Trang chủ » Top 19 hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng chi tiết nhất

Top 19 hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng chi tiết nhất

Top 19 hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

I. Nội dung bài học

1. Bình đẳng giữa các dân tộc

a. Thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc

– Các dân tộc trong một quốc gia không bị phân biệt theo đa số hay thiểu số, trình độ văn hóa cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc màu da.

– Các dân tộc đều được nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ, tạo điều kiện phát triển

b. Nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc

* Bình đẳng về chính trị

– Thể hiện thông qua quyền của công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia bộ máy nhà nước, thảo luận, góp ý về các vấn đề chung của cả nước; thực hiện qua hình thức dân chủ trực tiếp và gián tiếp.

Lý thuyết Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

– Các dân tộc đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan nhà nước, đặc biệt là trong các cơ quan quyền lực nhà nước.

* Bình đẳng về kinh tế

Xem thêm: Top 16 some species of rare animals are in of extinction

– Thể hiện ở chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước.

– Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Lý thuyết Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

– Nhà nước ban hành các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện chính sách tương trợ, giúp nhau cùng phát triển.

* Bình đẳng về văn hóa, giáo dục

– Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình.

– Những phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn, khôi phục và phát huy à là cơ sở của sự bình đẳng về văn hóa, cơ sở để củng cố đoàn kết, thống nhất dân tộc.

– Bình đẳng trong hưởng thụ một nền giáo dục của nhà nước, được nhà nước tạo mọi điều kiện để mọi công dân đều được bình đẳng về cơ hội học tập.

Lý thuyết Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

c. Ý nghĩa về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

– Là cơ sở của đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”.

Lý thuyết Quyền bình đẳng giữa các dân tộc tôn giáo | GDCD lớp 12 (ảnh 1)

Xem thêm: Top 21 my favorite leisure activity is listening to music chính xác nhất

d. Chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về quyền bình đẳng giữa các dân tộc

– Ghi nhận trong hiến pháp và các văn bản pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

– Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc

– Nghiêm cấm mọi hành vi kì thị và chia rẽ dân tộc.

2. Bình đẳng giữa các tôn giáo

a. Khái niệm bình đẳng giữa các tôn giáo

– Các tôn giáo ở Việt Nam đều có hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ của Pháp luật, đều bình đẳng trước pháp luật, những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo vệ.

b. Nội dung cơ bản quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

– Các tôn giáo được nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật.

+ Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, phải tôn trọng lẫn nhau và không bị phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo;

+ Các tín đồ có trách nhiệm sống tốt đời đẹp đạo, yêu nước, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, chấp hành pháp luật,…

Xem thêm: Top 10+ tả bạn thân lớp 5 con gái

– Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được nhà nước bảo đảm; các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ.

+ Các tôn giáo bình đẳng như nhau, tự do hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

+ Các cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm.

c. Ý nghĩa quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

– Là cơ sở, tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết dân tộc

– Thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó nhân dân Việt Nam,

– Tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc ta trong công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh.

d. Chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo

– Nhà nước đảm bảo quyền hoạt động tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật

– Nhà nước thừa nhận và đảm bảo cho công dân có hoặc không có tôn giáo được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân.

– Đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo không theo tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

– Nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật.

Mục lục

Top 19 hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Câu 5. Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 4.86 (771 vote)
 • Tóm tắt: Đề bài: Câu 5. Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? A. Thắp hương trước lúc đi xa B. Yếm bùa. C. Không ăn trứng trước khi đi thi D. Xem bói. Xem đáp án.

Hành vi nào dưới đây thể hiện tín ngưỡng?

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 4.71 (223 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức.

Hành vi nào sau đây là thể hiện tín ngưỡng?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Đánh giá: 4.55 (569 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? A. Thắp hương trước lúc đi xa. B. Yếm bùa. C. Không ăn trứng trước khi đi thi.

Top 10 việc làm nào sau đây thể hiện tín ngưỡng 2022

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 11/24/2021
 • Đánh giá: 4.28 (244 vote)
 • Tóm tắt: Khớp với kết quả tìm kiếm: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng của người Việt Nam? A. Yểm bùa. B. Thờ cúng tổ tiên. C. Lên đồng. D. Xem bói.

