Trang chủ » Top 10+ đời vua thái tổ thái tông đầy đủ nhất

Top 10+ đời vua thái tổ thái tông đầy đủ nhất

Top 10+ đời vua thái tổ thái tông đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về đời vua thái tổ thái tông mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta 2, là đời Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông _-Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

Lê Anh Chí

__________________________________________

Dàn Bài :

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hãn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

IX) Xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

X) Trong vụ án Trần Nguyên Hãn, Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ

XI) Phạm Văn Xảo thông đồng với Đao Cát Hãn làm phản

XII) Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần

XIII) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đã chia đất cấp ruộng cho dân chúng

XIV) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

XV) Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy

XVI) Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương

XVII) Phá án Lệ Chi viên : vụ án Lệ Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh

XVIII) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân

XIX) Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là nhờ vào tài đức của Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông

__________________________________________

Bài thứ hai này về thời thịnh trị âu ca ở nước ta _-đời Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, mở đầu bằng cách trưng thêm một chứng cớ lịch sử để Xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông, sau đó bổ túc vào bài viết trước với những động cơ cho thời thịnh trị âu ca, chính yếu là :

_-Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

_-Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần

_-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đã chia đất cấp ruộng cho dân chúng

_-Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy

_-vụ án Lệ Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh (= > Vua Lê Thái Tông không hề đam mê tửu sắc)

_-Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân …

Dàn Bài Bài 1:

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

I) Hai câu ca dao ca tụng thời no ấm

II) Hai câu ca dao ca tụng thời hoan lạc

III) Các đại thần triều Nhân Tông (Thái Hòa 7) nói rằng hai triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông , dân được ấm no

IV) Nguyễn Trãi ca tụng thời Nghiêu Thuấn

V) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, là bậc thánh vương

VI) Vua Lê Thái Tông rất nhân từ, là bậc minh quân

VII) Thịnh trị 6 năm cuối triều Vua Lê Nhân Tông

VIII) Ngày Nghiêu tháng Thuấn triều Vua Lê Thái Tổ , Vua Lê Thái Tông, và 6 năm cuối triều Vua Lê Nhân Tông

ĐVSKTT = Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

ĐVTS = Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

LTHCLC = Lịch triều hiến chương loại chí

CM = CMục = Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục

CNKBVN = Các nhà khoa bảng Việt nam

TNH = Trần Nguyên Hãn

BKT = Bế Khắc Thiệu

ĐCH = Đao Cát Hãn= Đèo Cát Hãn

PVX = Phạm Văn Xảo

Dẫn nhập : Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê

82) Bằng chứng tỏ rõ 100% là nhà Mạc đã sửa đổi thêm bớt Đại Việt Sử Ký Toàn Thư và nhà Trịnh là đồng loã của nhà Mạc

83) Người đầu tiên chưởi bới Vua Lê Thái Tổ là Tống Lệnh Vọng, Lệnh Vọng làm quan cho nhà Mạc, thế mà ‘lời bàn’ của hắn được đưa vào Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

( Sử nhà Lê chính thống trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư , bản in Chính Hòa (năm 1697), là bản của Nhà Mạc (Tống Lệnh Vọng) , sửa đi vài niên hiệu và vài điểm về Mạc Đăng Dung; _Quốc sử nhà Trịnh 4 )

Mục Lục ‘Đại Việt Sử Ký Toàn Thư quốc sử nhà Trịnh’

Dẫn nhập : Đời Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông là thời Nghiêu Thuấn

89) Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là triều Vua Lê Thái Tổ và Vua Lê Thái Tông. Thái Tông chớ chẳng phải Thánh Tông

112) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

Dẫn nhập : Trần Nguyên Hãn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần

Xem thêm: Top 10+ can you speak english my english is not good chính xác nhất

Xem :

105) Trần Nguyên Hãn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, Lý do và Hậu quả

Trần Nguyên Hãn là kẻ tử thù của nhà Hậu Trần, do đó không được người đương thời trọng vọng

IX) Xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dân được no ấm, sung túc; ca dao có câu rằng :

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Lúa thóc đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn.

Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dân được sung túc, hoan lạc; ca dao có câu rằng :

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông

Con dắt, con bế, con bồng, con mang

(Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông dân được sung túc, hoan lạc, do đó sanh con đẻ cái đầy đàn)

Ta có thể xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông ; bởi vì :

a) Nước ta chỉ có hai triều đại có ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ mà thôi, đó là :

nhà Lý

nhà Hậu Lê

Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư , nhà Lý thời Thái Tông có năm bị đói to, người chết như rạ ; cho nên những câu ca dao diễn tả sự no ấm, sung túc, hoan lạc, đời vua Thái Tổ Thái Tông chẳng phải thời nhà Lý. Đời vua Thái Tổ Thái Tông (trong những câu ca dao trên), do đó bắt buộc là

Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông

b) Người dân Đại Việt lúc nào cũng thương nhớ nhà Lê tiếc nhớ nhà Lê muốn nhà Lê trở lại làm vua Đại Việt ; do đó những câu ca dao trên là đương nhiên nói về nhà Lê, về

Đời vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông

X) Trong vụ án Trần Nguyên Hãn, Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ

Xem

163) Vua Lê Thái Tổ rất nhân từ, quá nhân từ trong vụ án Trần Nguyên Hãn

185) Trần Nguyên Hãn khấn Trời xin soi xét và bị Trời quở phạt ngay lập tức !!! Những lời tuyên bố của Trần Nguyên Hãn đều SAI !

(Kế ‘Kim thiền thoát xác’ của Trần Nguyên Hãn 3)

180) Nguyễn Trãi không hề bị thất sủng , đời Vua Lê Thái Tổ , mà ngược lại …

191) Nguyễn Trãi không được gặp mặt Vua Lê Thái Tổ lúc mới bị bắt (vụ án Trần Nguyên Hãn), Tại sao ?

187) Lời chú thích ác ôn của Trần Trọng Kim trong Việt Nam Sử Lược

XI) Phạm Văn Xảo thông đồng với Đao Cát Hãn làm phản

Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và có chức vị kém hơn Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn (Trần Nguyên Hãn cũng chẳng phải là Công thần Khai quốc)

Xem

76) Phạm Văn Xảo chẳng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn

(Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 2)

78) Phạm Văn Xảo chằng được liệt vào hàng Công thần Khai quốc và ông có chức vị kém hơn Nguyễn Trãi, Trần Nguyên Hãn 2

(Ông Phạm Văn Xảo chẳng phải là công thần thứ 3 và chẳng thể được phong làm Thái Bảo, Thái Úy 3)

Vua Lê Thái Tổ bắt Trần Nguyên Hãn nhưng lại giết Phạm Văn Xảo. Lý do là :

_ Trần Nguyên Hãn bị Vua Lê Thái Tổ bắt vào đầu năm 1429, lúc ấy, Bế Khắc Thiệu chưa nổi loạn (TNH có liên hệ với BKT), tình hình không nghiêm trọng, vua ta có thì giờ, và cư xử ôn hòa đối với hành động mưu phản của TNH : sai 42 võ sĩ đi bắt TNH

_ Phạm Văn Xảo bị giết vào cuối năm 1431, vì thông đồng với Đao Cát Hãn làm phản. Lúc ấy, Đao Cát Hãn làm phản trong khi giặc Bế Khắc Thiệu chưa dẹp xong , tình hình khá nghiêm trọng, nên vua ta phải đối xử quyết liệt

XII) Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần

Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần :

66) Đình thượng hầu Nguyễn Chích, anh hùng cứu quốc, bách chiến bách thắng, trung thần, cột trụ nhà Lê, trải ba triều vua

( Danh tướng Lê Chích (Nguyễn Chích) là bằng chứng hùng hồn rằng Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần ! )

xx) Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần, ngược lại, Vua Lê Thái Tổ phong thưởng lớn cho các công thần :

a) Vua Lê Thái Tổ phong ngay Nguyên soái và Tể tướng : Lưu Nhân Chú, Phạm Vấn …

Chính trong ‘Đại hội các quan văn võ để định công, ban thưởng’ năm 1428 , Vua Lê Thái Tổ đã phong Nguyên soái và Tể tướng:

_Lưu Nhân Chú làm Nguyên soái và Tể tướng (ông đã là Nguyên soái từ năm 1427 ; ở đây, vua phong ông làm Tể tướng và xác định rằng ông vẫn là Nguyên soái)

_Phạm Vấn làm Tể tướng

_Lê Sát làm Tể tướng (chức Tể tướng này kém hơn hai ông Lưu, Phạm ; có thể xem là phó Tể tướng)

Rất quan trọng, sự phong Nguyên soái và Tể tướng này, vì Thái Tông lên ngôi mới 11 tuổi, nước nhà bền vững là do Nguyên soái và Tể tướng đã quen cầm quyền từ lâu

Ngoài ra, Thái Tông lên ngôi mới 11 tuổi, Nhân Tông lên ngôi mới 2 tuổi, nước nhà bền vững là do hầu hết các võ tướng công thần của Vua Lê Thái Tổ đều còn sống, dễ dàng chinh phạt bốn phương ; đây cũng là một bằng chứng rằng Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần.

b) Vua Lê Thái Tổ phong ngay Hầu tước, chữ Công thần, chữ Trí tự . . .

