Trang chủ » Giải bài tập Bài 18. Tuần hoàn máu

Giải bài tập Bài 18. Tuần hoàn máu

Bài 1: 

Đề bài: Tại sao hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở?
 
Lời giải chi tiết
 
  Hệ tuần hoàn của côn trùng được gọi là hệ tuần hoàn hở vì trong hoạt động tuần hoàn có một đoạn đường máu đi ra khỏi mạch máu tràn vào khoang cơ thể.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?
 
Lời giải chi tiết
 
Hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú được gọi là hệ tuần hoàn kín là vì: Máu lưu thông liên tục trong mạch kín (máu từ tim vào động mạch đến mao mạch đến tĩnh mạch và về tim).
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Đánh dấu x vào ô trống cho ý trả lời đúng về nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.
 
A. cá xương, chim, thú 
 
B. Lưỡng cư, thú 
 
C. Bò sát ( trừ cá sấu ), chim ,thú 
 
D. Lưỡng cư, bò sát, chim
 
Lời giải chi tiết
 
Cá xương, chim, thú là nhóm động vật không có sự pha trộn giữa máu máu giàu O2 và máu giàu CO2 ở tim.
 
Đáp án đúng là đáp án A.
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top