Trang chủ » Top 20+ giải toán về tỉ số phần trăm trang 77 chi tiết nhất

Top 20+ giải toán về tỉ số phần trăm trang 77 chi tiết nhất

Top 20+ giải toán về tỉ số phần trăm trang 77 chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về giải toán về tỉ số phần trăm trang 77 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video giải toán về tỉ số phần trăm trang 77

Giải Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Video giải Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 77 Bài 1: Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.

Lời giải

Số học sinh 10 tuổi là:

32 × 75 : 100 = 24 (học sinh)

Số học sinh 11 tuổi là:

32 – 24 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Toán lớp 5 trang 77 Bài 2: Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng, Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi suất là bao nhiêu?

Lời giải

Tiền lãi sau một tháng là:

5 000 000 × 0,5 : 100 = 25 000 (đồng)

Cả tiền gửi và tiền lãi suất sau một tháng là:

5 000 000 + 25 000 = 5 025 000 (đồng)

Đáp số: 5 025 000 đồng

Xem thêm: Top 10 các khối cơ bản của máy thu thanh am

Toán lớp 5 trang 77 Bài 3: Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó có số vải may quần chiếm 40%. Hỏi số vải may áo đó là bao nhiêu mét?

Lời giải

Số vải để may quần là:

345 × 40 : 100 =138 (m)

Số vải để may áo là:

345 – 138 = 207 (m)

Đáp số: 207m vải

Bài giảng Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Toán lớp 5 trang 77 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 78 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập

Toán lớp 5 trang 79, 80 Luyện tập chung

Toán lớp 5 trang 80 Luyện tập chung

Bài tập Giải toán về tỉ số phần trăm

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 94 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Xem thêm: Top 11 a visit to the great wall will certainly

Giải Sách bài tập Toán lớp 5 Tỉ số phần trăm

Tỉ số phần trăm lớp 5 và cách giải

Bài toán về tỉ số phần trăm lớp 5 và cách giải

Lý thuyết Giải toán về tỉ số phần trăm lớp 5

Ví dụ 1: Một trường tiểu học có 600 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 54,5% . Tính số học sinh nam của trường đó.

Có thể hiểu 100% số học sinh toàn trường là tất cả số học sinh của trường, ở đây 100% số học sinh toàn trường là 600 học sinh. Ta có: 1% số học sinh toàn trường là:

600:100 = 6 (học sinh)

Số học sinh nam hay 54,5% số học sinh toàn trường là:

6 x 54,5 = 327 (học sinh)

Hai bước trên có thể viết gộp thành:

600 : 100 x 54,5 = 327

hoặc 600 x 54,5 : 100 = 327

Nhận xét: Muốn tìm 54,5% của 600 ta có thể lấy 600 chia cho 100 rồi nhân với 54,5 hoặc lấy 600 nhân với 54,5 rồi chia cho 100.

Quy tắc: Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Ví dụ 2: Một cửa hàng có 250m vải. Buổi sáng cửa hàng bán được 12% số vải đó. Hỏi buổi sáng cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Xem thêm: Top 10+ run after là gì chính xác nhất

Phương pháp:

Tìm số mét vải bán buổi sáng tức là tìm 12% của 250m. Muốn tìm 12% của 250m ta có thể lấy 250 chia cho 100 rồi nhân với 12 hoặc lấy 250 nhân với 12 rồi chia cho 100, sau đó viết thêm đơn vị mét vào kết quả.

Cách giải

Buổi sáng cửa hàng bán được số mét vải là:

250 : 100 x 12 = 30m

Đáp số: 30m

Ví dụ 3: Lớp 5B có 35 học sinh, trong đó số học sinh xếp loại học lực giỏi chiếm 80%, còn lại là số học sinh xếp loại học lực khá. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực khá?

Xem thêm: Top 10+ run after là gì chính xác nhất

Phương pháp:

– Tìm số học sinh xếp loại học lực giỏi của lớp 5B, tức là tìm 80% của 35 học sinh. Muốn tìm 80% của 35 học sinh có thể lấy 35 chia cho 100 rồi nhân với 80 hoặc lấy 35 nhân với 80 rồi chia cho 100, sau đó viết thêm đơn vị là học sinh vào kết quả.

– Tìm số học sinh xếp loại học lực khá của lớp 5B, lấy số học sinh cả lớp trừ đi số học sinh xếp loại học lực giỏi của lớp 5B.

