Trang chủ » Top 10+ he did not particularly want to play any competitive sport đầy đủ nhất

Top 10+ he did not particularly want to play any competitive sport đầy đủ nhất

Top 10+ he did not particularly want to play any competitive sport đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về He did not particularly want to play any competitive sport mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 He did not particularly want to play any competitive sport

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 4.96 (961 vote)
 • Tóm tắt: He did not particularly want to play any competitive sport. A use up B do with C take up D go on

2 Choose the best answerHe did not particularly want to any competitive sport

 • Tác giả: toptailieu.vn
 • Ngày đăng: 03/24/2022
 • Đánh giá: 4.73 (323 vote)
 • Tóm tắt: =>He did not particularly want to take up any competitive sport. Tạm dịch: Đặc biệt anh ấy không muốn chơi bất kỳ môn thể thao nào mang tính 

Xem thêm: Top 16 john a respectful and obedient student đầy đủ nhất

3 He did not particularly want to play  any competitive sport

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Đánh giá: 4.52 (600 vote)
 • Tóm tắt: He did not particularly want to play = _________any competitive sport. Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam

4 He did not particularly want to play any competitive sport. | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/02/2022
 • Đánh giá: 4.27 (531 vote)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following 

5 He did not particularly want to play any competitive sport

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 4.04 (529 vote)
 • Tóm tắt: He did not particularly want to play any competitive sport. … Most people do not realize that saving energy in the home will actually save them money

Xem thêm: Top 17 một điện trở có các vòng màu theo thứ tự

6 CHOOSE THE ANSWERS. ( PHRASAL VERBS) 20. He Did Not Particularly Want To Play Any Competitive Sport. A. Use Up B. Do With C. Take Up D. Go On 21. I Am – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 3.83 (568 vote)
 • Tóm tắt: CHOOSE THE ANSWERS. ( PHRASAL VERBS) 20. He did not particularly want to play any competitive sport. A. use up B. do with C. take up D. go on 21

7 61. He did not particularly want to play any competitive sport.A. use up                                 B. do with     . – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 02/26/2022
 • Đánh giá: 3.63 (574 vote)
 • Tóm tắt: He did not particularly want to play any competitive sport. A. use up B. do with C. take up D. go on. 62. I am tired because I went to bed late last night

8 Choose the best answerHe did not particularly want to any

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 08/05/2022
 • Đánh giá: 3.55 (553 vote)
 • Tóm tắt: Choose the best answer. He did not particularly want to _______any competitive sport. a. use up. b. do with. c. take up. d. go on. Đáp án đúng: c

Xem thêm: Top 19 nếu môi trường bên ngoài có nồng độ

9 CHOOSE THE ANSWERS. ( PHRASAL VERBS) 20. He did not particularly want to play any competitive sport. A. use up B. do with C. take up D. go on 21. I am tired be

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 3.22 (528 vote)
 • Tóm tắt: He did not particularly want to play any competitive sport. A. use up B. do with C. take up D. go on 21. I am tired because I went to bed 

10 He did not particularly want to any competitive sport. |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 3.13 (229 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: He did not particularly want to ______ any competitive sport. A use up. B do with. C take up. D go on

11 He did not particularly want to play any competitive sport

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 2.8 (194 vote)
 • Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following 
Scroll to Top