Xem thêm: Top 19 it is reported that chi tiết nhất

Cũng chính trong Đại hội kể trên, Vua Lê Thái Tổ đã phong Hầu tước, chữ Công thần, và các chức vị cho các quan.

Còn chữ Trí tự (Thượng, Đại Trí tự và Trí tự) thì vua đã phong cho 218 quân nhân Thiết đột , vào tháng trước

Được Hầu tước, chữ Công thần, chữ Trí tự là Khai quốc Công thần . . .

c) Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng cho các Công thần

Vua Lê Thái Tổ cấp ruộng đất , rất trọng hậu, cho các công thần, đại công thần được đến khoảng 1000 mẫu ruộng

d) dòng dõi Khai quốc Công thần được đời đời tập ấm làm quan

XIII) Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đã chia đất cấp ruộng cho dân chúng

Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đã chia đất cấp ruộng cho dân chúng

Xem

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

(Những bài viết ‘Vua Lê Thái Tổ chia đất cấp ruộng’ ở phần cuối của mục lục.)

XIV) Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân mà trị thiên hạ

Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ :

a) Vua Lê Thái Tổ tha mười vạn hàng binh, trả về Tàu hơn 30 vạn người

b) vua ta không hề dùng những cực hình lăng trì, voi dầy, xé xác

c) vua ta chia đất cấp ruộng cho dân chúng

d) vua ta có tấm lòng nhân đức lớn lao, cho nên

_-vua ta không bao giờ giết hại con cái người phản nghịch

_-vua ta chưa từng giết oan một người nào (theo sử thần nhà Lê)

_-vua ta vạn bất đắc dĩ mới giết người

_-vua ta giảng dạy cho dân chúng : ‘bản tâm của người nhân đức là không muốn giết người bao giờ’

_-mặc dù Vua Lê Thái Tổ là thiên tài quân sự cổ kim có một , ngài chỉ dùng binh khi vạn bất đắc dĩ (Năm 1428, quân ta cực kỳ hùng hậu, muốn chiếm Chiêm Thành thì cũng dễ thôi, nhưng vua ta chẳng động binh ; thời Lê Nhân Tông, quân ta chiếm Chiêm Thành dễ dàng, dù quân ta kém hùng hậu hơn năm 1428)

e) Nhắc lại : sau chiến tranh, vua Đinh Tiên Hoàng cho hổ báo ăn thịt người phạm tội, còn Vua Lê Thái Tổ dùng đức nhân trị thiên hạ …

Xem

148) Trần Trọng Kim phê bình thiên lệch về hình luật của vua Lê Thái Tổ

XV) Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy

Xem

188) Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương ! ngay các sử quan triều Nguyễn cũng biết vậy ; Bằng chứng

XVI) Vua Lê Thái Tổ Thánh vương

Xem

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

XVII) Phá án Lệ Chi viên : vụ án Lệ Chi viên chỉ là sự bịa đặt của nhà Mạc, nhà Trịnh

Không hề có vụ án Lệ Chi Viên , chỉ có sự vu khống Vua Lê Thái Tông. Có sự vu khống Vua Lê Thái Tông , đó là vì: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là quốc sử của nhà Trịnh, chẳng phải của nhà Lê.

Bà Nguyễn Thị Lộ không hề dính líu gì đến sự băng hà của Vua Lê Thái Tông. Nhưng Đại Việt Sử Ký Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đã bịa đặt ra vụ án Lệ Chi Viên để vu khống Vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc, và kéo bà vào đó.

Xem

Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

XVIII) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân

Một khi ta biết rằng Đại Việt Sử Ký Toàn Thư , quốc sử của nhà Trịnh, đã bịa đặt ra vụ án Lệ Chi Viên để vu khống Vua Lê Thái Tông là đam mê tửu sắc, thì rất dễ thấy rằng :

112) Vua Lê Thái Tông là bậc minh quân, rất nhân từ, không hề đam mê tửu sắc, ngược lại với lời vu khống của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, quốc sử của nhà Trịnh

XIX) Thời thịnh trị hoan lạc ở nước ta là nhờ vào tài đức của Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông

Kết luận :

a) Bài viết này xác định rằng ‘Vua Thái Tổ Thái Tông’ (trong ca dao) là Vua Lê Thái Tổ , Lê Thái Tông

b) Những sự việc trưng ra ở bài viết này và bài trước cho thấy rằng :

_-Vua Lê Thái Tổ là Thánh vương

_-Vua Lê Thái Tổ là vị vua đầu tiên đã chia đất cấp ruộng cho dân chúng _-Vua Lê Thái Tông là minh quân

Do đó, nhờ vào tài đức của Vua Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, nước ta có được thời đại vàng son của lịch sử …

Xem thêm: Top 10+ a beauty contest or beauty pageant chi tiết nhất

*

Xem thêm: Top 10+ a beauty contest or beauty pageant chi tiết nhất

*

* Lê Anh Chí *.