Cách giải:

Lớp 5B có số học sinh xếp loại học lực giỏi là:

35 : 100 x80 = 28 (học sinh)

Lớp 5B có số học sinh xếp loại học lực khá là:

35 – 28 = 7 (học sinh)

Đáp số: 7 học sinh.

Lưu ý: Số học sinh xếp loại học lực giỏi chiếm 80% số học sinh cả lớp nên số học sinh xếp loại học lực khác chiếm 100% 80% = 20% số học sinh cả lớp. Ta có thể số học sinh xếp loại học lực khá của lớp 5B bằng cách tìm 20% của 35 học sinh.

Mục lục

Top 25 giải toán về tỉ số phần trăm trang 77 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Giải bài tập trang 77 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm – Luyện tập (tiếp)

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 4.83 (738 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải bài Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo (bài 1, 2, 3 SGK Toán lớp 5 trang 77) Câu 1: Một lớp có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi …

Bài 3 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm – tiếp theo) SGK Toán 5

 • Tác giả: hocdot.com
 • Ngày đăng: 06/05/2022
 • Đánh giá: 4.59 (310 vote)
 • Tóm tắt: Bài giải – Bài 3 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm – tiếp theo) SGK Toán 5.

Đề bài – bài 1 trang 77 (giải toán về tỉ số phần trăm – tiếp theo) sgk toán 5

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 02/18/2022
 • Đánh giá: 4.59 (276 vote)
 • Tóm tắt: Đề bài – bài 1 trang 77 (giải toán về tỉ số phần trăm – tiếp theo) sgk toán 5 … Một lớp học có (32) học sinh, trong đó số học sinh (10) tuổi chiếm (75%), …

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • Tác giả: lib24.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 4.21 (213 vote)
 • Tóm tắt: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo). Lý thuyết. Mục lục. Câu 1: Trang 77 sgk toán lớp 5; Câu 2: Trang 77 sgk toán lớp 5; Câu 3: Trang 77 sgk toán lớp 5.

Giải bài giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 4.13 (506 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập và hướng dẫn giải. Câu 1: Trang 77 sgk toán lớp 5. Một lớp học có 32 học sinh, trong …

Bài 1 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm – tiếp theo) SGK Toán 5

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 3.93 (355 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm – tiếp theo) SGK Toán 5. Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học si.

Xem thêm: Top 22 lịch sử là thầy dạy của cuộc sống đầy đủ nhất

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 77 SGK Toán 5 – Giaibaitap.me

 • Tác giả: giaibaitap.me
 • Ngày đăng: 06/02/2022
 • Đánh giá: 3.75 (386 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập trang 78 bài giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) SGK Toán 5. Câu 1: Số học sinh khá giỏi của Trường Vạn Thịnh là 552 em, chiếm 92% số học sinh …

Bài 1 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm – tiếp theo) SGK Toán 5

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 3.52 (453 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm – tiếp theo) SGK Toán 5. Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học si.

Giải Bài 1,2,3 Trang 77 Toán 5: Giải Toán Về Tỉ Số Phần Trăm (tiếp Theo)

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 02/10/2022
 • Đánh giá: 3.01 (398 vote)
 • Tóm tắt: Tiết 75: Đáp án và lời giải chi tiết bài tập 1,2,3 trang 77 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) · Bài 1: Một lớp học có 32 học sinh, …

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Đánh giá: 2.9 (105 vote)
 • Tóm tắt: Giải Bài 1 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm – tiếp theo) SGK Toán 5. Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, …

Giải bài 3 trang 77 sgk Toán 5 về tỉ số phần trăm

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 05/27/2022
 • Đánh giá: 2.71 (147 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn chi tiết đáp án bài 3 trang 77 sách giáo khoa toán 5 tiết học giải toán về tỉ số phần trăm.

Toán lớp 5 trang 77 Luyện tập

 • Tác giả: pgddtthoaison.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 2.77 (73 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo). Tháng Mười 29, 2022. Bài 74 : Tỉ số phần trăm – loigiaihay.com …

Xem thêm: Top 10+ sơ đồ tư duy bài 18 địa lí 10 chi tiết nhất

Bài tập 1,2,3,4 trang 77 Toán 5: Luyện tập tiết 46

 • Tác giả: zaidap.com
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 2.56 (172 vote)
 • Tóm tắt: Luyện tập tiết 46 (Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo). Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4 trang 77 SGK Toán 5: Luyện tập. Bài 1: a) Tìm 15% của 320;.

