Trang chủ » Top 20+ giải bài tập toán lớp 4 trang 22 đầy đủ nhất

Top 20+ giải bài tập toán lớp 4 trang 22 đầy đủ nhất

Top 20+ giải bài tập toán lớp 4 trang 22 đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về giải bài tập toán lớp 4 trang 22 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video giải bài tập toán lớp 4 trang 22

Giải bài tập trang 22 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên với lời giải chi tiết, giúp các em ôn tập cách so sánh 2 số tự nhiên.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 21, 22 So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

Mục lục

I. Toán lớp 4 trang 22 So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

Hướng dẫn giải bài SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 4 trang 22) đầy đủ các dạng bài tập. Sau đây là cách giải của từng bài tập.

Giải Toán lớp 4 trang 22 bài 1

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

1234 … 999

8754 … 87 54

39 680 … 39000 + 680

35 784 … 35 790

92 501 … 92 410

17 600 … 17000 + 600

Đáp án

1234 > 999

8754 < 87 54

39 680 = 39000 + 680

35 784 < 35 790

92 501 > 92 410

17 600 = 17000 + 600

Giải Toán lớp 4 trang 22 bài 2

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 8316; 8136; 8361.

b) 5724; 5742; 5740.

c) 64 831; 64 813; 63 841.

Đáp án

Viết lần lượt như sau:

Xem thêm: Top 18 toán lớp 3 trang 75 đầy đủ nhất

a) 8136; 8316; 8361.

b) 5724; 5740; 5742.

c) 63 814; 64 813; 63 831.

Giải Toán lớp 4 trang 22 bài 3

Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

a) 1942; 1978; 1952; 1984.

b) 1890; 1945; 1969; 1954.

Đáp án

Viết theo thứ tự như sau:

a) Ta có: 1984 > 1978 > 1952 > 1942.

Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 1984; 1978; 1952; 1942.

b) Ta có: 1969 > 1954 > 1945 > 1890.

Vậy các số viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 1969; 1954; 1945; 1890.

II. Toán lớp 4 trang 22 Luyện tập

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP bài SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 22)

Giải Toán lớp 4 trang 22 Luyện tập Bài 1

a) Viết số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số.

Đáp án

a) Số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số lần lượt là: 0; 10; 100.

b) Số lớn nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số lần lượt là: 9; 99; 999

Giải Toán lớp 4 trang 22 Luyện tập Bài 2

a) Có bao nhiêu số có một chữ số?

b) Có bao nhiêu số có hai chữ số?

Đáp án

a) Có 10 chữ số có một chữ số là: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

b) Dãy các số có hai chữ số là: 10; 11; 12; … 97; 98; 99.

Dãy số trên là dãy số cách đều, hai số liên tiếp hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

Xem thêm: Top 23 trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng hình cắt để đầy đủ nhất

Dãy số đã cho có số số hạng là:

(99 – 10) : 1 + 1 = 90 (số hạng)

Vậy có 90 số có hai chữ số.

Giải Toán lớp 4 trang 22 Luyện tập Bài 3

Viết chữ số thích hợp vào ô trống:

a) 859 □67 < 859 167

b) 4□2 037 > 482 037

c) 609 608 < 609 60□

d) 264 309 = □ 64309

Đáp án

a) 859 067 < 859 167

b) 492 037 > 482 037

c) 609 608 < 609 609

d) 264 309 = 2 64309

Giải Toán lớp 4 trang 22 Luyện tập Bài 3

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x < 5;

b) 2 < x < 5.

Chú ý: Có thể giải như sau, chẳng hạn:

a) Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4. Vậy x là 0; 1; 2; 3; 4.

Đáp án

a) Các số tự nhiên bé hơn 5 là: 0; 1; 2; 3; 4. Vậy x là: 0; 1; 2; 3; 4.

b) Các số tự nhiên lớn hơn 2 và bé hơn 5 là: 3; 4. Vậy x là: 3; 4.

Giải Toán lớp 4 trang 22 Luyện tập Bài 5

Tìm số tròn chục x, biết: 68 < x < 92.

Đáp án

Xem thêm: Top 15 các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng

Các số tự nhiên tròn chục lớn hơn 68 và bé hơn 92 là: 70; 80; 90. Vậy x là: 70; 80; 90.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 23 SGK Toán 4: Yến, tạ, tấn

III. Lý thuyết So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

1. So sánh các số tự nhiên

a) Trong hai số tự nhiên:

– Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Chẳng hạn: 100 > 99.

Số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. Chẳng hạn: 99 < 100

– Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải.

Chẳng hạn:

29 869 và 30 005 đều có năm chữ số, ở hàng chục nghìn (hàng vạn) có 2 < 3, vậy 29 869 < 30 005

25 136 và 23 894 đều có năm chữ số, các chữ số ở hàng chục nghìn cùng là 1, ở hàng nghìn có 5 > 3, vậy: 25 136 > 23 894

– Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.