_____________

Sách tham khảo :

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Sử quan đời Trần và Lê (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

Đại Việt Thông Sử, Lê Quí Đôn

Lam Sơn Thực Lục, Nguyễn Trãi viết theo lời kể của vua Lê Thái Tổ (bị sửa đổi bởi nhà Mạc, nhà Trịnh)

Bình Ngô Đại Cáo, vua Lê Thái Tổ (Nguyễn Trãi soạn văn) (có thể bị sửa đổi)

Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận, Lê Tung

Việt sử Tiêu án, Ngô Thì Sĩ

Dư Địa Chí, Nguyễn Trãi (bị sửa đổi)

Đại Việt Sử Lựơc, tác giả khuyết danh (thời Trần Phế Đế)

Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sử quan triều Nguyễn

Hoàng Lê nhất thống chí , Ngô gia văn phái

Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú

An Nam Chí Lược, Lê Tắc (Nguyễn Tắc)

Việt Nam Sử Lược, Trần Trọng Kim

Các nhà khoa bảng Việt nam, Ngô Đức Thọ (chủ biên), Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Hữu Mùi

Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm

Nguyễn Trãi Toàn Tập, Mai Quốc Liên, Nguyễn Quảng Tuân, Nguyễn Khuê, Kiều Thu Hoạch

Đông Châu Liệt Quốc

Hán Sở Tranh Hùng

Sử Ký , Tư Mã Thiên

Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, La Quán Trung, dịch giả Tử Vi Lang

Tôn Tử Binh Pháp, Tôn Tử

Ngô Tử Binh Pháp, Ngô Khởi

Thái Công Binh Pháp

Xem thêm: Top 10+ a beauty contest or beauty pageant chi tiết nhất

*

Xem thêm: Top 10+ a beauty contest or beauty pageant chi tiết nhất

*

TrangNhà LêAnhChí www.LeAnhChi.com

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ là thánh vương

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ giỏi hơn Gia Cát Lượng

Mục Lục Vua Lê Thái Tổ không hề giết hại công thần

Mục Lục Thơ về Vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Thơ Tình

Mục Lục Thơ Nụ cười

Mục Lục Danh Tướng của vua Lê Thái Tổ

Mục Lục Lưu Nhân Chú

Mục Lục ‘Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là quốc sử nhà Trịnh’

Mục Lục Nguyễn Trãi

Mục Lục Trần Nguyên Hãn

Mục Lục Tam Quốc

Mục Lục Trưng Triệu

Mục Lục ‘Phá án Lê Chi viên’

Mục Lục Tấn Quận Công

Mục Lục Những sai lầm của Trần Trọng Kim trong VNSL

Mục Lục Đình thượng hầu

* ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Thơ *

* Trang Chính * Bài mới LêAnhChí * Bài mới Kiến Tánh *

* Mục Lục * Nối kết Phật Pháp * Lê Gia * Nối kết Văn Học * Bài Xưa *

Xem thêm: Top 10+ a beauty contest or beauty pageant chi tiết nhất

*

Liên Kết TrangNhà Kiến Tánh:

* Trang Chính * M ụ c L ụ c * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

*Bài mới Kiến Tánh *

Top 16 đời vua thái tổ thái tông tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn là câu ca dân gian nói về thời

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 09/01/2022
 • Đánh giá: 4.94 (897 vote)
 • Tóm tắt: Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn” là câu ca dân gian nói về thời A. Tiền Lê B. Lý – Trần C. Hồ D. Lê sơ.

câu ca dân gian vào đầu triều Lê ”Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn” nói lên điều gì? Giúp mình với huhu

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 4.63 (512 vote)
 • Tóm tắt: Vào đời 2 vị vua anh minh Thái Tổ, Thái Tông đặc biệt chú trọng đến vấn đề nông nghiệp nên nông nghiệp phát triển, nhân dân có đầy đủ cái ăn …

Ca dao – Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, Thóc lúa đầy đồng,

 • Tác giả: tudiendanhngon.vn
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 4.51 (393 vote)
 • Tóm tắt: Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, Lúa rụng đầy đồng, gà chẳng cần ăn. (*) Lê Thái Tông: Tên húy Lê Nguyên Long, là vị …

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ănlà Câu ca dân gian nói về thời

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 03/08/2022
 • Đánh giá: 4.22 (379 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”là Câu ca dân gian nói về thời. A. Tiền Lê. B. Lý – Trần.

