Trang chủ » Top 20+ giai sbt toan lop 7 chính xác nhất

Top 20+ giai sbt toan lop 7 chính xác nhất

Top 20+ giai sbt toan lop 7 chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về giai sbt toan lop 7 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video giai sbt toan lop 7

Câu 6 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Cho biểu thức (5{{rm{x}}^2} + 3{rm{x}} – 1). Tính giá trị của biểu thức tại:

a) x = 0

b) x = – 1

c) (x = {1 over 3})

Giải

a) Thay x = 0 vào biểu thức ta có:

$${5.0^2} + 3.0 – 1 = 0 + 0 – 1 = – 1$$

Vậy giá trị của biểu thức (5{{rm{x}}^2} + 3{rm{x}} – 1) tại x = 0 là -1

b) Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

$$5.{left( { – 1} right)^2} + 3.left( { – 1} right) – 1 = 5.1 – 3 – 1 = 1$$

Vậy giá trị của biểu thức (5{{rm{x}}^2} + 3{rm{x}} – 1) tại x = -1 là 1.

c) Thay (x = {1 over 3}) vào biểu thức ta có:

$$5.{left( {{1 over 3}} right)^2} + 3.{1 over 3} – 1 = 5.{1 over 9} + 1 – 1 = {5 over 9}$$

Xem thêm: Top 13 em không đồng ý với ý kiến nào sau đây

Vậy giá trị của biểu thức (5{{rm{x}}^2} + 3{rm{x}} – 1) tại (x = {1 over 3}) là ({5 over 9})

Câu 7 trang 19 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 3x – 5y +1 tại (x = {1 over 3};y = – {1 over 5})

b) (3{{rm{x}}^2} – 2{rm{x}} – 5) tại ({rm{x}} = 1;x = – 1;x = {5 over 3})

c) ({rm{x}} – 2{y^2} + {z^3}) tại x = 2; y = -1; z = -1

Giải

a) Thay (x = {1 over 3};y = – {1 over 5}) vào biểu thức ta có:

(3.{1 over 3} – 5.left( { – {1 over 5}} right) + 1 = 1 + 1 + 1 = 3)

Vậy giá trị của biểu thức 3x – 5y +1 tại ({rm{x}} = {1 over 3}) và (y = – {1 over 5}) là 3.

b) Thay x = 1 vào biểu thức ta có:

({3.1^2} – 2.1 – 5 = 3 – 2 – 5 = – 4)

Vậy giá trị của biểu thức (3{{rm{x}}^2} – 2{rm{x}} – 5) tại x = 1 là -4

Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

(3.{( – 1)^2} – 2.( – 1) – 5 = 3 – 2 – 5 = – 4)

Xem thêm: Top 12 john a book when i saw him đầy đủ nhất

Vậy giá trị của biểu thức (3{{rm{x}}^2} – 2{rm{x}} – 5) tại x = -1 là 0.

Thay (x = {5 over 3}) vào biểu thức ta có:

(3.{left( {{5 over 3}} right)^2} – 2.{5 over 3} – 5 = 3.{{25} over 9} – {{10} over 3} – 5 = {{25} over 3} – {{10} over 3} – {{15} over 3} = 0)

Vậy giá trị của biểu thức (3{{rm{x}}^2} – 2{rm{x}} – 5) tại (x = {5 over 3}) là 0.

c) Thay x = 4, y = -1 vào biểu thức ta có:

(4 – 2.{left( { – 1} right)^2} + {left( { – 1} right)^3} = 4 – 2.1 + ( – 1) = 4 – 2 – 1 = 1)

Vậy giá trị của biểu thức ({rm{x}} – 2{y^2} + {z^3}) tại x = 4, y = -1, z = -1 là 1.

Câu 8 trang 20 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức sau.

a) ({{rm{x}}^2} – 5{rm{x}}) tại ({rm{x}} = 1;x = – 1;x = {1 over 2})

b) (3{{rm{x}}^2} – xy) tại x = -3; y = -5

c) (5 – x{y^3}) tại x = 1; y = -3

Giải

a) Thay x = 1 vào biểu thức ta có:

