Trang chủ » Top 8 don t forget lock the door before go to bed chính xác nhất

Top 8 don t forget lock the door before go to bed chính xác nhất

Top 8 don t forget lock the door before go to bed chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Don t forget lock the door before go to bed mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

2 Dont forget the door before you go to bed. A. locked B. to lock C. locking D. lock câu hỏi 3092180 –

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 12/19/2021
 • Đánh giá: 4.76 (392 vote)
 • Tóm tắt: Don’t forget ______ the door before you go to bed. A. locked B. to lock C. locking D. lock câu hỏi 3092180 – hoidap247.com

Xem thêm: Top 8 lận đận đời bà biết mấy nắng mưa chi tiết nhất

3 Don&039t forget (lock) . the door before (go) . to bed

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2022
 • Đánh giá: 4.42 (464 vote)
 • Tóm tắt: Identify the underlined word/ phrase (A or B,C,D) that needs correcting to become an exact one. My sister enjoys read about wild animals and natural 

4 Dont forget the door before to bed. A. to lock/ going B. locking/ going C. to lock/ to go D. lock/ going

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 4.34 (341 vote)
 • Tóm tắt: Don’t forget ______ the door before ______ to bed. A. to lock/ going B. locking/ going C. to lock/ to go D. lock/ going

Xem thêm: Top 14 cho vôn kế có thang đo 300v đầy đủ nhất

5 Don’t forget (lock) .(6). the door before (go) .(7). to bed

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 01/06/2022
 • Đánh giá: 4.12 (488 vote)
 • Tóm tắt: Give the correct tense or form of the verbs in bracketsDon’t forget (lock) . … Don’t forget (lock) ..(6). the door before (go) ..(7).. to bed 

6 [LỜI GIẢI] Dont forgetthe door before you go to bed – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 3.83 (256 vote)
 • Tóm tắt: indicate the correct answer to each of the following questions from 32 to 42. Don’t forget ______ the door before you go to bed. A. locked. B. to lock

Xem thêm: Top 8 thể tích khối tứ diện đều có cạnh bằng 3 chi tiết nhất

7 Supply the correct form of the verb: Dont forget ( lock) …………… the door before (go) ……………. to bed. – Nguyễn Tiểu Ly

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 02/08/2022
 • Đánh giá: 3.74 (511 vote)
 • Tóm tắt: Supply the correct form of the verb: Don’t forget ( lock) …………… the door before (go) …………….. to bed. Don’t forget ( lock) …………… the door before (go) 

8 Dont forget the door before to bed

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 3.54 (248 vote)
 • Tóm tắt: Don’t forget ______ the door before ______ to bed. A. to lock/ going … Cấu trúc: forget doing sth (quên đã làm gì) / forget to do sth (quên phải làm gì)
Xem thêm
Scroll to Top