 • Ngày đăng: 11/06/2021
 • Đánh giá: 2.83 (192 vote)
 • Tóm tắt: Could you do me a favor? May I ask you for a favor? I need a favor. 17 tháng 3 năm 2014
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hơn 10 năm phát triển trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp và người đi làm. Tính đến nay, Axcela Vietnam đã có hơn 1300 học viên thành công, 215 doanh nghiệp triển khai chương trình học tiếng Anh của Axcela Vietnam và có đến 94% trên …
Scroll to Top