Xem thêm: Top 20+ vở bài tập toán lớp 4 bài 71 chi tiết nhất

$${1^2} – 5.1 = 1 – 5 = – 4$$

Vậy giá trị của biểu thức ({{rm{x}}^2} – 5{rm{x}}) tại x = 1 là -4

Thay x = -1 vào biểu thức ta có:

$${( – 1)^2} – 5.( – 1) = 1 + 5 = 6$$

Vậy giá trị của biểu thức ({{rm{x}}^2} – 5{rm{x}}) tại x = -1 là 6

Thay ({rm{x}} = {1 over 2}) vào biểu thức ta có:

$${left( {{1 over 2}} right)^2} – 5.{1 over 2} = {1 over 4} – {{10} over 4} = {{ – 9} over 4}$$

Vậy giá trị của biểu thức ({{rm{x}}^2} – 5{rm{x}}) tại ({rm{x}} = {1 over 2}) là (- {9 over 4})

b) Thay x = -3 và y = – 5 vào biểu thức ta có:

$$3.{left( { – 3} right)^2} – ( – 3).( – 5) = 3.9 – 15 = 12$$

Vậy giá trị của biểu thức (3{{rm{x}}^2} – xy) tại x = -3; y = -5 là 12

c) Thay x = 1, y = -2 vào biểu thức ta có:

$$5 – 1.{( – 3)^3} = 5 – 1.( – 27) = 5 + 27 = 32$$

Vậy giá trị của biểu thức (5 – x{y^3}) tại x = 1; y = -3 là 32

Giaibaitap.me

Top 22 giai sbt toan lop 7 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Toán 7 – Sachbaitap.com

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 4.92 (813 vote)
 • Tóm tắt: SBT Toán lớp 7. Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi bài tập lý thuyết, bài tập vận dụng, thực hành trong sách bài tập (SBT) Toán 7, …

Sách bài tập Toán 7 Kết nối tri thức | Giải SBT Toán 7 hay, chi tiết

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/13/2022
 • Đánh giá: 4.63 (336 vote)
 • Tóm tắt: Với giải sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1 & Tập 2 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 7 từ đó học tốt môn Toán …

Giải SBT Toán 7 – VnDoc.com

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 4.48 (411 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập Toán 7 | Giải Toán lớp 7 Tập 1 và Tập 2 | Giải bài tập Toán 7 | Giải bài tập Toán lớp 7 hay nhất tại VnDoc.com. Để học tốt Toán 7, …

Giải bài 18, 19, 20 trang 68 SBT Toán lớp 7 tập 1

 • Tác giả: thptsoctrang.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 4.26 (546 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập trang 68 bài 3 đại lượng tỉ lệ nghịch Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 18: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch…

Giải SBT toán 7 tập 1 kết nối tri thức | Soạn sách bài tập toán 7 tập 1 kết nối tri thức

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 04/18/2022
 • Đánh giá: 4.07 (512 vote)
 • Tóm tắt: Dưới đây là toàn bộ bài giải sách bài tập (SBT) toán 7 tập 1 kết nối tri thức. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu.

Xem thêm: Top 10 sgk toán lớp 5 trang 106 chính xác nhất

Top 5 giải sách bài tập toán lớp 7 tập 1 mới nhất năm 2022

 • Tác giả: leading10.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 3.6 (295 vote)
 • Tóm tắt: Tác giả: www.vietjack.com. Ngày đăng: 04/12/2021 02:47 AM. Đánh giá: 5 ⭐ ( 67787 đánh giá). Tóm tắt: Sách bài tập Toán 7 Tập 1 | SBT Toán 7 Tập 1 | Giải …

Giải sbt Toán 7 – Cánh Diều

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 02/25/2022
 • Đánh giá: 3.54 (515 vote)
 • Tóm tắt: Với giải sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1 & Tập 2 Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 7 từ đó học tốt môn Toán 7 để đạt …

Giải Sách bài tập Toán 7 | Giải SBT Toán 7 ngắn nhất – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 07/26/2022
 • Đánh giá: 3.34 (405 vote)
 • Tóm tắt: Tuyển tập loạt bài Giải SBT Toán 7 ngắn nhất. Toàn bộ các câu hỏi trong Sách bài tập Toán 7 được các thầy cô biên soạn với nội dung ngắn gọn, chi tiết, …

Sách bài tập Toán lớp 7 | Giải sách bài tập Toán 7 hay nhất | Giải sbt Toán 7 Tập 1, Tập 2

 • Tác giả: gospring.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 3.04 (269 vote)
 • Tóm tắt: More videos on YouTube · Mục lục Giải sách bài tập Toán lớp 7 · Online Library GoSpring · Ý kiến bạn đọc (0) · Bài viết liên quan · Connect · Xem …

Sách bài tập Toán 7 tập 1

 • Tác giả: uommam.vn
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 2.92 (179 vote)
 • Tóm tắt: Ươm mầm tri thức trân trọng giới thiệu tới các bậc phụ huynh, các con học sinh Bộ sách bài tập điện tử Toán lớp 7.

