Trang chủ » Top 20+ hóa 11 bài 3 đầy đủ nhất

Top 20+ hóa 11 bài 3 đầy đủ nhất

Top 20+ hóa 11 bài 3 đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về hóa 11 bài 3 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video hóa 11 bài 3

Phương pháp giải

Giá trị tích số tan phụ thuộc vào nhiệt độ

Hướng dẫn giải

Tích số tan TH2O = [OH-].[H+] = 10-14

Giá trị tích số tan phụ thuộc vào nhiệt độ

Đáp án cần chọn là B.

Phương pháp giải

Viết PTHH ion của nước → Thêm nước nghĩa là thêm [H+]

Hướng dẫn giải

Ta có phương trình phân li ion:

H2O ⇔ H+ + OH-

Hòa tan axit vài nước nghĩa là thêm [H+] vào → [H+] > [OH-]

Đáp án cần chọn là C.

Phương pháp giải

Áp dụng công thức TH2O = [OH-].[H+] = 10-14

Hướng dẫn giải

Dung dịch bazo → pH >7 → [OH-] > 1.10-7

Xem thêm: Top 21 mắt nhìn được xa nhất khi chi tiết nhất

→ [OH-] = 10-14 : [H+] > 10-7 → [H+] < 1.10-7 M

Vậy đáp án cần chọn là B.

Phương pháp giải

Dựa vào nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.

Một phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng khi chịu một tác động từ bên ngoài như biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động bên ngoài đó.

Hướng dẫn giải

Thu nhiệt, vì khi nhiệt độ tăng tích số ion của nước tăng, nghĩa là sự điện ỉi của nước tăng, tuân theo nguyên lí chuyển dịch cân bằng Lơ Sa-tơ-li-ê.

Phương pháp giải

Môi trường axit là môi trường trong đó [H+] > [OH-] hay [H+] > 10-7 M.

Môi trường bazo là môi trường trong đó [H+] < [OH-] hay [H+] < 10-7 M.

Hướng dẫn giải

a. Ở 20oC :

+ Môi trường trung tính: [H+] = [OH−] = 8,37.10-8 mol/l.

+ Môi trường axit: [H+] > 8,37.10-8 mol/l.

+ Môi trường kiềm : [H+] < 8,37.10-8 mol/l.

Ở 30oC :

Xem thêm: Top 9 unit 4 lớp 9 skills 2

+ Môi trường trung tính:

[H+] = [OH-] = 1,22.10-7 mol/l.

+ Môi trường axit: [H+] > 1,22.10-7 mol/l.

+ Môi trường kiềm : [H+] < 1,22.10-7 mol/l.

b. Ở mọi nhiệt độ :

+ Môi trường trung tính: [H+] = [OH−].

+ Môi trường axit: [H+] > [OH−].

+ Môi trường kiềm : [H+] < [OH−].

Phương pháp giải

Xác định phần trăm mol nước phân li ra ion dựa vào nồng độ H+

Hướng dẫn giải

1 lít nước nặng 1000 g, nên số mol nước trong 1000 g là 55,5 mol.

Cứ có 55,5 mol nước ở 25oC thì có 1.10-7 mol phân li ra ion. Phần trăm mol nước phân li ra ion:

(1.10-7.100%) : 55,5 = 1,8.10-7%

Xem thêm: Top 20+ đặc điểm chung của nguồn điện là gì chính xác nhất

⇒ 1,8.10-7% mol H2O phân li ra ion cũng là phần trăm số phân tử H2O phân li ra ion.

Phương pháp giải

Áp dụng công thức pH = -lg([H+])

Hướng dẫn giải

Để có pH = 1 thì nồng độ HCl phải bằng 1.10-1 mol/l. Vậy phải pha loãng 4 lần dung dịch HCl 0,4M, nghĩa là pha thêm 750 ml nước.

Phương pháp giải

Áp dụng công thức pH = -lg([H+]) → [H+] và [OH-]

Hướng dẫn giải

Khi pH = 10 thì [H+] = 1.10-10 M và [OH-] = 1.10-4 M

Nghĩa là cần có 1.10-4 mol NaOH trong 1 lít dung dịch.

