Trang chủ » Giải bài tập Bài 30. Truyền tin qua xinap

Giải bài tập Bài 30. Truyền tin qua xinap

Bài 1: 
 
Đề bài: Vẽ sơ đồ cấu tạo xináp.
 
Lời giải chi tiết
 
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Đánh dấu X vào ô □ cho câu trả lời đúng về xináp.
 
□    a) Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với lan truyền
 
xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin.
 
□    b) Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.
 
□    c) Truyền tin khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian
 
hóa học.
 
□     d) Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.
 
Lời giải chi tiết
 
D sai vì xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?
 
Lời giải chi tiết
 
Xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều vì màng sau xináp không có chất trung gian hóa học để đi về màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top