Giải toán 5 bài: Luyện tập trang 77

 • Tác giả: soanvan.net
 • Ngày đăng: 09/25/2022
 • Đánh giá: 2.4 (109 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải chi tiết toán lớp 5 bài: Luyện tập trang 77. … Hãy tính nhẩm 5%, 10%, 20%, 25% số cây trong vườn. … Tính diện tích phần đất làm nhà.

Giải Toán lớp 5 trang 77 SGK, Bài 1, 2, 3

Giải Toán lớp 5 trang 77 SGK, Bài 1, 2, 3
 • Tác giả: thuthuat.taimienphi.vn
 • Ngày đăng: 02/09/2022
 • Đánh giá: 2.46 (122 vote)
 • Tóm tắt: Tài liệu Giải Toán lớp 5 trang 77 SGK, Bài 1, 2, 3: Giải bài tập toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) rất hữu ích với các em học sinh lớp 5, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-5-giai-toan-ve-ti-so-phan-tram-tiep-theo-31740n.aspx Trên đây là phần Giải Toán lớp 5 trang 77 trong mục giải bài tập toán lớp 5. Học sinh có thể xem lại phần Giải Toán lớp 5 trang 76 SGK đã được giải …

Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo Trang 76

 • Tác giả: baiviet.com
 • Ngày đăng: 01/17/2022
 • Đánh giá: 2.34 (61 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo toán lớp 5, để học tốt và giỏi hơn phần Khái niệm số thập phân trang 76 – 77 trong SGK …

Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 2.09 (85 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo – Trọn bộ lời giải bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết đầy đủ Số học và Hình học giúp học sinh biết …

Bài 2 trang 77 SGK Toán lớp 5 – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 08/06/2022
 • Đánh giá: 2.01 (164 vote)
 • Tóm tắt: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo). Bài 2 (trang 77 SGK Toán lớp 5). Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5 000 000 đồng.

Xem thêm: Top 11 a is the story of a person’s life đầy đủ nhất

Giải Toán 5 Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 10/31/2022
 • Đánh giá: 2.05 (152 vote)
 • Tóm tắt: Đáp số: 5 025 000 đồng. Các bài giải Giải toán về. Bài 3 (trang 77 SGK Toán 5): Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, …

Bài 3 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm – tiếp theo) SGK Toán 5

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 12/28/2021
 • Đánh giá: 1.9 (63 vote)
 • Tóm tắt: Bài 3 trang 77 (Giải toán về tỉ số phần trăm – tiếp theo) SGK Toán 5 · Đề bài · Một xưởng may đã dùng hết 345m vải để may quần áo, trong đó có số vải may quần …

Bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Toán lớp 5 – Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 01/08/2022
 • Đánh giá: 1.85 (198 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Toán lớp 5 – Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo). Bài 1, 2, 3 trang 77 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp.

Giải Bài 1, 2, 3 trang 77 SGK Toán lớp 5 – Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • Tác giả: hanoi1000.vn
 • Ngày đăng: 03/27/2022
 • Đánh giá: 1.67 (117 vote)
 • Tóm tắt: Bài 1, 2, 3 trang 77 sách giáo khoa (SGK) Toán lớp 5 bài Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo). Bài 1 Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 …

Giải bài 1,2,3 trang 77 Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • Tác giả: dethikiemtra.com
 • Ngày đăng: 02/16/2022
 • Đánh giá: 1.5 (118 vote)
 • Tóm tắt: Tiết 75: Đáp án và lời giải chi tiết bài tập 1,2,3 trang 77 SGK Toán 5: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) – Biết cách tìm tỉ số.

Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 05/13/2022
 • Đánh giá: 1.43 (104 vote)
 • Tóm tắt: Xem toàn bộ tài liệu Lớp 5: tại đây · Bài 1 (trang 77 SGK Toán 5): Một lớp học có 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm 75%, còn lại là học sinh 11 …

Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 11/18/2021
 • Đánh giá: 1.41 (168 vote)
 • Tóm tắt: Toán lớp 5 trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) | Giải bài tập Toán lớp 5 chi tiết – Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 5 Tập …
Xem thêm
Scroll to Top