Bao giờ cũng so sánh được hai số tự nhiên, nghĩa là xác định được số này lớn hơn, hoặc bé hơn, hoặc bằng số kia.

b) Nhận xét:

– Trong dãy số tự nhiên 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; .. : Số đứng trước bé hơn số đứng sau (chẳng hạn 8 < 9), số đứng sau lớn hơn số đứng trước.

– Trên tia số: Số ở gần 0 hơn là số bé hơn (chẳng hạn: 2 < 5;..), rõ ràng số 0 là số tự nhiên bé nhất: 0 < 1; 0 < 2;… . Số ở xa gốc 0 hơn là số lớn hơn (chẳng hạn 12 > 11; 12 > 10; …).

2. Xếp thứ tự các số tự nhiên

Vì có thể so sánh các số tự nhiên nên có thể xếp thứ tự các số tự nhiên từ bé đến lớn hoặc ngược lại.

Ví dụ: Với các số 7698; 7968; 7896; 7869 có thể:

– Xếp thứ tự từ bé đến lớn: 7698 ; 7869 ; 7896 ; 7968

– Xếp thứ tự từ lớn đến bé: 7968; 7896 ; 7869 ; 7698.

>> Xem thêm: Lý thuyết So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

IV. Bài tập So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên

 • Giải vở bài tập Toán 4 bài 16: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Giải vở luyện Toán lớp 4 tập 1: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Giải vở bài tập Toán 4 bài 17: Luyện tập So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Giải Toán lớp 4 VNEN: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
 • Bài tập Toán lớp 4: So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

Chuyên mục Vở bài tập Toán lớp 4 và Giải bài tập Toán lớp 4 cung cấp đầy đủ lời giải cả SGK cũng như VBT Toán 4 cả năm học. Các em học sinh tham khảo lời giải của từng bài học tại đây để luyện kỹ năng giải Toán tại nhà. Tất cả các tài liệu tại đây đều được tải miễn phí để các em học sinh so sánh đối chiếu với bài làm của mình.

Như vậy VnDoc hướng dẫn chi tiết các bạn Giải bài tập trang 22 SGK Toán 4: Luyện tập so sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên. Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo các bài giải môn Toán khác:

 • Giải bài tập trang 19 SGK Toán 4: Dãy số tự nhiên
 • Giải bài tập trang 23 SGK Toán 4: Yến, tạ, tấn
 • Giải bài tập trang 24 SGK Toán 4: Bảng đơn vị đo khối lượng

Top 22 giải bài tập toán lớp 4 trang 22 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 4

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 4.92 (864 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 4. Bài 1. a) Viết số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số ; …

Giải bài 3 – Luyện tập Trang 22 SGK toán lớp 4

 • Tác giả: baiviet.com
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 4.73 (484 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài 3 – Luyện tập Trang 22 SGK toán lớp 4. phần bài tập Bài 17: Luyện tập … Giai bai 3 – Luyen tap Trang 22 SGK toan lop 4 – De bai.

Giải VBT toán 4 tập 2 bài: Quy đồng mẫu số các phân số Trang 22

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 4.55 (226 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập những môn khác · Giải sgk lớp 4 · Giải sgk lớp 4 VNEN.

Top 8 toán lớp 4 trang 21 22 tập 1 2022

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 06/12/2022
 • Đánh giá: 4.3 (463 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt: Toán lớp 4 trang 21, 22 So sánh và sắp xếp thứ tự các số tự nhiên có đáp án chi từng bài tập. Lời giải Toán 4 này bám sát chương trình học SGK giúp …

Giải toán 4 trang 22 (so sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên)

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 4.15 (515 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1 trang 22 sgk Toán 4 gồm hướng dẫn cách làm và lời giải chi tiết giúp phụ huynh có thể hỗ trợ các em học sinh ôn tập và làm bài tập về nhà tốt hơn.

Xem thêm: Top 10+ cho tam giác abc cân tại a chính xác nhất

Giải VBT Toán lớp 4 trang 22 Tập 1 bài 1, 2, 3 đầy đủ

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 07/23/2022
 • Đánh giá: 3.87 (230 vote)
 • Tóm tắt: Giải VBT Toán lớp 4 trang 22 Tập 1 bài 1, 2, 3 đầy đủ, hỗ trợ các em học sinh củng cố kiến thức và hiểu rõ phương pháp giải các dạng bài tập trong sách bài …

Giải Bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Toán lớp 4 – So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

 • Tác giả: hanoi1000.vn
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 3.66 (432 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải: 1234 > 999. 35 784 < 35 790. 8754 < 87 540. 92 501 > 92 410. 39 680 = 39000 + 680. 17 600 = 17000 + 600. Bài 2 trang 22 SGK Toán 4 tập 1. Câu hỏi:.

