Trang chủ » Top 10+ điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa

Top 10+ điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa

Top 10+ điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Giá trị sử dụng:

+ Khái niệm: Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của hàng hóa có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người, không kể nhu cầu đó được thỏa mãn trực tiếp hay gián tiếp.

+ Đặc trưng giá trị sử dụng của hàng hóa:

* Hàng hóa có thể có một hay nhiều giá trị sử dụng hay công dụng khác nhau. Số lượng giá trị sử dụng của một vật không phải ngay một lúc đã phát hiện ra được hết, mà nó được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa học – kỹ thuật.

* Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn vì giá trị sử dụng hay công dụng của hàng hóa là do thuộc tính tự nhiên của vật thể hàng hóa quyết định.

Xem thêm: Top 10+ a combined gross domestic đầy đủ nhất

* Giá trị sử dụng của hàng hóa chỉ thể hiện khi con người sử dụng hay tiêu dùng (tiêu dùng cho sản xuất, tiêu dùng cho cá nhân), nó là nội dung vật chất của của cải, không kể hình thức xã hội của của cải đó như thế nào.

* Hàng hóa ngày càng phong phú, đa dạng, hiện đại thì giá trị sử dụng càng cao.

Giá trị hàng hóa:

Một vật, khi đã là hàng hoá thì nhất thiết nó phải có giá trị sử dụng. Nhưng không phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hoá. Như vậy, một vật muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó phải là vật được sản xuất ra để bán, để trao đổi, cũng có nghĩa là vật đó phải có giá trị trao đổi. Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là cái mang giá trị trao đổi. Muốn hiểu được giá trị hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi.

+ Giá trị trao đổi:

* Khái niệm: Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng, là một tỷ lệ theo đó những giá trị sử dụng loại này được trao đổi với những giá trị sử dụng loại khác.

Xem thêm: Top 20+ phèn chua có công thức nào sau đây

* Ví dụ: 1 m vải = 10 kg thóc

* Hai vật thể khác nhau có thể trao đổi được với nhau thì giữa chúng phải có cơ sở chung nào đó. Vì các hàng hóa khác nhau về giá trị sử dụng nên không thể lấy giá trị sử dụng để đo lường các hàng hóa. Các hàng hóa khác nhau chỉ có một thuộc tính chung làm cho chúng có thể so sánh được với nhau trong khi trao đổi: các hàng hóa đều là sản phẩm của lao động, sản phẩm của lao động là do lao động xã hội hao phí để sản xuất ra hàng hóa đó. Thực chất các chủ thể khi trao đổi hàng hóa với nhau là trao đổi lao động chứa đựng trong hàng hóa. Trong ví dụ trên, giả sử người thợ dệt làm ra được 1 m vải mất 5 giờ, người nông dân làm ra 10 kg thóc cũng mất 5 giờ. Trao đổi 1 m vải lấy 10 kg thóc thực chất là trao đổi 5 giờ lao động sản xuất ra 1 m vải với 5 giờ lao động sản xuất ra 10 kg thóc.

Như vậy, hao phí để sản xuất ra hàng hóa là cơ sở chung của trao đổi gọi là giá trị hàng hóa.

+ Khái niệm: Giá trị của hàng hoá là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hoá.

+ Đặc trưng của giá trị hàng hóa:

* Giá trị là thuộc tính xã hội của hàng hóa.

Xem thêm: Top 10 the word it in paragraph 2 refers to

* Giá trị là một phạm trù lịch sử, nghĩa là nó chỉ tồn tại ở những phương thức sản xuất có sản xuất và trao đổi hàng hóa.

* Giá trị hàng hóa biểu hiện quan hệ sản xuất xã hội, tức là quan hệ kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa. Trong nền kinh tế dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ kinh tế giữa người với người biểu hiện thành quan hệ giữa vật với vật. Hiện tượng vật thống trị mgười gọi là sự sùng bái hàng hóa, khi tiền tệ xuất hiện thì đỉnh cao của sự sùng bái hàng hóa là sự sùng bái tiền tệ.

* Giá trị trao đổi chỉ là hình thức biểu hiện của giá trị; giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi. Giá trị thay đổi thì giá trị trao đổi cũng thay đổi theo.

– Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa

+ Hàng hoá là sự thống nhất của hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị. Hai thuộc tính trên đều do cùng một lao động sản xuất ra hàng hóa.