Giải bài 53, 54, 55, 56 trang 144, 145 sách bài tập toán lớp 7 tập 1 – Câu trang Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp tập

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 2.74 (93 vote)
 • Tóm tắt: Câu 53 trang 144 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở O. Kẻ ({rm{OD}} bot AC), …

Xem thêm: Top 8 câu cá mùa thu lớp 11 chi tiết nhất

Sách bài tập Toán 7 Bài 4 (Kết nối tri thức): Thứ tự thực hiện các

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 2.71 (72 vote)
 • Tóm tắt: Quy tắc chuyển vế | SBT Toán 7 Kết nối tri thức – Tuyển chọn lời giải sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1, Tập 2 Kết nối tri thức hay, …

SBT Toán 7 – Tìm đáp án, giải bài tập, để học tốt

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 04/29/2022
 • Đánh giá: 2.5 (58 vote)
 • Tóm tắt: Để học tốt, đáp án, lời giải chi tiết, câu hỏi bài tập lý thuyết, bài tập vận dụng, thực hành trong sách bài tập (SBT) Toán 7, Đại số và Hình học – SBT Toán …

Giải sách bài tập toán lớp 7 kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 2.54 (100 vote)
 • Tóm tắt: Xem online trực tuyến các bộ sách giáo khoa lớp 7 mới khác: Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng..

Bài 4, 5, 6, 7 trang 6, 7 SBT Toán lớp 7 tập 2: Hãy lập bảng tần số và nêu nhận xét?

 • Tác giả: dethikiemtra.com
 • Ngày đăng: 02/02/2022
 • Đánh giá: 2.43 (173 vote)
 • Tóm tắt: Bài 2 Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 2. Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 6, 7 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 2.

Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 – (Kết nối)

 • Tác giả: booktoan.com
 • Ngày đăng: 10/28/2022
 • Đánh giá: 2.22 (86 vote)
 • Tóm tắt: Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 – (Kết nối). Đăng ngày: 20/07/2022 Biên tập: admin Thuộc chủ đề:Sách giáo khoa toán Tag với:SBT TOAN 7 KET NOI, SGK toán 7.

Xem thêm: Top 20+ công nghệ 7 bài 31 chính xác nhất

Giải SBT Toán lớp 7 – Baitapsgk.com

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Đánh giá: 2.24 (52 vote)
 • Tóm tắt: Giải sách bài tập Toán 7 tập 1, 2 chi tiết. Toán 7 Đại số chương: Số hữu tỉ – Số thực, Hàm số và đồ thị, Thống kê. Toán lớp 7 hình học: Đường thẳng vuông …

Sách bài tập Toán 7 Kết nối tri thức | Giải SBT Toán 7 hay, chi tiết | Giải SBT Toán 7 Tập 1, Tập 2

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 2.1 (126 vote)
 • Tóm tắt: Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải sách bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức đầy đủ Tập 1 và Tập 2 hay, chi tiết nhất được biên soạn bám sát chương trình …

Giải bài tập, Sách bài tập (SBT) Toán 7

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 11/26/2021
 • Đánh giá: 2.01 (160 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án, lời giải chi tiết các bài tập trong sách bài tập (SBT) Toán 7, Đại số và Hình học.

Giải SBT Toán 7 – Sachgiaokhoa.info

 • Tác giả: sachgiaokhoa.info
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 1.96 (75 vote)
 • Tóm tắt: Giải SBT Toán 7 gồm 2 tập: Tập 1: gồm 4 chương với 38 bài viết. Nội dung cụ thể như sau: Phần Đại số Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực gồm 13 bài viết ………

Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 1.74 (147 vote)
 • Tóm tắt: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1. … Bài 6: Các số có sáu chữ số · Bài 7: Luyện tập · Bài 8: Hàng và lớp · Bài 9: So sánh các số có nhiều chữ số …

Giải SBT toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 1.6 (164 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập SGK, SBT, VBT và Trắc nghiệm các môn học Lớp 7, dưới đây là mục lục các bài giải bài tập sách giáo khoa và Đề thi chi tiết với câu hỏi bài tập, …
Scroll to Top