Câu 1, 2 trang 22 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 04/15/2022
 • Đánh giá: 3.24 (330 vote)
 • Tóm tắt: Giải câu 1, 2 trang 22 bài 103 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. … Vở bài tập Toán lớp 4 … Bài giải. 1. Quy đồng mẫu số hai phân số (theo mẫu).

Bài 1, 2 trang 22 VBT Toán 4 tập 2: Quy đồng mẫu số các phân số

 • Tác giả: dethikiemtra.com
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 3.04 (463 vote)
 • Tóm tắt: Bài 103+104. Quy đồng mẫu số các phân số – SBT Toán lớp 4: Giải bài 1, 2 trang 22 Vở bài tập Toán 4 tập 2. Quy đồng mẫu số hai phân số (theo.

Luyện Tập Trang 22 Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 22

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 2.9 (142 vote)
 • Tóm tắt: Xếp hạng 5,0 (4) Bài 1 (trang 22 SGK Toán 4). a) Viết số bé nhất: có một chữ số, có hai chữ số; có ba chữ số. b) Viết số lớn …

Bài 3 trang 22 SGK Toán lớp 4 – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/19/2022
 • Đánh giá: 2.8 (168 vote)
 • Tóm tắt: Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: a) 1942; 1978; 1952; 1984. b) 1890; 1945; 1969; 1954. Lời giải:.

Xem thêm: Top 10+ tiếng anh lớp 6 trang 9 đầy đủ nhất

Giải bài tập trang 22 SGK toán 4

 • Tác giả: chuanroi.com
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 2.76 (59 vote)
 • Tóm tắt: giai bai tap trang 22 sgk toan 4, Giải bài tập trang 22 SGK toán 4, học tốt toán 4, giải toán 4.

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 22 Bài 20: Giây, thế kỉ

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.53 (108 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 22 Bài 20: Giây, thế kỉ hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 1. Quảng cáo.

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 4

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 12/24/2021
 • Đánh giá: 2.48 (157 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 4. Bài 1. a) Viết số bé nhất: có một chữ số; có hai chữ số; có ba chữ số ; …

Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Luyện Tập Trang 22

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 2.42 (193 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1 (trang 22 SGK Toán 4):. a) Viết số bé nhất: có một chữ số, có hai chữ số; có ba chữ số. b) Viết số lớn …

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 Bài 22: Tìm số trung bình cộng

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 09/13/2022
 • Đánh giá: 2.2 (187 vote)
 • Tóm tắt: Bài 22. TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG Đúng ghi Đ, sai ghi S: Muốn tìm số trung bình cộng của hai số ta lấy tổng của hai số đó chia cho 2. (đ) Muốn tìm sôtrung bình …

Xem thêm: Top 19 toán lớp 5 bài 59 diện tích hình thang

Luyện tập trang 22 SGK Toán 4

 • Tác giả: lib24.vn
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 2.14 (62 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập chủ đề bài học Luyện tập trang 22 SGK Toán 4.

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 22 bài 1, 2 (VBT)

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 03/03/2022
 • Đánh giá: 2.18 (84 vote)
 • Tóm tắt: Vở bài tập Toán lớp 4 trang 22 bài 1, 2 (VBT) | Giải Vở bài tập Toán lớp 4 – Trọn bộ lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh …

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 4 – Giaibaitap.me

 • Tác giả: giaibaitap.me
 • Ngày đăng: 03/01/2022
 • Đánh giá: 1.92 (133 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập trang 22 bài luyện tập SGK Toán 4. Câu 1: Viết số bé nhất: có một chữ số, có hai chữ số; có ba chữ số…

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 22, 23 Bảng nhân 7 | Cánh diều

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 22, 23 Bảng nhân 7 | Cánh diều
 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 09/05/2022
 • Đánh giá: 1.93 (110 vote)
 • Tóm tắt: Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 22, 23 Bảng nhân 7 sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó …

Bài 2 trang 22 SGK Toán 5 – Môn Toán – Tìm đáp án, giải bài tập, để

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 12/07/2021
 • Đánh giá: 1.72 (200 vote)
 • Tóm tắt: Trang chủ · Lớp 5 · Môn Toán · Toán học; CHƯƠNG I: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH; Luyện tập chung …

Giải bài tập trang 22 SGK toán 4

Giải bài tập trang 22 SGK toán 4
 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 1.73 (125 vote)
 • Tóm tắt: Giai Toan 4 trang 22 SGK Luyen tap So sanh va xep thu tu so tu nhien, Giải Toán 4 trang 22 SGK – Luyện tập, So sánh và xếp thứ tự số tự nhiên, giải bài tập …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài trước, các em đã được làm quen cách giải toán lớp 4 Bài 1, 2 trang 20 SGK- Viết số tự nhiên trong hệ thập phân. Việc giải toán lớp 4 trở nên dễ dàng hơn khi các bạn ứng dụng các tài liệu học tập như Giải Toán 4 trang 22 SGK – Luyện tập, So sánh …
Xem thêm
Scroll to Top