Vậy trong 250 ml (0,25 lít) dung dịch cần có (1.10-4 /4) mol NaOH hoà tan, nghĩa là cần có 1,0.10-3 gam NaOH

Vậy cần 1,0.10-3 gam NaOH để pha chế 250 ml dung dịch có pH = 10.

Chỉ dùng thuốc thử phenophtalein, hãy trình bày cách phân biệt ba dung dịch cùng nồng độ mol sau: KOH, HN03 và H2SO4.

Phương pháp giải

– Dùng dung dịch phenolphtalein

Hướng dẫn giải

– Nhỏ vài giọt dung dịch phenolphtalein vào cả ba dung dịch. Dung dịch nào có màu hồng là dung dịch KOH.

– Lấy các thể tích bằng nhau của ba dung dịch: V ml dung dịch KOH và V ml của mỗi dung dịch axit. Thêm vào hai dung dịch axit vài giọt dung dịch phenolphtalein. Đổ V ml dung dịch KOH vào từng V ml dung dịch axit, sau đó thêm một ít dung dịch KOH nữa, nếu có màu hồng thì dung dịch axit đó là HNO3, ngược lại nếu không có màu hồng là dung dịch H2SO4.

Top 21 hóa 11 bài 3 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Bài 3 trang 7 SGK Hóa học 11

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 4.83 (926 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài 3 trang 7 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của những chất sau: – Hóa Học – Bài 3 trang 7 SGK Hóa học 11 – Tìm đáp án, giải bài tập, …

Bài 3 trang 22 SGK Hóa học 11

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 4.59 (387 vote)
 • Tóm tắt: Bài 3 trang 22 SGK Hóa học 11 · Đề bài · Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH- trong dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein …

Giáo án Hóa học 11 – Bài 3: Sự điện li của nước, ph, chất chỉ thị axit – Bazơ

 • Tác giả: giaoanmau.com
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 4.44 (480 vote)
 • Tóm tắt: I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: HS biết: – Đánh giá độ axit và độ kiềm của các dung dịch theo nồng độ H+ và pH – Màu của 1 số chất chỉ thị thông dụng trong d d ở …

BÀI 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

 • Tác giả: edusmart.vn
 • Ngày đăng: 01/10/2022
 • Đánh giá: 4.3 (347 vote)
 • Tóm tắt: Bài 5 (trang 14 SGK Hóa 11):. Tính nồng độ H+, OH- và pH của dung dịch HCl 0,10M và dung dịch NaOH 0,010M? Lời giải:.

Trắc nghiệm Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước – pH và Chất chỉ thị axit-bazơ

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 06/15/2022
 • Đánh giá: 4.02 (539 vote)
 • Tóm tắt: Trắc nghiệm Hóa 11 bài 3 có đáp án giúp bạn ôn tập kiến thức bài 3 hóa 11 Sự điện li của nước – pH và Chất chỉ thị axit-bazơ.

Xem thêm: Top 17 hai dao đông điều hòa cùng phương cùng tần số

Bài 3 trang 45 SGK Hóa học 11

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 3.89 (500 vote)
 • Tóm tắt: Bài 3 trang 45 SGK Hóa học 11 … Hãy chỉ ra những tính chất hóa học chung và khác biệt giữa axit nitric và axit sunfuric. Viết các phương trình hóa học để minh …

SBT Hóa 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

 • Tác giả: haylamdo.com
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 3.65 (330 vote)
 • Tóm tắt: Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải sách bài tập Hóa 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài …

Hoá học 11 Bài 3: Sự điện li của nước – pH và Chất chỉ thị axit-bazơ

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 3.57 (543 vote)
 • Tóm tắt: Hoá học 11 Bài 3: Sự điện li của nước – pH và Chất chỉ thị axit-bazơ … Bài giảng tìm hiểu về các khái niệm Tích số ion của nước, về pH, chất chỉ thị axit – bazơ …

SGK Hóa Học 11 – Bài 3: Sự điện ly của nước, pH – Chất chỉ thị aixit bazơ

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 12/10/2021
 • Đánh giá: 3.27 (456 vote)
 • Tóm tắt: CHẤT CHỈ THỊ AXIT-BAZO £3 Biết đánh giá độ axit và độ kiềm cúa các dung dịch … SGK Hóa Học 11 – Bài 3: Sự điện ly của nước, pH – Chất chỉ thị aixit bazơ.

Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 3.11 (347 vote)
 • Tóm tắt: Vậy tích số ion của nước (ở 25oC) là [H+][OH–] = 10-14. Bài 2 (trang 14 SGK Hóa 11): Phát biểu định nghĩa môi trường axit, trung tính và kiềm theo nồng độ H+ và …

Xem thêm: Top 10 bread you usually need flour salt and yeast

Top 9 sơ đồ tư duy bài 3 hóa 11 2022

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 04/08/2022
 • Đánh giá: 2.86 (200 vote)
 • Tóm tắt: Sơ đồ tư duy Hóa học 11: Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ.

Giải Hóa Học 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit

Giải Hóa Học 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit
 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 2.72 (103 vote)
 • Tóm tắt: Bài 3 trang 14 sgk hóa học 11: Chất chỉ thị axit – bazo là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalein trong dung dịch ở các khoảng pH khác …

Trắc nghiệm hóa học 11: bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 10/25/2022
 • Đánh giá: 2.58 (78 vote)
 • Tóm tắt: Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 11 bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp …

Lý thuyết Hóa 11: Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ chị axit

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 2.48 (188 vote)
 • Tóm tắt: Tổng hợp Lý thuyết Hóa 11: Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ chị axit – bazơ | Giải Hóa 11 hay nhất, giúp các bạn nắm vững nội dung, kiến thức qua đó …

Giải Hoá học 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit – bazơ trang 14 SGK

Giải Hoá học 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit - bazơ trang 14 SGK
 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 11/28/2021
 • Đánh giá: 2.3 (153 vote)
 • Tóm tắt: Hỗ trợ các em học tập tốt môn Hoá lớp 11. Giải bài tập SGK Hóa 11 Bài 3. Giải bài 1 trang 14 SGK Hóa 11. Tích số ion của nước là gì và bằng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải Hoá học 11 Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ trang 14 SGK giúp các em ôn tập sâu kiến thức thông qua hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa bằng các phương pháp giải hay, ngắn gọn. Hỗ trợ các em học tập tốt môn Hoá lớp …

Xem thêm: Top 17 phát biểu sau đây có nội dung đúng là

Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazo

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 01/18/2022
 • Đánh giá: 2.39 (79 vote)
 • Tóm tắt: Giáo án Hóa học 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazo … I. MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: HS biết được: – Tích số ion của nước, ý nghĩa tích số ion …

Tóm tắt và giải hóa lớp 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

 Tóm tắt và giải hóa lớp 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
 • Tác giả: cap123.tuhoconline.net
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 2.28 (91 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11 bài 3: Bài 1 trang 14. Tích số ion của nước là gì và bằng bao nhiêu ở 25°C ?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Lấy các thể tích bằng nhau của ba dung dịch : V ml dung dịch KOH và V ml của mỗi dung dịch axit. Thêm vào hai dung dịch axit vài giọt dung dịch phenolphtalein. Đổ V ml dung dịch KOH vào từng V ml dung dịch axit, sau đó thêm một ít dung dịch KOH …

Bài 3 trang 91 sgk Hóa 11, Bài 3. Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 2.03 (130 vote)
 • Tóm tắt: Bài 3. Oxi hoá hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lít CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố …

Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị Axit – bazơ

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 07/25/2022
 • Đánh giá: 2.09 (79 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài 3 trang 14 SGK Hóa học 11. Chất chỉ thị axit-bazo là gì? Hãy cho biết màu của quỳ và phenolphtalen trong dinh dịch với các khoảng pH khác nhau?

Giải Hóa 11 bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit, bazơ

 • Tác giả: vndoc.com
 • Ngày đăng: 04/09/2022
 • Đánh giá: 1.96 (153 vote)
 • Tóm tắt: Bài 5 trang 14 sgk Hóa 11. Tính nồng độ H+, OH- và pH của dung dịch HCl 0,10 M và dung dịch NaOH 0,010 M …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, …

Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Cơ Bản – Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

 • Tác giả: bookgiaokhoa.com
 • Ngày đăng: 09/29/2022
 • Đánh giá: 1.75 (161 vote)
 • Tóm tắt: Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 11 Cơ Bản – Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ – Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online PDF – Sách …
Scroll to Top