Trang chủ » Top 18 điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chi tiết nhất

Top 18 điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chi tiết nhất

Top 18 điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về điện áp giữa hai đầu đoạn mạch mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Mục lục

1 Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức uU0cos(2pit/T). Tính từ thời t 0 s

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 11/05/2021
 • Đánh giá: 4.99 (720 vote)
 • Tóm tắt: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u=U0cos(2πtT) u = U 0 cos 2 πt T . Tính từ thời t = 0 s, thì thời điểm lần thứ 2010 mà u=0,5U0 u = 0 , 5 U 0 

2 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB (chứa cuộn cảm thuần) như hình vẽ thì thấy điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB lần lượt là {{u}{AN}}100cos left( 100pi t right)V và {{u}{MB}}100sqrt{3}cos left( 100pi t-frac{pi }{2} right)V. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch AB là – Công thức nguyên hàm

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 10/14/2022
 • Đánh giá: 4.7 (477 vote)
 • Tóm tắt: · Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB (chứa cuộn cảm thuần) như hình vẽ thì thấy điện áp hai đầu đoạn mạch AN và MB lần lượt là 

3 Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u 240sin

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 05/26/2022
 • Đánh giá: 4.46 (545 vote)
 • Tóm tắt: Điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u = 240sin ( (100pi t) )V. Thời điểm gần nhất sau đó để điện áp tức thời đạt giá trị (120V ) kể từ 

4 Trong đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì A. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha với điện áp giữa hai đầu

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 03/29/2022
 • Đánh giá: 4.19 (444 vote)
 • Tóm tắt: B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha với điện áp giữa hai đầu. … Đối với đoạn mạch RLC nối tiếp thì điện áp giữa hai đầu tụ điện luôn trễ pha so với 

Xem thêm: Top 9 we had already put out the fire

5 Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u U0cos(100πt π/2)V. Những thời điểm t nào sau đây điện áp tức thời (u {{{U0}}. |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Đánh giá: 4.04 (452 vote)
 • Tóm tắt: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(100πt + π/2)V. Những thời điểm t nào sau đây điện áp tức thời (u = {{{U_0}} over {sqrt 2 }})

6 So với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong. | – Học online chất lượng cao

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 3.86 (488 vote)
 • Tóm tắt: · So với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch xoay chiều chi có cuộn cảm thuần sẽ trễ pha hơn 

7 Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần trễ pha –

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Đánh giá: 3.69 (464 vote)
 • Tóm tắt: 466. (CĐ – 2010): Đặt điện áp xoay chiều u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch; i 

8 Câu 3 trang 74 sgk: Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện | Tech12h

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 07/06/2022
 • Đánh giá: 3.41 (257 vote)
 • Tóm tắt: 01 Đề bài: Câu 3: SGK Vật lí 12, trang 74. Điện áp giữa hai đầu của một tụ điện: u = 100sqrt{2}.cos 100pi t (V). Cường độ dòng điện trong mạch I = 5 (A)

9 Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là uU0cos(100 pitpi/4) | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 3.2 (568 vote)
 • Tóm tắt: Biểu thức của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u=U0cos(100πt+π4)(V) u = U 0 cos ( 100 π t + π 4 ) ( V ) . Biết điện áp này sớm pha π3 π 3 

Xem thêm: Top 15 ôn tập về giải toán lớp 3 trang 12

10 Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức uU căn 2 cos omega t (U và

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 3.03 (407 vote)
 • Tóm tắt: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức u=U căn 2 cos omega t( U và omega là các hằng số dương). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu 

11 Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều: và cường độ dòng điện trong mạch: . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là ?             

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 01/01/2022
 • Đánh giá: 2.8 (65 vote)
 • Tóm tắt: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều: và cường độ dòng điện trong mạch: . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là ? A 400 W. B 200 W. C W. D W. Giải 

12 Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện –

 • Tác giả: giainhanh.vn
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 2.83 (92 vote)
 • Tóm tắt: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì:A. Điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so 

13 Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang sớm pha hơn dòng điện. Để có hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạc?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 2.69 (140 vote)
 • Tóm tắt: ID 299438. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đang sớm pha hơn dòng điện. Để có hiện tượng cộng hưởng xảy ra trong mạc?

Xem thêm: Top 10 chuyển động bằng phản lực tuân theo định luật nào

14 [LỜI GIẢI] Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R 100Omega có biểu thức – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 2.57 (126 vote)
 • Tóm tắt: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần (R = 100Omega ) có biểu thức (u = 200sqrt 2 cos left( {100pi t +

15 Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 12/26/2021
 • Đánh giá: 2.41 (192 vote)
 • Tóm tắt: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R =10Ω, cuôn cảm thuần có L = l/(10π) (H), tụ điện có C = 10-3/2π (F) và điện áp 

16 Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là (u200cos left( 100pi t right)text{ }left( V right).) Cường độ dòng điện trong mạch là (i4sinleft( 100pi tfrac{pi }{2} right)text{ }left( A right)) thì A. B. C. D

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 2.43 (133 vote)
 • Tóm tắt: Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u=200cos(100πt) (V). u = 200 cos ( 100 π t ) ( V ) . Cường độ dòng điện trong mạch là i=4sin(100πt+π2) (A) i = 4 s i n 

17 Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức là

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 2.37 (118 vote)
 • Tóm tắt: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức là. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Mạch điện nối tiếp gồm điện trở R = 60 (Ω) 

18 Hai đầu đoạn mạch là gì

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 08/22/2022
 • Đánh giá: 2.25 (97 vote)
 • Tóm tắt: Biểu thức của điện áp giữa 2 bản tụ là uC = 502cos(100πt – 0,75π)(V) . Viết biểu thức cường độ dòng điện chạy trong mạch. Hướng dẫn: Ta có: Độ lệch pha của tụ 
Xem thêm
Scroll to Top