Xem thêm: Top 12 bài 6 hỗn số tiếp theo

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng ? A. Thắp hương cúng ông bà B. Không ăn trứng trước khi thi C. Yểm bùa D. Xem bói để biết trước tương lai

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 02/22/2022
 • Đánh giá: 3.84 (200 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi thể hiện tín ngưỡng: A: Thắp hương cúng ông bà. Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào? … XEM GIẢI BÀI TẬP SGK GDCD 7 – TẠI ĐÂY …

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng của người Việt Nam?

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 3.78 (485 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải: Thờ cúng tổ tiên là hành vi thể hiện tín ngưỡng của người Việt Nam. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Câu 1: Quyền bình đẳng …

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng của

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 3.4 (330 vote)
 • Tóm tắt: Trang chủ Đề thi & kiểm tra Lớp 12 GDCD Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5 (có đáp án): Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (phần 3) !!

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? A. Thắp hương trước lúc

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 12/25/2021
 • Đánh giá: 3.32 (227 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? A. Thắp hương trước lúc đi xa B. Yểm bùa C. Không ăn trứng trước khi đi thi…

Trắc nghiệm công dân 7 bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 07/17/2022
 • Đánh giá: 3.13 (378 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi và bài Trắc nghiệm GDCD 7 bài 14: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. … Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?

Xem thêm: Top 20+ phát biểu nào dưới đây là đúng

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng của người Việt Nam?

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 10/20/2022
 • Đánh giá: 2.96 (190 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng của người Việt Nam? A. Yểm bùa. B. Thờ cúng tổ tiên. C. Lên đồng. D. Xem bói. Hướng dẫn. Đáp án: B.

Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

 • Tác giả: hoc.tv
 • Ngày đăng: 10/03/2022
 • Đánh giá: 2.74 (142 vote)
 • Tóm tắt: Bài tập trắc nghiệm GDCD 7 Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):. Câu 1: Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?

 • Tác giả: loigiaihay.edu.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.65 (185 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? Cập nhật: 20/03/2022 Tác giả : Tuấn Khang Môn : Câu hỏi. Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?

Bài tập 1: Chọn câu trả lời đúng nhất: 1/ Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? A. Thắp hương trước lúc đi xa. B. Không ăn trứng trước

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 2.65 (163 vote)
 • Tóm tắt: Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên. H. Cúng bái trước khi đi thi để được điểm cao. Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? * Bài tập 3: Cứ đến …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để không bị các hiện tượng mê tín, dị đoan ảnh hưởng. Theo em, chúng ta nên nâng cao mức hiểu biết của mình về tín ngưỡng và các vấn đề mê tín, dị đoan. Bên cạnh đó, chúng ta chuyên tâm vào học hành, nâng cao tri thức, nâng cao năng lực giải quyết …

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng của người Việt Nam?

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.56 (188 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi nào dưới đây thể hiện quyền tự do tín ngưỡng, … hợp này bố chị N đã vi phạm quyền bình đẳng của công dân về vấn đề nào sau đây?

Xem thêm: Top 14 ở đâu năm cửa nàng ơi

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng của người Việt Nam?

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 2.49 (128 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng của người Việt Nam? A. Yểm bùa. B. Thờ cúng tổ tiên. C. Lên đồng. D. Xem bói.Trang tài liệu, đề thi, …

Bài 16: Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 08/11/2022
 • Đánh giá: 2.3 (66 vote)
 • Tóm tắt: e) Theo em những hành vi nào sau đây thể hiện sự mê tín dị đoan ? (1) Xem bói ;. (2) Xin thẻ ;. (3) Lên đồng ;. (4) Yểm bùa ;.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là: công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào. Người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai …

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Đánh giá: 2.2 (198 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? A. Thắp hương trước lúc đi xa.

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 2.16 (132 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? A. Yểm bùa. B. Thắp hương trước lúc đi xa. C. Không ăn trứng trước khi đi thi. D. Xem bói.

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 1.89 (129 vote)
 • Tóm tắt: Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng? A. Thắp hương trước lúc đi xa. B. Yếm bùa. C. Không ăn trứng trước khi đi thi. D. Xem bói.
Xem thêm
Scroll to Top