Trang chủ » Top 9 have you finished your homework đầy đủ nhất

Top 9 have you finished your homework đầy đủ nhất

Top 9 have you finished your homework đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Have you finished your homework mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

2 Câu hỏi your homework before you went to the cinema have you f

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 02/01/2022
 • Đánh giá: 4.75 (478 vote)
 • Tóm tắt: B. Had you finished. C. Did you finished. D. Were you finishing

Xem thêm: Top 13 ba lớp 7a 7b 7c đầy đủ nhất

3 have you finished your homework%3Fの意味・使い方・読み方 | Weblio英和辞書

 • Tác giả: ejje.weblio.jp
 • Ngày đăng: 11/07/2021
 • Đánh giá: 4.57 (269 vote)
 • Tóm tắt: have you finished your homework?の意味や使い方 宿題は終わりましたか。 – 約1550万語ある英和辞典・和英辞典。発音・イディオムも分かる英語辞書。

4 Have you Finished your Homework, Mom? | K5 Learning

 • Tác giả: k5learning.com
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 4.29 (422 vote)
 • Tóm tắt: Have you Finished your Homework, Mom? maclean’s. The debate over math curricula continues to grow in Canada, with Maclean’s magazine now 

5 You finished your homework? – Doubtnut

 • Tác giả: doubtnut.com
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 4.17 (406 vote)
 • Tóm tắt: Register now for special offers. +91. GET OTP. Home. > Hindi. > कक्षा 9. > English. > Chapter …
  Đã đăng:

Xem thêm: Top 16 in the kitchen there is a table

6 (you / finish) your homework yet?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 06/08/2022
 • Đánh giá: 3.83 (223 vote)
 • Tóm tắt: (you / finish) your homework yet? A. did you finish. B. do you finish. C. have you finished. D. Will you finish. Sai C là đáp án đúng Xem lời giải

7 Have you finished your homework today? – How to say in Chinese – LearnWithOliver

 • Tác giả: learnwitholiver.com
 • Ngày đăng: 05/13/2022
 • Đánh giá: 3.76 (450 vote)
 • Tóm tắt: English Sentence: Have you finished your homework today? Chinese Translation (Traditional): 你完成今天的家庭作業了嗎? Chinese Translation (Simplified):

Xem thêm: Top 15 tên trong chương trình dùng để làm gì đầy đủ nhất

8 Are you finished or have you finished or Did you finished? | WordReference Forums

 • Tác giả: forum.wordreference.com
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 3.48 (256 vote)
 • Tóm tắt: When a mum wanna know if her kid’s homework is done or not so that they can go out. Should she say(British English) 1. Did you finish your 

9 Have%20you%20finished%20your%20ho | Traductor inglés español

 • Tác giả: ingles.com
 • Ngày đăng: 10/23/2022
 • Đánh giá: 3.38 (594 vote)
 • Tóm tắt: Traduce have you finished your homework. Ver traducciones en inglés y español con pronunciaciones de audio, ejemplos y traducciones palabra por palabra
Xem thêm
Scroll to Top