+ Hai thuộc tính của hàng hóa là sự thống nhất của các mặt đối lập. Sự đối lập và mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị thể hiện ở chỗ: người làm ra hàng hóa đem bán chỉ quan tâm đến giá trị hàng hóa do mình làm ra, nếu họ có chú ý đến giá trị sử dụng cũng chính là để có được giá trị. Ngược lại, người mua hàng hóa lại chỉ chú ý đến giá trị sử dụng của hàng hóa, nhưng muốn tiêu dùng giá trị sử dụng đó người mua phải trả giá trị của nó cho người bán. Nghĩa là quá trình thực hiện giá trị tách rời quá trình thực hiện giá trị sử dụng: giá trị được thực hiện trước, sau đó giá trị sử dụng mới được thực hiện.+

Top 18 điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Nội dung nào dưới đây không phải là điều kiện để một vật phẩm trở thành hàng hóa?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 4.83 (885 vote)
 • Tóm tắt: Nội dung nào dưới đây không phải là điều kiện để một vật phẩm trở thành hàng hóa? a. Do lao động tạo ra. b.

Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa?

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 05/08/2022
 • Đánh giá: 4.47 (211 vote)
 • Tóm tắt: Trong các hình thái xã hội trước chủ nghĩa tư bản chỉ có sản phẩm của lao động mới là hàng hóa. Chỉ đến khi sản xuất hàng hóa phát triển đến một mức độ nhất …

Điều kiện để sản phẩm bán, lưu hành trên thị trường

 • Tác giả: luatvietan.vn
 • Ngày đăng: 06/26/2022
 • Đánh giá: 4.27 (336 vote)
 • Tóm tắt: Bất kỳ chủ thể kinh doanh nào khi lưu hành hoặc bán một hàng hóa nào đó ra thị trường. Chúng ta luôn đặt câu hỏi, sản phẩm hàng hóa khi bán ra thị trường …

BÀI 2.HÀNG HÓA-TIỀN TỆ-THỊ TRƯỜNG

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 4.14 (394 vote)
 • Tóm tắt: gạo nào gọi là hàng hóa ? Phần gạo đem trao đổi, mua bán. Vì nó hội đủ ba điều kiện của sản xuất để sản phẩm trở thành hàng hóa. * Sản xuất hàng hóa ra đời …

Xem thêm: Top 9 giải bài tiếng việt lớp 3

Sản Xuất Hàng Hóa Là Gì? Ưu Thế Và điều Kiện để Sản Phẩm Trở Thành

Sản Xuất Hàng Hóa Là Gì? Ưu Thế Và điều Kiện để Sản Phẩm Trở Thành
 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 10/19/2022
 • Đánh giá: 3.97 (563 vote)
 • Tóm tắt: Sản xuất hàng hóa là gì? Những ưu thế của việc sản xuất hàng hóa và điều kiện để sản phẩm có thể trở thành hàng hóa gồm những điều kiện nào?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàng hóa là gì? Sản xuất hàng hóa là gì? Ưu điểm của sản xuất hàng hóa. Những câu hỏi trên đã được chúng tôi trả lời ở nội dung phía trên. Vậy điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa là gì? Câu hỏi sẽ được chúng tôi tiếp tục giải đáp ở nội dung …

Hàng hóa là gì? Hàng hóa có những thuộc tính nào?

 Hàng hóa là gì? Hàng hóa có những thuộc tính nào?
 • Tác giả: hieuluat.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 3.61 (205 vote)
 • Tóm tắt: Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn một số nhu cầu nhất định của con người thông qua … Đồ vật để trở thành hàng hóa cần có:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tương tự, hiện nay máy điều hòa nhiệt độ cũng là thứ không thể thiếu trong nhiều gia đình. Khi có điều hòa thì nhiệt độ không khí ở một môi trường nhất định cũng được điều chỉnh theo ý muốn như mát hơn, ấm hơn… Điều hòa cũng là sản phẩm của trí tuệ …

Hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt

Hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt
 • Tác giả: vantaitrungtin.com
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 3.4 (471 vote)
 • Tóm tắt: Vậy điều kiện nào khiến sức lao động trở thành một loại hàng hoá? … bản thân người lao động không thể tự lao động sản xuất, nên phải bán sức lao động để …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh đó, hàng hoá sức lao động là một loại hàng hoá tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội. Điều này thể hiện ở chỗ người lao động luôn tạo ra những hàng hoá khác có giá trị lớn hơn giá trị của sức lao động để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu của người …

Có mấy điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa

 • Tác giả: thidaihoc.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 3.38 (375 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Có mấy điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa? … Trả lời: Hàng hóa là sản phẩm của lao động và có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của …

Một sản phẩm trở thành hang hóa cần có mấy điều kiện?