Xem thêm: Top 10+ tính hóa trị của fe trong hợp chất fe2o3 đầy đủ nhất

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồ

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 12/03/2021
 • Đánh giá: 4.16 (341 vote)
 • Tóm tắt: Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn” là câu ca dân gian nói về thờiHỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, …

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn Đó là hai câu ca dao nói về cảnh no đủ, được mùa dưới thời vua nào? Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 3.87 (387 vote)
 • Tóm tắt: “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn” Đó là hai câu ca dao nói về cảnh no đủ, được mùa dưới thời vua nào? Lê Thái …

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn. Câu thơ trên đây nói về các vị vua nào?

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 3.79 (208 vote)
 • Tóm tắt: Đời vua Thái Tổ, Thái Tông,Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”.Câu thơ trên đây nói về các vị vua nào?

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn là Câu ca dân

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 3.32 (558 vote)
 • Tóm tắt: Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn là Câu ca dân gian nói về thời D. Lê sơ Trắc nghiệm môn Lịch sử Lớp 10.

Xem thêm: Top 10 văn 10 đọc tiểu thanh kí đầy đủ nhất

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng

 • Tác giả: tracuudichvu.com
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 3.18 (219 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn trả lời chi tiết câu hỏi Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng tại Tra Cứu Dịch Vụ giúp các bạn tham khảo.

Ôn tập lịch sử lớp 10

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 2.89 (82 vote)
 • Tóm tắt: Giải thích câu : “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông-Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng muốn ăn” ?

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn. Câu thơ trên đây nói về các vị vua nào?

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 07/27/2022
 • Đánh giá: 2.72 (99 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: 10/08/2022 22. “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông,. Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”. Câu thơ trên đây nói về các vị vua nào? A. Lý Thái Tổ, Lý Thái …

Nước Việt ta thời kỳ nào thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn?

Nước Việt ta thời kỳ nào thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn?
 • Tác giả: giadinhhiendai.info
 • Ngày đăng: 11/20/2021
 • Đánh giá: 2.71 (190 vote)
 • Tóm tắt: Đời vua Thái Tổ, Thái Tông / Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng buồn ăn. Đó là hai câu ca dao nói về giai đoạn thái bình, thịnh trị trong lịch sử …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vua Lê Thái Tông lại đoản mệnh. Sau 10 năm trị vì, vua qua đời khi mới 20 tuổi. Năm 1442, trên đường đi duyệt binh về, vua ghé vào nơi ở của Nguyễn Trãi ở Chí Linh, Hải Dương rồi qua đời. Cái chết của vua Lê Thái Tông khiến gia đình Nguyễn Trãi bị …

Xem thêm: Top 10+ i was very tired đầy đủ nhất

Đời vua thái tổ thái tông thóc lúa đầy đồng trâu chẳng thèm ăn

 • Tác giả: cuoida.com
 • Ngày đăng: 03/28/2022
 • Đánh giá: 2.6 (179 vote)
 • Tóm tắt: Ngắm nhìn biển mây B&B trên đỉnh núi Qingyuan , và ngắm nhìn toàn cảnh bình. Chia sẻ. Lâu quá không coi mukbang.

Câu ca dao: đời vua thái tổ, thái tông Lúa chất đầy đồng trâu chẳng buồn ăn. Là nói về triều đại nào của nước ta. Nó cho thấy được điều gì về đặc đ

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 12/29/2021
 • Đánh giá: 2.47 (198 vote)
 • Tóm tắt: “Đời vua Thái Tổ, Thái Tông. Lúa chất đầy đồng trâu chẳng buồn ăn”. ->Thời Hậu Lê. ->Đây là thời kì rất thịnh vượng.

Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn là câu ca dân gian nói về thời

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 08/14/2022
 • Đánh giá: 2.29 (58 vote)
 • Tóm tắt: Đời vua Thái Tổ, Thái Tông, thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn” là câu ca dân gian nói về thời.

Đời vua Thái Tổ Thái Tông Thóc lúa đầy đồng trâu chẳng

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 01/26/2022
 • Đánh giá: 2.35 (62 vote)
 • Tóm tắt: Đời vua Thái Tổ, Thái Tông,Thóc lúa đầy đồng, trâu chẳng buồn ăn”là câu ca dân gian nói về thời.
Scroll to Top