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 04/20/2022
 • Đánh giá: 3.04 (366 vote)
 • Tóm tắt: … GDCD 11 bài 2: Hàng hóa, tiền tệ, thị trường. Đáp án và lời giải. đáp án đúng: C. Một sản phẩm trở thành hang hóa cần có ba điều kiện.

Xem thêm: Top 22 the woman asked get lunch at school

Một sản phẩm trở thành hàng hoá cần có mấy điều kiện?

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 2.99 (184 vote)
 • Tóm tắt: Một sản phẩm trở thành hàng hoá cần thỏa mãn ba điều kiện: là sản phẩm của lao động, có công dụng nhất định và được đem ra trao đổi mua bán.

3 điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 2.74 (134 vote)
 • Tóm tắt: Một vật, khi đã là hàng hoá thì nhất thiết nó phải có giá trị sử dụng. Nhưng không phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hoá. Như vậy, một vật …

Điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa

Điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa
 • Tác giả: orderhangtrungquoc.vn
 • Ngày đăng: 08/31/2022
 • Đánh giá: 2.59 (189 vote)
 • Tóm tắt: Một vật, khi đã là hàng hoá thì nhất thiết nó phải có giá trị sử dụng. Nhưng không phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hoá.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một vật, khi đã là hàng hoá thì nhất thiết nó phải có giá trị sử dụng. Nhưng không phải bất cứ vật gì có giá trị sử dụng cũng đều là hàng hoá. Như vậy, một vật muốn trở thành hàng hóa thì giá trị sử dụng của nó phải là vật được sản xuất ra để bán, …

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG

 • Tác giả: fujitsu.com
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 2.5 (145 vote)
 • Tóm tắt: Một trong hai bên có thể chấm dứt Giao dịch bằng văn bản thông báo cho bên kia nếu bên kia (a) trở nên mất khả năng thanh toán hoặc phá sản, nộp hồ sơ để tái tổ …

Xem thêm: Top 10+ xu thế của thế kỷ 21 chính xác nhất

Một sản phẩm trở thành hàng hóa cần có mấy điều kiện?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 2.46 (191 vote)
 • Tóm tắt: Theo SGK GDCD lớp 11 trang 14 thì sản phẩm trở thành hàng hóa khi có đủ ba điều kiện: do lao động tạo ra; có công dụng nhất định để thỏa mãn …

Một sản phẩm trở thành hàng hóa cần có mấy điều kiện?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 06/24/2022
 • Đánh giá: 2.34 (90 vote)
 • Tóm tắt: Theo SGK GDCD lớp 11 trang 14 thì sản phẩm trở thành hàng hóa khi có đủ ba điều kiện: do lao động tạo ra; có công dụng nhất định để thỏa mãn nhu cầu nào đó …

Hãy trình bày khái niệm, điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa, các loại hàng hóa và cho biết nguồn gốc và bản chất của tiền tệ?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/03/2022
 • Đánh giá: 2.29 (95 vote)
 • Tóm tắt: Câu trả lời (1) · Điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa: Do lao động tạo ra. Có công dụng nhất định. Khi tiêu dùng phải thông qua mua bán.

Điều Kiện Để Sản Phẩm Trở Thành Hàng Hóa Cần Có Mấy Điều Kiện?

Điều Kiện Để Sản Phẩm Trở Thành Hàng Hóa Cần Có Mấy Điều Kiện?
 • Tác giả: vh2.com.vn
 • Ngày đăng: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.17 (126 vote)
 • Tóm tắt: Networks Business Online Việt Nam & International VH2 / Dịch Vụ / Vận Chuyển / Điều Kiện Để Sản Phẩm Trở Thành Hàng Hóa Cần Có Mấy Điều Kiện?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có trong đó ѕự phân công lao động хã hội: Việc để một hoặc nhiều ѕản phẩm hàng hóa ra đời cần phải có ѕự phân công lao động, đâу được coi là ѕự chuуên môn hóa trong ѕản хuất, phân chia các nguồn lao động ᴠào những ngành, những lĩnh ᴠực khác nhau để …

Bài 2: Hàng hóa – Tiền tệ – Thị trường-hauvu97.mobie.in – XtGem.com

 • Tác giả: hauvu97.mobie.in
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 2.12 (163 vote)
 • Tóm tắt: + Sự tách biệt tương đối về kinh tế giữa những người sản xuất hàng hóa – Điều kiện để sản phẩm trở thành hàng hóa: + Do lao động tạo ra
Scroll to Top